Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2 VERDIEPINGSBIJLAGE

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

                           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

 

Extrapolatie 2033

3.734

                           

3.734

Prijsbijstelling 2019

1.125

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Mutaties Miljoenennota 2020

 

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

3.809

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

                                 

Ontwerpbegroting 2019 7artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 35.924

4.455

34.762

36.346

3.678

– 63.354

– 18.478

– 13.870

– 13.870

– 13.528

– 12.502

– 12.502

– 12.502

– 12.502

– 17.366

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

639.253

647.536

790.131

714.481

705.414

605.640

595.557

521.685

477.071

753.718

765.012

802.864

467.627

467.627

– 17.366

Brandwerendheid tunnels

6.000

6.000

                           

Extrapolatie 2033

480.129

                           

480.129

Invoering AIRBIM-systeem

28.885

16.416

12.469

                         

Onderhoudsimpuls RWS

11.000

   

8.800

2.200

                     

Prijsbijstelling 2019

191.038

13.789

13.445

16.129

14.433

14.248

12.167

11.968

10.484

9.568

15.116

15.343

16.010

9.446

9.446

9.446

RWS Service Level Agreement (SLA)

31.637

11.015

10.270

10.352

                       

RWS Strategisch Capaciteitsmanagement

– 73.571

 

– 2.160

– 18.123

– 21.243

– 17.763

– 14.282

                 

Uitvoeringsbesluit A12lA15 Ressen – Oudbroeken

4.864

                           

4.864

Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug

– 17.500

– 9.600

– 500

– 7.400

                       

VenR Rijkswaterstaat

0

– 25.830

10.400

20.000

               

– 4.570

     

Verduurzamen onderhoud Vaargeulen

3.100

 

620

620

620

620

620

                 

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

– 29.050

         

– 3.345

– 3.070

– 2.678

– 3.437

– 5.370

– 5.442

– 5.708

     

Mutaties Miljoenennota 2020

 

11.790

44.544

30.378

– 3.990

– 2.895

– 4.840

8.898

7.806

6.131

9.746

9.901

5.732

9.446

9.446

494.439

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

651.043

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

477.073

477.073

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

1.481.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 135.192

– 271.601

– 243.302

– 410.840

– 186.926

– 80.300

– 55.193

– 10.942

– 24.946

13.376

– 47.198

– 85.067

– 28.955

– 4.801

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

1.346.774

971.248

1.039.307

657.678

1.260.118

1.066.176

1.137.639

1.082.152

1.064.255

185.094

431.121

565.144

7.140

28.015

0

A20 Nieuwerkerk Gouda

– 13.978

     

1.000

2.500

1.500

1.000

263

263

263

– 21.556

263

263

263

 

A27 Houten Hooipolder

65.900

       

32.500

32.500

       

900

       

A4 Haaglanden – N14

80.000

                 

40.000

40.000

       

Aanvullende Post Infrastructuurfonds

102.400

         

22.400

 

40.000

40.000

           

Apparaatskosten RWS

– 315

– 315

                           

Beter Benutten Vervolg

– 171.000

– 40.497

– 63.362

– 36.997

– 18.745

– 11.399

                   

Beter Benutten; Blauwe Golf en Smart Shipping

– 205

– 205

                           

Bijdragen derden Hoofdwegennet

24.255

 

2.750

3.618

3.834

5.553

 

8.500

               

Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59

4.900

 

1.633

1.633

1.634

                     

Extrapolatie 2033

44.395

                           

44.395

HXII: BOA en inhuur

– 602

– 602

                           

HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS)

– 4.000

– 1.000

– 2.000

– 500

– 500

                     

HXII: Smart Mobility

– 2.911

– 2.911

                           

Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020–2030

0

 

– 24.000

3.000

– 9.000

– 80.000

– 122.000

19.000

38.000

39.000

49.000

46.000

41.000

     

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

– 761.365

– 46.179

115.995

304.206

177.142

500.751

197.460

– 138.000

– 64.000

– 106.818

– 138.192

– 41.000

     

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

23.880

– 8.151

15.417

52.357

95.667

177.825

112.500

– 126.581

– 202.578

– 211.975

– 54.492

24.377

20.835

20.831

60.088

Kasschuiven binnen megaprojecten

0

– 13.793

26.556

42.827

41.504

– 30.241

– 41.546

18.256

– 14.104

– 6.626

243.516

– 266.349

       

Korte termijn fileaanpak

30.116

2.958

11.792

12.759

2.607

                     

Korte termijn maatregelen A15

10.000

1.500

1.500

1.500

5.500

                     

N65 Vught-Haaren

15.360

       

3.300

12.060

                 

Onderzoek lump-sum verkeersmanagement

1.000

500

500

                         

Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins

364

364

                           

Prijsbijstelling 2019

222.257

12.895

20.294

21.823

14.081

16.611

28.789

23.438

12.547

57.565

9.380

1.318

934

951

833

798

Risicoreservering BOA2020

3.070

 

3.070

                         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 3.695

       

– 3.622

– 73

                 

Smartwayz

11.500

 

11.500

                         

Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken

– 4.864

                           

– 4.864

Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug

17.500

9.600

500

7.400

                       

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

– 30.064

– 590

– 2.108

– 1.717

– 2.185

– 3.809

– 6.588

– 7.084

– 2.249

– 1.974

– 1.458

– 290

– 12

     

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

3.579

   

90

150

544

1.000

1.545

250

             

Vrachtwagenheffing

25.170

1.496

                 

23.899

       

Mutaties Miljoenennota 2020

 

– 768.085

– 65.930

186.848

396.443

204.746

606.618

374.615

– 189.874

– 138.350

21.908

– 368.762

25.562

22.049

21.927

100.417

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

578.689

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

168.807

58.222

10.314

– 43.252

283.797

257.714

168.999

72.787

88.355

90.648

133.028

168.377

110.772

85.148

83.765

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

539.919

528.805

426.662

457.463

663.316

629.999

539.716

457.092

431.289

432.630

432.144

290.855

436.691

421.680

83.765

Extrapolatie 2033

275.099

                           

275.099

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

     

5.463

82.793

5.463

5.463

5.463

5.463

5.463

– 9.487

– 15.330

– 15.335

– 15.331

– 60.088

Prijsbijstelling 2019

138.654

10.290

10.277

8.300

8.869

12.665

12.091

10.494

9.205

8.694

8.715

8.723

5.882

8.794

8.540

7.115

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

– 2.000

– 1.000

– 1.000

                         

Mutaties Miljoenennota 2020

 

9.290

9.277

8.300

14.332

95.458

17.554

15.957

14.668

14.157

14.178

– 764

– 9.448

– 6.541

– 6.791

222.126

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

549.209

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

11.366

4.748

3.899

2.057

0

                   

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

594.012

593.073

581.013

548.260

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

 

Extrapolatie 2033

526.561

                           

526.561

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

600

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 509

– 509

                           

HXII: Management drives

295

85

70

70

70

                     

HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid

– 819

– 94

– 161

– 161

– 161

– 121

– 121

                 

HXII: RWS Rijksbrede kunstvoorzieningen

– 606

– 606

                           

HXII: Samen in transities

140

140

                           

HXII: taken KNMI

– 6.558

– 215

– 298

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

Korte termijn fileaanpak

15.373

3.419

5.192

4.513

2.249

                     

Loonbijstelling 2019

150.096

10.603

10.787

10.756

10.427

10.260

9.924

9.794

9.742

9.614

9.774

9.683

9.683

9.683

9.683

9.683

Prijsbijstelling 2019

59.165

5.091

4.295

4.391

3.965

3.892

3.784

3.762

3.751

3.729

3.765

3.748

3.748

3.748

3.748

3.748

RWS Duurzaam voor Elkaar

20.220

6.740

6.740

6.740

                       

RWS Service Level Agreement (SLA)

1.544

772

772

                         

RWS Strategisch Capaciteitsmanagement

72.826

 

2.894

19.623

22.495

19.624

8.190

                 

SCM: VenR tranche 4

315

315

                           

VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid

30

30

                           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

25.811

30.331

45.507

38.620

33.230

21.352

13.131

13.068

12.918

13.114

13.006

13.006

13.006

13.006

539.567

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

619.823

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.592

539.592

539.567

539.567

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2020

                               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

 

3.114.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

 

