Base description which applies to whole site

2.12 Artikel 24 Handhaving en Toezicht

Bij de Slotwet is € 0,68 miljoen overgeboekt van de reservering voor de thuiswerkvergoeding 2020 op artikel 99 naar het personeelsbudget van de ILT op artikel 24.

Licence