Base description which applies to whole site

1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Slotwet)

In deze paragraaf worden de belangrijkste uitgavenmutaties toegelicht.

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2020 (bedragen x € 1.000)
  

Uitgaven 20201

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2020

 

18.846.295

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

5.349.608

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

24.195.903

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

3.490.943

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

27.686.846

Slotwetmutaties

 

‒ 437.023

   

Stand Realisatie 2020

 

27.249.823

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Belangrijkste slotwetmutaties 2020 (bedragen x € 1000)
 

Art.nr.

Uitgaven 20201

Belangrijkste slotwetmutaties

  

Realisaties COVID-19

1

‒ 367.540

Realisaties COVID-19

2

‒ 315.729

Realisaties COVID-19

3

‒ 58.790

Realisaties subsidies

3

40.658

Realisaties COVID-19

4

‒ 52.594

Realisaties bekostiging

4

‒ 30.637

Realisaties subsidies

4

‒ 11.144

Realisatie Zorgtoeslag

8

‒ 9.082

Desaldering Zorgtoeslag

8

460.000

Realisaties COVID-19

9

43.127

Realisatie apparaat

10

‒ 19.002

   

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Diverse artikelen

‒ 116.290

   

Totaal slotwetmutaties

 

‒ 437.023

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Licence