3.123.695

2.744.398

2.840.846

2.381.612

3.175.801

2.834.449

2.807.935

2.594.015

2.500.913

1.905.925

2.158.597

2.189.183

1.441.778

1.447.617

66.399

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

3.154.721

2.832.874

2.992.959

2.531.886

3.409.273

3.093.081

3.007.527

2.539.758

2.420.844

2.022.764

1.904.245

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

77.159

380

7.584

– 86.812

1.669

48.860

                 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

 

Bijdragen derden Hoofdwegennet

24.715

460

2.750

3.618

3.834

5.553

 

8.500

               

Extrapolatie 2033

48.659

                           

48.659

Prijsbijstelling 2019

14.882

990

655

33

475

932

4.004

895

895

881

881

881

881

881

799

799

Mutaties Miljoenennota 2020

 

1.450

3.405

3.651

4.309

6.485

4.004

9.395

895

881

881

881

881

881

799

49.458

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

151.735

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

 

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

 

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

151.735

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

A4 – Haaglanden – N14

Uit de Investeringsruimte wordt € 80,0 miljoen gereserveerd voor de A4-Haaglanden. Ten behoeve van het (ontwerp-)tracébesluit is een validatie van het wegontwerp van 2012 uitgevoerd. Hieruit is geconcludeerd dat de Voorkeursbeslissing van 2012 houdbaar is, maar wel op enkele punten moet worden gewijzigd. De meest prominente wijziging is de voorgenomen scope-uitbreiding; de capaciteitsuitbreiding van de A4 vanaf Den Hoorn tot aan de Ketheltunnel.

A27 Houten Hooipolder

Dit betreft een toevoeging vanuit de Investeringsruimte Wegen aan artikel 12.03 Aanleg ten behoeve van de A27 Houten Hooipolder voor het tracébesluit en saneringsplan € 65,0 miljoen.

Aanvullende post Infrastructuurfonds

Bij de Eerste suppletoire begroting 2018 is de verhoging van het Infrastructuurfonds verwerkt volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Een deel van de middelen is toen nog niet direct aangewend voor specifieke projecten en toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet. Bij OB2020 wordt uit deze middelen € 22 miljoen onttrokken voor het project A1 Barneveld-Stroe en € 80 miljoen voor het project A4 Burgerveen – N14 ten behoeve van een nieuw aquaduct voor de Ringvaart.

Beter Benutten Vervolg

Volgend uit de eindevaluatie van het Beter Benutten vervolgprogramma en de financiële afrekening wordt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg € 171 miljoen afgeroomd en van artikelonderdeel 13.03 € 6 miljoen afgeroomd. Deze middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte van het Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet. Deze modaliteiten hebben bijgedragen aan het project en krijgen nu een deel van het restantbudget van € 177,0 miljoen uitgekeerd. Bij Hoofdwegennet gaat dit om een bedrag van € 94,7 miljoen. Bij Spoorwegen € 69,9 miljoen en bij het Hoofdvaarwegennet € 6,4 miljoen.

Bijdragen derden Hoofdwegennet

Aan de hogere ontvangsten van per saldo € 24 miljoen liggen twee oorzaken ten grondslag. Een aantal tegenvallers bij aanlegprojecten leidt tot € 15,8 miljoen aan hogere ontvangsten als gevolg van aanvullende bijdrages van de regio. Dit betreft het project A4 Delft-Schiedam, hier zijn hogere ontvangsten van de provincie in verband met indexering van de bijdrage (€ 5,6 miljoen). Het programma Aansluitingen (€ 0,4 miljoen) bijdragen vanuit de Regio voor extra werk. Het project N35 Wijthmen – Nijverdal, een bijdrage van de gemeente Hellendoorn t.b.v. extra maatregelen (€ 2,8 miljoen) en een bijdrage van de gemeente Raalte in extra maatregelen (€ 0,5 miljoen). N35 Nijverdal – Wierden een bijdrage van ProRail in de aanleg van een ecoduct (€ 6,5 miljoen). Daarnaast ontvangt IenW € 8,5 miljoen ten behoeve van het project A1/A30 Barneveld als cofinanciering. Hiervan komt € 1 miljoen van de regio Food Valley en € 7,5 miljoen van de provincie Gelderland.

Brandwerendheidtunnels

Het project brandwerendheidtunnels bevindt zich in de planstudiefase voor wat betreft vier tunnels (Koning Willem-Alexandertunnel, Ketheltunnel, 2e Coentunnel en Salland-Twentetunnel). Hiervoor worden middelen (€ 6,0 miljoen) overgemaakt van artikel 20 Investeringsruimte Wegen naar artikel 12 Hoofdwegennet.

Extrapolatie 2033

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de agentschapsbijdrage aan Rijkswaterstaat en de DBFM contracten. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan het artikelonderdeel 20.04 generieke investeringsruimte.

HXII: taken KNMI

Voor een aantal aanvullende taken en programma’s ontvangt het KNMI een vergoeding. Middels deze mutaties worden de benodigde middelen hiervoor beschikbaar gesteld aan het KNMI.

Invoering van het AIRBIM-systeem

Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Het project krijgt naar verwachting eind 2019 een BIT-advies. Indien nodig wordt op basis van het advies bijgestuurd. Met AIRBIM krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Hiervoor wordt voor de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) een investering gedaan van € 40 miljoen verdeeld over de jaren 2018–2020, waarvan op het Hoofdwegennet € 28,9 miljoen. Deze investering wordt gedekt door de positieve financiële baten die AIRBIM op termijn gaat opleveren bij aanlegprojecten en werkzaamheden in het kader van instandhouding.

Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020–2030

Ter dekking van de uitgaven van mobiliteitsmaatregelen in het kader van het klimaatakkoord is een kasschuif op het Infrastructuurfonds ingepast. Daarmee zijn kasmiddelen voor de mobiliteitsmaatregelen in de juiste jaren geplaatst.

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

Deze kasschuif is het gevolg van een actualisatie van het aanlegprogramma. Via het Rijksbrede beeld zijn de kasmiddelen aan de hand van actuele projectramingen in het meest realistische kasritme gezet.

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op A2/A15 Ressen-Oudbroeken en op artikelonderdeel 20.05 Modaliteitspecifieke investeringsruimte Hoofdwegennet als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Hoofdwegennet noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif doet zich voor op artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok door een geactualiseerde uitgavenraming als gevolg van vertraging in de herijkingsfase van het project.

Korte termijn fileaanpak

Uit de investeringsruimte Wegen worden € 30,0 miljoen overgeheveld naar artikel 12 ten behoeve van de opdrachtverlening aan RWS voor de tweede tranche korte termijn fileaanpak. De tweede tranche van dit maatregelenpakket is aan de Tweede Kamer verzonden en bevat maatregelen die door RWS uitgevoerd worden.

Korte termijn maatregelen A15

Uit de investeringsruimte Wegen wordt € 10,0 miljoen overgeheveld naar artikel 12 ten behoeve van de korte termijn maatregelen A15. Het Rijk en de provincies Zuid-Holland en Gelderland zijn een korte termijn pakket maatregelen overeengekomen met een looptijd tot 2022. In totaal heeft het Rijk hiervoor maximaal € 10 miljoen beschikbaar onder voorwaarde van gelijke financiering door de regio.

Loonbijstelling 2019

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

N65 Vught – Haaren

N65 Vught – Haaren: In het BO MIRT in het najaar van 2018 is het Voorkeursalternatief Plus (VKA+) vastgesteld met onderliggend regiobod. Het Rijk zal hiervoor aanvullend € 12 miljoen bijdragen aan het project N65. De regio draagt € 25 miljoen extra bij. Aanvullend wordt er € 3,3 miljoen bijgedragen door het Rijk aan BTW compensatie, conform afspraak.

Onderhoudsimpuls RWS

Dit betreft een impuls aan het onderhoud op korte termijn. ten behoeve van korte termijnmaatregelen om het uitgesteld onderhoud aan te pakken, met prioriteit bij het tegengaan van achterstallig onderhoud. Hiertoe is € 97 miljoen uit het nader toe te delen budget voor BenO en VenR op artikel 18 overgeheveld naar artikel 12 Hoofdwegennet (€ 11 miljoen) en artikel 15 Hoofdvaarwegennet (€ 86 miljoen). Met deze impuls wordt een deel van het uitgesteld onderhoud op de wegen en vaarwegen aangepakt en worden maatregelen genomen om storingen op de vaarwegen en de groei van het uitgesteld onderhoud te beperken.

Prijsbijstelling 2019

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Reservering A20 Nieuwerkerk-Gouda

In verband met de planuitwerkingsfase van de A20 Nieuwerkerk Aan den IJssel-Gouda wordt € 24,0 miljoen uit de investeringsruimte gereserveerd.

