Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

57.530

 

57.530

‒ 160

57.370

5.767

1.314

1.131

‒ 1.829

Uitgaven

57.643

 

57.643

‒ 160

57.483

5.767

1.314

1.131

‒ 1.829

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

23.01 Meteorologie en seismologie

35.336

 

35.336

949

36.285

1.056

1.014

948

918

23.01.03 Bijdragen aan agentschappen

34.396

 

34.396

949

35.345

1.056

1.014

948

918

- KNMI: Meteorologie

32.666

 

32.666

905

33.571

1.014

974

908

878

- KNMI: Seismologie

985

 

985

25

1.010

25

23

23

23

- KNMI: Caribisch Nederland

745

 

745

19

764

17

17

17

17

23.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

940

 

940

 

940

    

- Contributie aan WMO (HGIS)

940

 

940

 

940

    

23.02 Aardobservatie

22.307

 

22.307

‒ 1.109

21.198

4.711

300

183

‒ 2747

23.02.03 Bijdragen aan agentschappen

22.307

 

22.307

‒ 1.109

21.198

4.711

300

183

‒ 2747

- KNMI: Aardobservatie

22.307

 

22.307

‒ 1.109

21.198

4711

300

183

‒ 2747

Ontvangsten

         
Toelichting

Uitgaven

23.01 Meteorologie en Seismologie

23.01.03 Bijdragen aan Agentschappen

De naar boven bijgestelde raming voor Meteorologie betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling.

23.02 Aardobservatie

23.02.03 Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft een kasschuif à € 4,5 miljoen om de middelen voor de te betalen contributie aan EUMETSAT te actualiseren en in het juiste ritme te plaatsen. Er wordt € 1,5 miljoen doorgeschoven vanuit 2020 naar 2021 en € 3 miljoen naar voren gehaald uit 2024 naar 2020 om per saldo € 4,5 miljoen aan benodigde middelen in 2021 te plaatsen.

Licence