Base description which applies to whole site

1 Voorstel van wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven op de begrotingsstaat 2020 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) met EUR 37 miljoen te verhogen, de verplichtingen met EUR 914 miljoen te verlagen en de ontvangsten met EUR 42 miljoen te verhogen.

De belangrijkste mutaties worden hierna toegelicht per beleidsartikel

Licence