RWS Duurzaam voor elkaar

Dit betreft een pakket aan activiteiten, bedoeld om IenW en RWS verder te verduurzamen en om prestatiemanagement voor duurzaamheid te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn onderdeel van de Service Level Agreement.

RWS Service Level Agreement

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Wegens enkele endogene en exogene ontwikkelingen, namelijk de extreme en voortdurende droogte, hogere kosten voor inspecties kunstwerken als gevolg van o.a. uitbreiding en veroudering van het areaal, hogere baggerkosten van de Eemsgeul en hogere ICT-uitgaven worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoud budgetten van Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.

RWS Strategisch Capaciteitsmanagement

Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt RWS meerjarig naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende RWS producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte vanwege een toenemende beheer en onderhoudsopgave en het toegenomen aantal DBFM-contracten. Ten opzichte van de vorig jaar opgenomen reeks is er sprake van een stijgende omvang van het werkpakket. Dit komt zowel door een meer realistische planning en door uitbreiding van de verwachte scope als gevolg van het opnemen van 11 extra projecten in tranche 4. Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten € 73,6 miljoen. Voor de jaren 2020 en verder heeft RWS middelen ontvangen voor de doorloop van het aanlegprogramma.

SmartwayZ

Vanuit de Investeringsruimte wordt € 11,5 miljoen toegevoegd ten behoeve van AMSL de Run (SmartwayZ). Het totale pakket aan maatregelen kost € 95 miljoen. De regionale overheden hebben samen met ASML al afspraken gemaakt over de financiering van € 40 miljoen van dit pakket. Voor het resterende deel is het voorstel om een verdeling van 25% te maken over alle betrokken partijen (Provincie, gemeenten, ASML en rijk). Dit betekent dat aan het rijk € 11,5 miljoen bijdrage wordt gevraagd.

Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug

In aanvulling op en als gevolg van de reeds uitgevoerde renovatie dienen ook de opleggingen en voegovergangen te worden vervangen van de Galecopperbrug. Dit is het gevolg van onverwacht ontstane ongelijke temperatuurbelasting tijdens de uitvoering. De kosten hiervan bedragen € 9 miljoen voor de Zuidbrug en € 8,5 miljoen voor de Noordbrug en deze middelen van in totaal € 17,5 miljoen in 2019 worden gefinancierd uit het programma Vervanging en Renovatie.

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Dit zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als instandhouding. De verwachte baten worden ingeboekt op een aantal projecten in voorbereiding. Het totaal van verwachte baten van het systeem over de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) bedraagt € 80,4 miljoen, waarvan € 61 miljoen op het Hoofdwegennet. Bij Hoofdwegennet betreft het onder andere de volgende projecten: A12/A27 Ring Utrecht, A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn, A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda, A4 Haaglanden – N14, A27 Houten – Hooipolder, N65 Vught – Haaren, Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 en A1 Apeldoorn – Azelo.

VenR Rijkswaterstaat

De bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde infrastructuur is aan een grootschalige opknapbeurt toe. Een groot deel van de infrastructuur stamt uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, waardoor van veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen het einde van de technische levensduur nadert. Om de invulling te geven aan deze opgave, worden de voor Vervanging en Renovatie (VenR) gereserveerde middelen middels een kasschuif naar voren gehaald.

Vrachtwagenheffing

De uitgaven die gepaard gaan met de voorbereiding en uitvoering van de vrachtwagenheffing, worden voorgefinancierd vanuit de investeringsruimte van Hoofdwegennet. Er wordt € 25,2 miljoen vanuit de investeringsruimte toegevoegd aan artikel 12 ten behoeve van voorbereiding wetgeving en voorbereiding van de aanbesteding. Het gaat om kosten voor personeel, inhuur en onderzoeken. De verantwoording van de uitgaven aan apparaat en inhuur vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe wordt € 6,7 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

19.048

51.565

30.507

– 22.837

– 28.121

– 29.869

– 27.268

– 28.157

– 27.679

– 26.927

– 4.051

       

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.398.157

1.394.588

1.292.373

1.282.930

1.243.000

1.238.160

1.240.938

1.251.768

1.271.128

1.267.391

1.312.881

1.316.719

1.410.157

1.450.411

 

Beheer, onderhoud en vervanging

186.484

34.145

48.486

84.891

2.137

2.140

2.140

3.053

3.053

3.053

3.161

75

75

75

   

Bijdragen derden

1.000

                           

1.000

Den Haag emplacement

– 4.900

       

– 3.000

– 1.900

                 

Extrapolatie 2033

1.700.582

                           

1.700.582

Onderzoek spoorstaafschades

484

484

                           

Prijsbijstelling 2019

411.657

28.943

29.151

27.822

25.959

25.092

25.017

25.130

25.348

25.739

25.666

26.523

26.600

29.740

30.552

34.375

Vervangingsopgave bovenleidingportalen

124.000

                       

62.000

62.000

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

63.572

77.637

112.713

28.096

24.232

25.257

28.183

28.401

28.792

28.827

26.598

26.675

91.815

92.552

1.735.957

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.461.729

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

24.283

– 53.267

33.797

– 19.830

– 2.446

– 3.920

– 6.101

– 5.832

20.570

24.732

2.402

– 1.261

– 1.452

12.700

4.438

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

484.548

493.463

515.223

409.485

366.374

356.607

254.347

67.699

67.679

61.928

92.651

120.067

63.231

13.149

4.438

Afrekening voorschotten ProRail

32.216

32.216

                           

Beheer, onderhoud en vervanging

– 13.411

– 1.969

– 3.290

– 444

– 532

– 532

– 532

– 1.445

– 1.445

– 1.445

– 1.552

– 75

– 75

– 75

   

Beter Benutten Vervolg

– 6.000

   

– 6.000

                       

Bijdragen derden

2.478

2.478

                           

Concrete beschikbaarheidsprojecten

– 23.702

 

– 23.702

                         

Den Haag emplacement

8.110

3.210

     

3.000

1.900

                 

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

– 60.952

– 11.678

15.425

14.245

– 41.927

– 146.543

31.430

50.000

50.000

50.000

50.000

       

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

           

– 44.059

125.139

97.732

57.422

– 89.928

– 74.694

– 63.302

– 8.310

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 52.356

– 43.081

– 79.412

91.952

74.344

91.846

– 7.212

– 23.144

– 23.144

– 24.262

30.854

– 15.995

2.493

– 13.445

– 9.438

Kleine projecten goederenvervoer

19.000

 

19.000

                         

Maaslijn

10.000

5.000

       

0

               

5.000

Nazorg Betuweroute

8.547

6.127

1.210

1.210

                       

Nazorg Lijnen en Halten

17.481

15.000

2.481

                         

Opstelterrein Heerhugowaard

– 42.950

       

– 5.000

– 15.000

– 10.000

– 7.000

– 5.950

           

OV SAAL

– 5.929

– 5.929

                           

Prijsbijstelling 2019

64.884

6.139

988

2.316

5.930

9.817

6.622

4.450

814

 

17.027

 

2.237

5.146

3.398

 

Programma Overwegen

40.200

         

10.000

18.500

           

11.700

 

Regionale knelpunten

11.418

300

1.809

4.309

2.500

2.500

                   

Saldo mee- en tegenvallers

– 15.818

– 7.817

– 363

                         

Sporen Schiedam – Rotterdam

– 24.152

– 30

– 61

– 1.210

– 9.075

– 9.680

– 1.192

– 363

– 363

– 363

– 363

– 363

– 363

– 363

– 363

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

– 12.722

– 7.500

– 5.222

                         

Verrekening interne dienstverlening realisatie website

– 13

– 13

                           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

– 71.203

– 61.909

– 63.806

101.882

32.522

– 57.399

– 8.699

144.001

116.830

98.272

– 9.512

– 88.890

– 56.101

– 7.020

– 4.438

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

418.452

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

0

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

   

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

452

– 1.238

– 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

   

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

160.476

163.024

162.813

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

   

HXII Onderzoek spoorstaafschades

– 48

– 48

                           

Onderzoek spoorstaafschades

– 484

– 484

                           

Overboeking HSL-budget naar Infraspeed

24.495

17.716

2.015

4.764

                       

Saldo mee- en tegenvallers

– 15.300

– 15.300

                           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

1.884

2.015

4.764

                       

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

162.360

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

   
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

 

Extrapolatie 2033

9.990

                           

9.990

Mutaties Miljoenennota 2020

                             

9.990

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2020

                               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

 

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen

 

2.053.171

2.061.065

1.980.399

1.872.081

1.790.626

1.778.233

1.680.101

1.505.378

1.524.288

1.493.446

1.500.843

1.532.486

1.525.763

1.473.550

4.438

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

2.047.424

2.078.808

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

8.774

                           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

 

Afrekening voorschotten ProRail

32.216

32.216

                           

Bijdragen derden

36.682

13.337

1.138

1.238

1.327

1.385

1.444

3.514

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.000

Extrapolatie 2033

199.399

                           

199.399

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 38.141

– 8.359

 

6.925

6.925

24.225

8.425

               

Mutaties Miljoenennota 2020

 

7.412

– 7.221

1.238

8.252

8.310

25.669

11.939

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

200.399

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

 

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen

 

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

Afrekening voorschotten ProRail

IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsidiebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per tertaal wordt er een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. Het voorschot was hoger dan de afrekening. Dit verschil wordt als ontvangst geboekt.

