Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Toelichting

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeuitgaven mutaties 2020 (Najaarsnota)

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

uitgaven 2020

   

Vastgestelde begroting 2020

alle

39.695.100

Stand 1e suppletoire begroting 2020

alle

2.997.330

Stand incidentele suppletoire begrotingen 2020

alle

31.380.300

Vermoedelijke uitkomsten 2020

alle

‒ 12.131.979

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutatie LKV/LIV/Jeugd LIV

1

7.909

Uitvoeringsmutaties NOW

1

‒ 1.355.278

Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet/ AIO

2

4.702

Uitvoeringsmutaties Wajong/re-integratie Wajong

4

‒ 3.347

Uitvoeringsmutatie TAS/CSE

6

2.968

Compensatie niet-KOT gerechtigden naar 2021

7

‒ 8.500

Uitvoeringsmutatie tegemoetkoming eigen bijdrage KO

7

‒ 19.740

Uitvoeringsmutatie AKW

10

‒ 5.705

Uitvoeringsmutatie WKB

10

‒ 13.762

Uitvoeringkosten UWV

11

‒ 19.300

Diverse mutaties Rijksbijdragen

12

3.341

Uitvoeringsmutatie DUO leningen

13

‒ 22.228

Diverse mutaties

div

5.579

Diverse overboekingen met andere departementen

div

‒ 83.121

Onderuitputting op diverse artikelen

div

‒ 28.849

   

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

60.405.420

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeontvangstenmutaties 2020 (Najaarsnota)

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

ontvangsten 2020

   

Vastgestelde begroting 2020

alle

1.923.357

Stand 1e suppletoire begroting 2020

alle

‒ 63.636

Incidentele suppletoire begrotingen 2020

alle

‒ 1.000

Vermoedelijke uitkomsten 2020

alle

‒ 28.434

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties boetes

1

‒ 2.600

Uitvoeringsmutaties WKB

10

2.396

Uitvoeringsmutaties apparaat

96

‒ 2.583

   

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

1.827.500

Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeuitgavenmutaties 2020 (Najaarsnota)

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

uitgaven 2020

   

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2020

alle

61.600.418

Stand 1e suppletoire begroting 2020

alle

‒ 22.904

Vermoedelijke uitkomsten 2020

alle

894.502

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

1

306.393

Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen

3

‒ 79.203

Uitvoeringsmutaties Werkloosheid

5

‒ 196.983

Uitvoeringsmutaties Ziektewet en WAZO

6

51.790

Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening

8

‒ 30.413

Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB

11

‒ 24.768

   

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

62.498.832

Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeontvangstenmutaties 2020 (Najaarsnota)

Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

ontvangsten 2020

   

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2020

alle

260.068

Stand 1e suppletoire begroting 2020

alle

8.227

Vermoedelijke uitkomsten 2020

alle

‒ 8.296

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Bijstelling UFO ontvangsten

5

‒ 25.000

   

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

234.999

Licence