Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

57.530

57.370

2.167

29

59.566

      

Uitgaven

57.643

57.483

2.167

‒ 11

59.639

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

1 Meteorologie en seismologie

35.336

36.285

2.167

‒ 11

38.441

Bijdragen aan agentschappen

34.396

35.345

‒ 233

‒ 11

35.101

Bijdrage aan agentschap KNMI

34.396

35.345

‒ 233

‒ 11

35.101

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

940

940

2.400

0

3.340

Contributie European Centre for Medium-range Weather Forecasts (HGIS)

0

0

2.400

0

2.400

Contributie World Meteorological Organization (HGIS)

940

940

0

0

940

      

2 Aardobservatie

22.307

21.198

0

0

21.198

Bijdragen aan agentschappen

22.307

21.198

0

0

21.198

Bijdrage aan agentschap KNMI

22.307

21.198

0

0

21.198

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

De mutaties in deze tweede suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Licence