Beheer, onderhoud en vervanging

Dit betreft een overboeking van het aanlegprogramma (€ 35,3 miljoen) en de investeringsruimte Spoorwegen (€ 151,3 miljoen) naar de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging. De overboekingen vanwege areaalgroei vanuit artikelonderdeel 13.03 vinden plaats op de volgende projecten en programma’s: Geluidsanering Spoorwegen (€ 1,9 miljoen), Booggeluid (€ 1 miljoen), Beter en Meer – Verbeteraanpak Stations (€ 0,9 miljoen), Behandelen en Opstellen (€ 0,1 miljoen), Programma aanpak suïcidepreventie (€ 4,7 miljoen), Programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,4 miljoen), Cameratoezicht op Stations (€ 3,8 miljoen) en ATB-Vv (€ 0,6 miljoen). Vanuit het Programma Hoogfrequent Spoor (artikelonderdeel 17.10) wordt 21,8 miljoen overgeboekt.

Beter Benutten Vervolg

Volgend uit de eindevaluatie van het Beter Benutten vervolgprogramma en de financiële afrekening wordt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg € 171 miljoen afgeroomd en van artikelonderdeel 13.03 € 6 miljoen afgeroomd. Deze middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte van het Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet. Deze modaliteiten hebben bijgedragen aan het project en krijgen nu een deel van het restantbudget van € 177,0 miljoen uitgekeerd. Bij Hoofdwegennet gaat dit om een bedrag van € 94,7 miljoen. Bij Spoorwegen € 69,9 miljoen en bij het Hoofdvaarwegennet € 6,4 miljoen.

Bijdragen derden

Binnen het project Noord Zuidlijn heeft de gemeente Amsterdam in 2016 € 10,9 miljoen betaalde BTW ontvangen. Deze is overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ontvangen in 2019. Voor het project Almelo Zakspoor is € 1,2 miljoen ontvangen. Door de indexering van de concessieprijs HRN nemen de bijdragen derden tot met € 22,3 miljoen. Daarnaast zijn er nog een aantal overige posten met bijdragen van derden.

Concrete bereikbaarheidsprojecten

Het opdrachtgeverschap van het project partiele spoorverdubbeling Groningen-Leeuwarden is overgegaan van IenW naar de Regio. Het binnen het realisatieprogramma personenvervoer beschikbare budget ad € 23,702 miljoen is om die reden overgeboekt van artikelonderdeel 13.03 naar artikelonderdeel 14.03. De middelen worden via stortingen in het Provincie- en btw-compensatiefonds beschikbaar gesteld aan de Regio.

Den Haag emplacement

In totaal is het projectbudget verhoogd van € 39 miljoen naar € 65 miljoen. In het project worden vele kleinere werkzaamheden meegenomen die vanuit andere doelstellingen (toegankelijkheid, leefbaarheid en lifecyclemanagement) gewenst zijn. Daarom zijn middelen vanuit diverse landelijke programma’s toegevoegd aan het projectbudget:

  • Programma Toegankelijkheid € 1,5 miljoen;

  • Uitvoeringsprogramma Geluid € 3,4 miljoen;

  • Beheer en onderhoud € 4,9 miljoen;

  • Kleine functiewijzigingen € 12,1 miljoen.

Hierna resteerde nog een verschil met de geactualiseerde raming van het project. Vanuit de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05) is € 3,2 miljoen aangevuld. Zie hiervoor ook de brief van 22 november 2018 over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg en de voortgang van het MIRT (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78).

Extrapolatie 2033

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Spoorwegen noodzakelijk. Op artikelonderdeel 17.10 PHS doet een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van een geactualiseerde uitgavenraming.

Kasschuiven binnen Spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Op artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte doet zich een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van onttrekkingen en toevoegingen aan de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

Deze kasschuif is het gevolg van een actualisatie van het aanlegprogramma. Via het Rijksbrede beeld zijn de kasmiddelen aan de hand van actuele projectramingen in het meest realistische kasritme gezet.

Kleine projecten goederenvervoer

Het emplacement Moerdijk wordt uitgebreid met een werkspoor en een opstelspoor. Het hiervoor benodigde budget (€ 7 miljoen) is vrijgemaakt vanuit de investeringsruimte spoorwegen (Regeerakkoordmiddelen Rutte III). De provincie Gelderland wil een Railterminal Gelderland (RTG) in Valburg realiseren bij het huidige Container Uitwisselpunt (CUP) aan de Betuweroute. De rijksbijdrage bedraagt maximaal € 12 miljoen en is vrijgemaakt vanuit de investeringsruimte spoorwegen (Regeerakkoordmiddelen Rutte III).

Maaslijn

Rijk en regio hebben besloten om de Maaslijn ook te elektrificeren. In 2019 is met de regio afgesproken dat het Rijk het opdrachtgeverschap overneemt van de provincie en een extra bijdrage levert. Hiervoor wordt € 10 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

Nazorg Betuweroute

De middelen voor de Betuweroute op artikelonderdeel 17.02 zijn overgeboekt naar het projectbudget voor nazorg.

Nazorg lijnen en halten

De nazorg voor de werkzaamheden binnen project OV SAAL zijn overgeboekt naar het projectbudget nazorg lijnen en halten.

Opstelterrein Heerhugowaard

De scope van het project opstelterrein Heerhugowaard is toegevoegd aan het project Programma Hoogfrequent Spoor op artikelonderdeel 17.10.

Overboeking HSL-budget naar Infraspeed

Het nemen van maatregelen tegen de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid verloopt via het consortium Infraspeed. Hiertoe worden middelen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen.

PHS: OV SAAL

Binnen het project OV SAAL wordt € 5,9 miljoen overgeboekt van het projectbudget naar planuitwerking PHS op artikelonderdeel 17.10.

Prijsbijstelling 2019

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Programma overwegen

Het projectbudget is verhoogd met € 40,2 miljoen voor het aanpassen van de overweg Guisweg. De dekking komt vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (€ 28,5 miljoen) en vanuit de investeringsruimte spoorwegen (€ 11,7 miljoen) (artikelonderdeel 20.05).

Regionale knelpunten

In het BO MIRT van najaar 2018 zijn afspraken gemaakt met de regio over verbetering van het spoor in regio’s met een decentrale spoorconcesssie. In totaal zijn afspraken gemaakt voor € 11,4 miljoen (Kamerstukken II, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78).

Saldo mee- en tegenvallers

Dit betreft de verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Spoorwegen. Het saldo van € 31,5 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen en € 0,5 miljoen wordt toegevoegd aan PHS planuitwerking (artikelonderdeel 17.10). De grootste meevallers doen zich voor op het Infraspeed contract (€ 15,3 miljoen), nazorg lijnen en halten (€ 3,1 miljoen) project Born/VDL (€ 5 miljoen) en Pilot ERTMS (€ 1,5 miljoen).

Sporen Schiedam – Rotterdam

Op basis van de begin 2019 afgesloten bestuursovereenkomst is de rijksbijdrage voor dit project vastgesteld en is besloten de scope uit te voeren onder het PHS project Rijswijk Schiedam. Om die reden is de € 14,5 miljoen overgeboekt naar het projectbudget PHS Rijswijk Schiedam (artikelonderdeel 17.10). De kosten voor beheer, onderhoud en vervanging (deel IenW) voor de periode 2024–2033 bedragen € 1,6 miljoen. Dit bedrag is vooralsnog overgeboekt naar het planuitwerkingsbudget PHS (artikelonderdeel 17.10) en wordt te zijner tijd overgeboekt naar het programma beheer, onderhoud en vervanging. Het resterende niet benodigde budget ad € 8 miljoen is toegevoegd aan de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

Binnen het projectbudget was een bedrag gereserveerd van € 12,7 miljoen voor de regio Utrecht. Naar aanleiding van de afspraken in de bestuurlijke overleggen MIRT 2018 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78) is dit bedrag ondergebracht op artikelonderdeel 20.03: Reservering Stedelijk OV Utrecht.

