Base description which applies to whole site

1 Premiegefinancierde suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota)

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat premiegefinancierd van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting (incl ISB, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting (incl ISB, NvW en amendementen)

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

61.600.418

61.600.418

260.068

‒ 22.904

‒ 22.904

8.227

921.318

921.318

‒ 33.296

           

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

852.671

852.671

0

‒ 64.000

‒ 64.000

0

306.393

306.393

0

3

Arbeidsongeschiktheid

10.544.240

10.544.240

0

21.370

21.370

0

‒ 86.610

‒ 86.610

0

5

Werkloosheid

3.827.525

3.827.525

260.068

‒ 179.753

‒ 179.753

8.227

684.514

684.514

‒ 33.296

6

Ziekte en zwangerschap

3.027.932

3.027.932

0

107.051

107.051

0

87.007

87.007

0

8

Oudedagsvoorziening

41.321.030

41.321.030

0

69.863

69.863

0

‒ 139.790

‒ 139.790

0

9

Nabestaanden

350.289

350.289

0

‒ 10.909

‒ 10.909

0

‒ 178

‒ 178

0

11

Uitvoeringskosten

1.676.731

1.676.731

0

33.474

33.474

0

69.982

69.982

0

Licence