Vervangingsopgave bovenleidingportalen

Uit de reservering voor nader toe te wijzen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 18.12) is € 124 miljoen overgeboekt naar de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging ten behoeve van de vervangingsopgave bovenleidingportalen.

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 40.341

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

31.520

31.000

31.570

4.757

           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

111.466

148.295

7.094

42.355

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

         

Actualisatie budget Reg/lok

4

1

 

1

1

1

                   

Prijsbijstelling 2019

9.693

1.641

2.640

 

1.349

       

3.086

977

         

Rotterdamsebaan

– 147

       

– 147

                   

Saldo mee- en tegenvallers

– 894

– 894

                           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

748

2.640

1

1.350

– 146

0

0

0

3.086

977

         

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

112.214

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

         
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

   

0

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

   

0

                         

Mutaties Miljoenennota 2020

                               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

   

0

                         
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

40.955

5.854

990

45.677

                     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.198

– 629

– 136

                       

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

42.153

5.225

854

45.677

                     

Afrekening voorschotten ProRail

1.108

1.108

                           

Concrete beschikbaarheidsprojecten

23.702

 

23.702

                         

Prijsbijstelling 2019

2.479

37

1.388

30

1.024

                     

Regionale Mobiliteit

5.000

5.000

                           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

– 33.888

25.090

30

1.024

                     

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

48.298

30.315

884

46.701

                     
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

         

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

153.619

153.520

7.948

88.032

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

         

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

120.479

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

         
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

                           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

                           

Afrekening T3 2018 Prorail

1.108

1.108

                           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

1.108

                           

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

1.108

                           
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

0

                           

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

0

                           

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

1.108

                           

Concrete bereikbaarheidsprojecten

Het opdrachtgeverschap van het project partiele spoorverdubbeling Groningen-Leeuwarden is overgegaan van IenW naar de Regio. Het binnen het realisatieprogramma personenvervoer beschikbare budget ad € 23,702 miljoen is om die reden overgeboekt van artikelonderdeel 13.03 naar artikelonderdeel 14.03. De middelen worden via stortingen in het Provincie- en btw-compensatiefonds beschikbaar gesteld aan de Regio.

Prijsbijstelling 2019

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Regionale Mobiliteit

De post regionale mobiliteit betreft een storting van het Rijk aan de regio waarmee de regionale mobiliteit wordt verbeterd (voorheen in begroting: regionale mobiliteitsfondsen). De afspraken zijn gemaakt bij het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn. Voor de reactivering van het spoor tussen Veendam en Stadskanaal wordt de post Regionale Mobiliteit met € 5 miljoen opgehoogd vanuit de extra middelen bij huidige kabinet binnen de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

 

Extrapolatie 2033

8.655

                           

8.655

Prijsbijstelling 2019

2.625

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

Mutaties Miljoenennota 2020

 

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

8.830

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 39.498

– 1.624

15.553

31.404

23.580

833

6.348

1.157

506

– 20.662

– 19.761

476

3.079

38.506

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

323.541

374.743

344.899

367.587

341.234

319.907

297.541

217.324

216.634

284.543

256.710

244.416

224.179

259.606

 

Beheer en Onderhoud De Boontjes

346

 

346

                         

DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht

– 134.910

     

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

   

DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied

1.700

 

1.700

                         

DF: bijdrage VenR tranche 4

265.000

                 

70.000

90.000

105.000

     

Extrapolatie 2033

220.890

                           

220.890

EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland

75

                           

75

Invoering van het AIRBIM-systeem

6.420

3.649

2.771

                         

Kustwacht

– 2.940

– 210

– 210

– 210

– 210

– 210

– 210

– 210

– 210

– 210

– 210

– 210

– 210

– 210

– 210

 

Onderhoudsimpuls RWS

85.900

 

21.475

55.835

8.590

                     

Pilot harde laag Nijmegen

6.400

410

5.000

660

330

                     

Prijsbijstelling 2019

90.720

7.198

7.361

5.277

6.806

6.645

6.728

5.997

5.751

4.955

6.754

6.320

6.641

4.541

5.256

4.490

RWS Service Level Agreement (SLA)

– 3.469

19.684

4.751

1.376

– 2.440

– 2.440

– 2.440

– 2.440

– 2.440

– 2.440

– 2.440

– 2.440

– 2.440

– 2.440

– 2.440

– 2.440

RWS Strategische Capaciteitsmanagement

– 61.328

 

– 2.400

– 14.162

– 19.203

– 16.202

– 9.361

                 

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 18.437

1.800

                   

– 20.237

     

Twentekanalen fase 2

– 57.000

   

– 41.000

– 16.000

                     

VenR Rijkswaterstaat

0

5.482

– 19.943

– 43.718

– 7.812

– 2.935

22.674

388

68.060

29.744

– 18.469

– 32.304

885

228

– 2.280

0

Verdieping Nieuwe Waterweg

500

                           

500

Verduurzamen onderhoud Vaargeulen

12.400

 

2.480

2.480

2.480

2.480

2.480

                 

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

– 11.425

         

– 1.595

– 1.456

– 1.081

– 1.513

– 2.136

– 1.936

– 1.708

     

Mutaties Miljoenennota 2020

 

38.013

23.331

– 33.462

– 40.950

– 26.153

4.785

– 11.212

56.589

17.045

40.008

45.939

74.440

– 11.372

326

223.515

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

361.554

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

307.445

62.971

– 158.667

– 65.610

– 25.871

– 16.545

– 19.916

– 15.690

– 13.484

17.934

18.432

9.709

– 6.386

– 41.441

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

671.555

419.962

186.166

79.370

49.705

42.354

99.971

213.611

271.355

40.675

53.425

211.605

– 1.809

– 19.747

 

Beheer en Onderhoud De Boontjes

– 346

 

– 346

                         

Beter Benutten; Blauwe golf

125

125

                           

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

– 44.023

 

1.042

30

60

240

500

– 45.895

               

Digitale transportstrategie Single Window

7.800

 

2.649

5.151

                       

Extrapolatie 2033

26.200

                           

26.200

HXII: Topsector Logistiek

– 1.627

       

– 724

– 903

                 

HXII: Zeehaven Saba

– 1.986

   

– 904

– 903

– 179

                   

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

– 430.604

– 215.930

161.797

237.569

180.157

206.079

28.740

40.000

– 225.000

– 25.000

42.192

       

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 40.845

– 38.928

– 71.355

– 44.130

– 18.567

– 27.837

1.352

– 48.311

13.602

55.517

108.006

24.054

42.622

45.130

– 310

Kornwerderzand

15.000

                 

7.500

7.500

       

Prijsbijstelling 2019

19.723

2.429

2.884

4.447

2.921

1.778

917

817

377

434

434

434

444

444

444

519

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

23.398

– 588

– 6

 

16.492

7.500

                   

Smart Shipping

80

80

                           

Twentekanalen fase 2

57.000

   

41.000

16.000

                     

Verdieping Nieuwe Waterweg

– 500

                           

– 500

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

– 2.160

– 61

– 161

– 514

– 204

– 177

– 172

– 384

– 368

– 119

           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

– 469.464

– 248.796

139.652

227.805

170.028

178.584

– 15.370

– 8.302

– 211.083

38.451

158.132

24.498

43.066

45.574

25.909

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

202.091

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 197.695

– 60.597

146.204

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

42.736

68.722

221.832

111.525

63.219

51.973

47.829

50.178

48.054

48.052

47.046

46.872

63.500

46.221

 

Extrapolatie 2033

40.089

                           

40.089

Prijsbijstelling 2019

19.695

916

1.371

4.882

2.266

1.178

964

887

927

891

891

874

871

1.174

859

744

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 4.800

 

– 4.800

                         

Zeetoegang IJmond

64.000

7.500

10.000

37.500

9.000

                     

Mutaties Miljoenennota 2020

 

8.416

6.571

42.382

11.266

1.178

964

887

927

891

891

874

871

1.174

859

40.833

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

51.152

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

176

110

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

315.329

316.505

309.345

301.399

299.867

300.155

299.178

299.663

300.949

303.507

303.507

303.507

303.507

303.507

 

Extrapolatie 2033

303.476

                           

303.476

EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland

31

                           

31

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 911

– 911

                           

Kustwacht

4.340

 

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

Loonbijstelling 2019

94.152

6.353

6.659

6.735

6.747

6.557

6.230

6.023

6.027

6.042

6.129

6.130

6.130

6.130

6.130

6.130

Prijsbijstelling 2019

27.142

1.847

1.876

1.893

1.901

1.863

1.808

1.762

1.770

1.784

1.773

1.773

1.773

1.773

1.773

1.773

RWS Duurzaam voor Elkaar

11.379

3.793

3.793

3.793

                       

RWS Service Level Agreement (SLA)

38.164

2.542

3.292

3.050

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

RWS Strategisch Capaciteitsmanagement

88.583

0

8.185

19.190

30.022

22.972

8.214

                 

Single Window Maritiem en Lucht

2.496

416

416

416

416

416

416

                 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

14.040

24.531

35.387

41.836

34.558

19.418

10.535

10.547

10.576

10.652

10.653

10.653

10.653

10.653

314.160

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

329.369

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

314.160

314.160

314.160

314.160

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2020

                               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

 

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

 

1.361.816

1.188.587

1.070.897

868.536

762.680

723.044

753.174

789.431

845.647

685.432

669.343

815.055

598.032

598.242

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

 

952.996

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.247

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

105.584

149.711

85.151

14.651

 

7.976

51.097

               

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 6.108

3.255

3.884

6.000

 

710

– 1.798

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

99.476

152.966

89.035

20.651

 

8.686

49.299

               

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

– 44.023

 

1.042

30

60

240

500

– 45.895

               

Prijsbijstelling 2019

880

 

880

                         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.715

2.715

                           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

2.715

1.922

30

60

240

500

– 45.895

               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

102.191

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

               
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

 

105.584

149.711

85.151

14.651

 

7.976

51.097

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

 

99.476

152.966

89.035

20.651

 

8.686

49.299

               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

 

102.191

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

               

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

De lagere ontvangsten van per saldo € 44 miljoen zijn hoofdzakelijk het gevolg van de verlaging van de bijdrage van Vlaanderen aan het project Nieuwe Sluis Terneuzen, vanwege de aanbestedingsmeevaller is de bijdrage van Vlaanderen met € 47 miljoen verlaagd. De lagere ontvangsten worden gesaldeerd met het projectbudget.

Defensie: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht

Voor de aanbesteding van de contracten voor luchtverkenningscapaciteit voor de jaren 2022 t/m 2031 heeft IenW € 13,5 miljoen per jaar overgeboekt naar het Ministerie van Defensie.

Deltafonds: bijdrage VenR tranche 4

Op basis van de prognose in 2017 is een tekort geconstateerd voor de vervanging- en renovatieopgave op het hoofdvaarwegennet. In de begroting 2018 heeft dat geleid tot een overheveling van € 334 miljoen vanuit de VenR reservering voor het hoofdwegennet naar de VenR reservering voor het hoofdvaarwegennet. Ten behoeve van het resterende tekort voor de VenR opgave van het hoofdvaarwegennet is € 265 miljoen overgeheveld vanuit de reservering Vervanging en Renovatie op artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging van het Deltafonds naar artikel 15 hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds. De overheveling vanuit het Deltafonds ligt in de lijn met het gegeven dat op het hoofdvaarwegennet uitgaven zijn verantwoord die bijdragen aan de deltafondsdoelstelling «Veiligheid».

Digitale transportstrategie Single Window

Voor de uitvoering van digitale transportstrategie en de implementatie van (internationale) verplichtingen rond digitalisering wordt € 7,8 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Vaarwegen. Deze digitale transportstrategie raakt alle transportmodaliteiten, waarbij wordt samengewerkt met andere ministeries en uitvoeringsdiensten.

Extrapolatie 2033

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Invoering AIRBIM-systeem

Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Het project krijgt naar verwachting eind 2019 een BIT-advies. Indien nodig wordt op basis van het advies bijgestuurd. Met AIRBIM krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Hiervoor wordt voor de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) een investering gedaan van € 40 miljoen verdeeld over de jaren 2018–2020, waarvan op het Hoofdvaarwegennet € 6,4 miljoen. Deze investering wordt gedekt door de positieve financiële baten die AIRBIM op termijn gaat opleveren bij aanlegprojecten en werkzaamheden in het kader van instandhouding.

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

Deze kasschuif is het gevolg van een actualisatie van het aanlegprogramma. Via het Rijksbrede beeld zijn de kasmiddelen aan de hand van actuele projectramingen in het meest realistische kasritme gezet.

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 20.05 Modaliteitspecifieke investeringsruimte Vaarwegen als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.

Kornwerderzand

Om de verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand financieel mogelijk te maken, wordt er € 15 miljoen vanuit de investeringsruimte vaarwegen toegevoegd aan de bestaande reservering voor dit project. Met de totale rijksbijdragen onderstreept het kabinet om met infrastructurele investeringen de economische ontwikkelingen in deze regio te stimuleren (zie ook Kamerstukken II 2018–2019, 35 000-A, nr. 124

Loonbijstelling 2019

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Onderhoudsimpuls RWS

Dit betreft een impuls aan het onderhoud op korte termijn. ten behoeve van korte termijnmaatregelen om het uitgesteld onderhoud aan te pakken, met prioriteit bij het tegengaan van achterstallig onderhoud. Hiertoe is € 97 miljoen uit het nader toe te delen budget voor BenO en VenR op artikel 18 overgeheveld naar artikel 12 Hoofdwegennet (€ 11 miljoen) en artikel 15 Hoofdvaarwegennet (€ 86 miljoen). Met deze impuls wordt een deel van het uitgesteld onderhoud op de wegen en vaarwegen aangepakt en worden maatregelen genomen om storingen op de vaarwegen en de groei van het uitgesteld onderhoud te beperken.

Pilot harde laag Nijmegen

Dit betreft een toevoeging van € 6,4 miljoen vanuit de investeringsruimte vaarwegen ten behoeve van een pilot om tot een snelle oplossing te komen voor de harde laag bij Nijmegen. Dit gebeurt in het kader van het oplossen van de bodemerosie problematiek van het hele rivierensysteem en het programma Integraal Rivieren Management (IRM). De pilot heeft als doel om de bevaarbaarheid op de korte termijn bij Nijmegen te verbeteren en is voorbereidend op een duurzaam beheer van de rivierbodem. Inzichten uit deze pilot (vooral gericht op de harde laag) en de al lopende pilots zijn, tezamen met de beleidsbeslissingen die in het kader van IRM worden voorbereid, vormen voeding voor de structurele aanpak van de harde laag bij Nijmegen. De totale kosten van de pilot zijn € 7,7 miljoen. De overige € 1,3 miljoen is afkomstig uit de investeringsruimte vanuit het Deltafonds.

Prijsbijstelling 2019

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

RWS Duurzaam voor elkaar

Dit betreft een pakket aan activiteiten, bedoeld om IenW en RWS verder te verduurzamen en om prestatiemanagement voor duurzaamheid te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn onderdeel van de Service Level Agreement.

RWS Service Level Agreement

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Wegens enkele endogene en exogene ontwikkelingen, namelijk de extreme en voortdurende droogte, hogere kosten voor inspecties kunstwerken als gevolg van o.a. uitbreiding en veroudering van het areaal, hogere baggerkosten van de Eemsgeul en hogere ICT-uitgaven worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdvaarwegennet. Het saldo van € 2,5 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet. Vanwege een onjuiste extrapolatie in het verleden valt € 20,7 vrij op het project Overdracht Brokx-Nat. Daar tegenover staat een tegenvaller op het project Maasroute fase 2 van € 9,5 miljoen als gevolg van vertraging. Tevens komt € 15 miljoen voor de scopeverruiming Twentekanalen fase 2 ten laste het saldo van mee- en tegenvallers (zie ook toelichting onder Twentekanalen fase 2).

RWS Strategisch Capaciteitsmanagement

Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt RWS meerjarig naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende RWS producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte vanwege een toenemende beheer en onderhoudsopgave en het toegenomen aantal DBFM-contracten. Ten opzichte van de vorig jaar opgenomen reeks is er sprake van een stijgende omvang van het werkpakket. Dit komt zowel door een meer realistische planning en door uitbreiding van de verwachte scope als gevolg van het opnemen van 11 extra projecten in tranche 4. Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten € 73,6 miljoen. Voor de jaren 2020 en verder heeft RWS middelen ontvangen voor de doorloop van het aanlegprogramma.

Twentekanalen fase 2

De staat van de damwanden was slechter dan verwacht bij de start van het project en er bleken meer maatregelen nodig voor de grondwaterbeheersing. Voor de initiële scope van verruiming van de zij- en hoofdtak van de Twentekanalen naar klasse Va wordt het benodigde aanvullende taakstellende budget van € 72 miljoen toegekend (waarvan € 57 miljoen ten laste van reservering VenR en € 15 miljoen ten laste van saldo mee- en tegenvallers).

VenR Rijkswaterstaat

De bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde infrastructuur is aan een grootschalige opknapbeurt toe. Een groot deel van de infrastructuur stamt uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, waardoor van veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen het einde van de technische levensduur nadert. Om de invulling te geven aan deze opgave, worden de voor Vervanging en Renovatie (VenR) gereserveerde middelen middels een kasschuif naar voren gehaald.

Verduurzamen onderhoud vaargeulen

De contracten voor het reguliere onderhoud (baggerwerkzaamheden) van de zeetoegangsgeulen lopen dit jaar af. Vooruitlopend op de Strategie circulaire en klimaat neutrale GWW doet er zich nu de mogelijkheid voor om in de contracten voor het onderhoud zeetoegangsgeulen stappen te zetten die concreet bijdragen aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelen. In de aanbesteding van de nieuwe onderhoudscontracten wordt hiertoe «30% CO2-reductie» als gunningscriterium opgenomen. Om dit te financieren worden middelen toegevoegd aan het onderhoudsbudget vanuit de investeringsruimte.

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Dit zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als instandhouding. De verwachte baten worden ingeboekt op een aantal projecten in voorbereiding. Het totaal van verwachte baten van het systeem over de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) bedraagt € 80,4 miljoen, waarvan € 13,5 miljoen op het Hoofdvaarwegennet. Bij Hoofdvaarwegennet betreft het onder andere de volgende projecten: Lemmer-Delfzijl fase 2, Volkeraksluizen, Toekomstvisie Waal, Twentekanalen fase 2.

Zeetoegang IJmond

Vanwege ontwerp- en uitvoeringsproblemen bij de bouw van de caissons van de deurkassen, treden meerkosten op. Deze kosten zijn voor een deel het gevolg van de vertraging en voor een deel van al eerder opgetreden risico’s. Vanaf de beginfase van de bouw zijn er tegenvallers geweest doordat er meer objecten zijn aangetroffen in de grond dan vooraf gedacht. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp is daarnaast gebleken dat de contracteisen voor de geleidewerken, bij een aanvaring, zouden leiden tot risico op beschadiging van de nieuwe zeesluis. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken zijn de eisen aan de geleidewerken en de deurkassen aangepast. Deze robuustere uitvoering leidt tot meerkosten. Hiernaast zijn er nog andere noodzakelijke wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd. Om de meerkosten te dekken is het projectbudget van het project Zeetoegang IJmond met € 64 miljoen opgehoogd.

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

4.807

1.210

1.210

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.016

                           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

7.823

1.210

1.210

                       

Afrekening vooschotten ProRail

290

290

                           

Nazorg Betuweroute

– 8.547

– 6.127

– 1.210

– 1.210

                       

Mutaties Miljoenennota 2020

 

– 5.837

– 1.210

– 1.210

                       

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

1.986

0

0

                       
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

2.188

6.435

6.475

0

                     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.594

                           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

3.782

6.435

6.475

0

                     

Bijdragen derden

293

293

                           

HXII: scope HSL-Zuid

– 200

– 200

                           

Overboeking HSL-budget naar Infraspeed

– 24.495

– 17.716

– 2.015

– 4.764

                       

HSL-Zuid

15.300

15.300

                           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

– 2.323

– 2.015

– 4.764

                       

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

1.459

4.420

1.711

0

                     
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

17.475

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.770

5.755

869

           

– 7.311

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

21.245

6.724

1.124

255

255

255

255

255

255

51.849

         

Prijsbijstelling 2019

1.649

425

135

22

5

5

5

5

5

5

1.037

         

Mutaties Miljoenennota 2020

 

425

135

22

5

5

5

5

5

5

1.037

         

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

21.670

6.859

1.146

260

260

260

260

260

260

52.886

         
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

47.340

246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.768

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

265.300

225.586

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

159.976

0

0

 

Afrekening voorschotten

127

127

                           

HXII: OGU ERTMS

– 2.649

 

– 589

– 440

– 440

– 590

– 590

                 

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

– 147.116

– 70.237

– 175.486

– 147.545

– 51.787

192.171

 

50.000

200.000

150.000

         

Prijsbijstelling 2019

46.378

 

1.053

890

                   

44.435

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

– 146.989

– 69.773

– 175.036

– 147.985

– 52.377

191.581

0

50.000

200.000

150.000

0

0

0

44.435

 

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

118.311

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

0

44.435

 
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

       

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 96.996

– 150.922

– 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

– 24.606

– 975

       

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

90.945

114.380

161.704

221.274

177.968

112.775

110.539

42.195

45.700

266.862

0

       

Kasschuiven Megaprojecten

0

13.654

– 30.701

– 57.776

– 55.984

41.008

56.295

– 24.553

19.177

12.737

– 255.047

281.190

       

Prijsbijstelling 2019

27.157

1.837

2.311

3.266

4.470

3.596

2.279

2.233

852

923

5.390

         

Mutaties Miljoenennota 2020

 

15.491

– 28.390

– 54.510

– 51.514

44.604

58.574

– 22.320

20.029

13.660

– 249.657

281.190

       

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

106.436

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

       
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

   

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

21.624

0

– 2.234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

283.321

218.486

384.257

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

   

Afrekening voorschotten ProRail

12.978

12.978

                           

Beheer, onderhoud en vervanging

– 21.823

– 5.108

– 2.713

– 2.748

– 1.605

– 1.608

– 1.608

– 1.608

– 1.608

– 1.608

– 1.609

         

Bijdragen derden

3.713

3.713

                           

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

– 144.271

– 15.325

– 136.401

– 98.321

– 48.918

60.418

 

100.000

200.000

82.818

         

Kasschuiven Megaprojecten

0

           

44.059

– 125.139

– 97.732

– 57.422

89.928

74.694

63.302

8.310

 

Meteren – Boxtel

15.000

         

15.000

                 

Nazorg Lijnen en Halten

– 17.481

– 15.000

– 2.481

                         

Opstelterrein Heerhugowaard

42.950

       

5.000

15.000

10.000

7.000

5.950

           

OV SAAL

5.929

5.929

               

0

         

Prijsbijstelling 2019

62.393

39

783

842

1.457

1.204

3.332

893

6.488

 

43.835

 

3.520

     

Programma Overwegen

– 28.500

         

– 10.000

– 18.500

               

Saldo mee- en tegenvallers

476

     

476

                     

Sporen Schiedam – Rotterdam

16.159

30

61

1.210

9.075

5.783

                   

Mutaties Miljoenennota 2020

 

– 141.690

– 19.675

– 137.097

– 88.918

– 38.539

82.142

34.844

– 13.259

106.610

67.622

89.928

78.214

63.302

8.310

 

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

141.631

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

 
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

   

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

672.416

572.821

863.599

950.665

870.677

565.714

551.327

380.216

380.196

584.086

237.093

163.606

3.704

0

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

391.493

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

 
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

91.655

– 39.117

– 16.559

29.139

25.891

– 46.938

71.752

10.983

11.896

– 10.992

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

         

Afrekening vooschotten ProRail

13.395

13.395

                           

Bijdragen derden

4.006

4.006

                           

Kasschuiven Megaprojecten

0

– 139

– 4.145

– 14.949

– 14.480

10.767

14.749

– 6.297

5.073

6.111

– 62.120

65.430

       

Prijsbijstelling 2019

4.004

67

188

317

499

402

254

1.477

95

103

602

         

Mutaties Miljoenennota 2020

 

17.329

– 3.957

– 14.632

– 13.981

11.169

15.003

– 4.820

5.168

6.214

– 61.518

65.430

       

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

181.004

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

       
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

         

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

         

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

181.004

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

       

Afrekening voorschotten ProRail

IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsidiebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per tertaal wordt er een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. Het voorschot was hoger dan de afrekening. Dit verschil wordt als ontvangst geboekt.

Beheer, onderhoud en vervanging

Dit betreft een overboeking van het aanlegprogramma (€ 35,3 miljoen) en de investeringsruimte Spoorwegen (€ 151,3 miljoen) naar de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging. De overboekingen vanwege de areaalgroei vanuit artikelonderdeel 13.03 vinden plaats op de volgende projecten en programma’s: Geluidsanering Spoorwegen (€ 1,9 miljoen), Booggeluid (€ 1 miljoen), Beter en Meer – Verbeteraanpak Stations (€ 0,9 miljoen), Behandelen en Opstellen (€ 0,1 miljoen), Programma aanpak suïcidepreventie (€ 4,7 miljoen), Programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,4 miljoen), Cameratoezicht op Stations (€ 3,8 miljoen) en ATB-Vv (€ 0,6 miljoen). Vanuit het Programma Hoogfrequent Spoor (artikelonderdeel 17.10) wordt 21,8 miljoen overgeboekt.

Extrapolatie 2033

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

HSL-Zuid

Er wordt € 15,3 miljoen overgeboekt van investeringsruimte (artikelonderdeel 20.05) naar het project HSl-Zuid vanwege meerkosten voorbeton- en zettingsproblematiek.

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Hoofdwegen en Spoorwegen noodzakelijk. Op artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok en artikelonderdeel 17.10 PHS doet een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van een geactualiseerde uitgavenraming.

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

Deze kasschuif is het gevolg van een actualisatie van het aanlegprogramma. Via het Rijksbrede beeld zijn de kasmiddelen aan de hand van actuele projectramingen in het meest realistische kasritme gezet.

Kleine projecten goederenvervoer

Het emplacement Moerdijk wordt uitgebreid met een werkspoor en een opstelspoor. Het hiervoor benodigde budget (€ 7 miljoen) is vrijgemaakt vanuit de investeringsruimte spoorwegen (Regeerakkoordmiddelen Rutte III). De provincie Gelderland wil een Railterminal Gelderland (RTG) in Valburg realiseren bij het huidige Container Uitwisselpunt (CUP) aan de Betuweroute. De rijksbijdrage bedraagt maximaal € 12 miljoen en is vrijgemaakt vanuit de investeringsruimte spoorwegen (Regeerakkoordmiddelen Rutte III).

Meteren – Boxtel

Voor omgevingsmaatregelen (geluid en trillingen) is € 15 miljoen toegevoegd vanuit de extra middelen van het huidig kabinet binnen de investeringsruimte Spoorwegen (artikelonderdeel 20.05) voor het project PHS Meteren – Boxtel.

Nazorg Betuweroute

De middelen voor de Betuweroute op artikelonderdeel 17.02 zijn overgeboekt naar het projectbudget voor nazorg.

Nazorg lijnen en halten

De nazorg voor de werkzaamheden binnen PHS project OV SAAL zijn overgeboekt naar het projectbudget nazorg lijnen en halten.

Opstelterrein Heerhugowaard

De scope van het project opstelterrein Heerhugowaard is toegevoegd aan het project PHS op artikelonderdeel 17.10.

Overboeking HSL-budget naar Infraspeed

Het nemen van maatregelen tegen de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid verloopt via het consortium Infraspeed. Hiertoe worden middelen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen.

OV SAAL

Binnen het project OV SAAL wordt € 5,9 miljoen overgeboekt van het projectbudget naar planuitwerking PHS op artikelonderdeel 17.10.

Prijsbijstelling 2019

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Programma overwegen

Het projectbudget is verhoogd met € 40,2 miljoen voor het aanpassen van de overweg Guisweg. De dekking komt vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (€ 28,5 miljoen) en vanuit de investeringsruimte spoorwegen (€ 11,7 miljoen) (artikelonderdeel 20.05).

Sporen Schiedam-Rotterdam

Op basis van de begin 2019 afgesloten bestuursovereenkomst is de rijksbijdrage voor dit project vastgesteld en is besloten de scope uit te voeren onder het project PHS Rijswijk Rotterdam. Om die reden is de € 14,5 miljoen overgeboekt naar het projectbudget PHS Rijswijk Rotterdam (artikelonderdeel 17.10). De kosten voor beheer, onderhoud en vervanging (deel IenW) voor de periode 2024–2033 bedragen € 1,6 miljoen. Dit bedrag is vooralsnog overgeboekt naar het planuitwerkingsbudget PHS (artikelonderdeel 17.10) en wordt te zijner tijd overgeboekt naar het programma beheer, onderhoud en vervanging. Het resterende niet benodigde budget ad € 8 miljoen is toegevoegd aan de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

893

787

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

2.503

1.500

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.396

2.287

                         

Mutaties Miljoenennota 2020

                               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.396

2.287

                         
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

13.423

                           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

13.423

0

0

                       

Mutaties Miljoenennota 2020

                               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

13.423

0

0

                       
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2020

                               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                         

445.202

445.202

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                         

445.202

445.202

 

Extrapolatie 2033

383.202

                           

383.202

Onderhoudsimpuls RWS

– 96.900

                       

– 48.450

– 48.450

 

Reservering BenO uitgesteld onderhoud

42.822

                     

10.706

10.706

10.705

10.705

Vervangingsopgave bovenleidingportalen

– 124.000

                       

– 62.000

– 62.000

 

Mutaties Miljoenennota 2020

   

0

0

0

             

10.706

– 99.744

– 99.745

393.907

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

   

0

0

0

             

10.706

345.458

345.457

393.907

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

   

0

                   

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

   

0

                   

Mutaties Miljoenennota 2020

                               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

   

0

                   
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

               

0

0

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

               

0

0

     

Mutaties Miljoenennota 2020

                               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

               

0

0

     
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

16.819

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

16.819

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

393.907

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

                               

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.047

                           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

1.047

                           

Mutaties Miljoenennota 2020

                               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

1.047

                           
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

195.506

                           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

195.506

                           

Mutaties Miljoenennota 2020

                               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

195.506

                           
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

0

                           

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

196.553

                           

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

196.553

                           

Extrapolatie 2033

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Onderhoudsimpuls RWS

Dit betreft een impuls aan het onderhoud op korte termijn. ten behoeve van korte termijnmaatregelen om het uitgesteld onderhoud aan te pakken, met prioriteit bij het tegengaan van achterstallig onderhoud. Hiertoe is € 97 miljoen uit het nader toe te delen budget voor BenO en VenR op artikel 18 overgeheveld naar artikel 12 Hoofdwegennet (€ 11 miljoen) en artikel 15 Hoofdvaarwegennet (€ 86 miljoen). Met deze impuls wordt een deel van het uitgesteld onderhoud op de wegen en vaarwegen aangepakt en worden maatregelen genomen om storingen op de vaarwegen en de groei van het uitgesteld onderhoud te beperken.

Reservering BenO uitgesteld onderhoud

Ten behoeve van de impuls beheer en onderhoud wordt € 42,8 miljoen gereserveerd binnen artikelonderdeel 18.12.

Vervangingsopgave bovenleidingportalen

Uit de reservering voor nader toe te wijzen beheer en onderhoud (artikelonderdeel 18.12) is € 124 miljoen overgeboekt naar de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging ten behoeve van de vervangingsopgave bovenleidingportalen.

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 324.635

– 327.229

– 272.093

– 301.527

165.542

168.429

136.486

76.290

74.264

73.051

72.459

70.914

69.421

67.951

66.399

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.620

6.669.782

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

66.399

Beheer Single Window Maritiem en Lucht

– 2.592

– 432

– 432

– 432

– 432

– 432

– 432

                 

Correctie dekking taken KNMI

– 6.558

– 215

– 298

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

– 465

DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht

– 134.910

     

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

– 13.491

   

DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied

1.700

 

1.700

                         

DF: bijdrage VenR tranche 4

265.000

                 

70.000

90.000

105.000

     

EU bijdrage Ursa Major NEO subsidie

– 460

– 460

                           

Extrapolatie 2033

5.557.977

                           

5.557.977

EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland

106

                           

106

HXII: agentschapsbijdrage RVO

– 420

– 420

                           

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

600

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

HXII: bijdrage SOS Marin

– 2.850

– 50

– 2.000

– 200

– 200

– 200

– 200

                 

HXII: BOA, inhuur en capaciteit WV

– 6.072

– 4.072

– 400

– 400

– 400

– 400

– 400

                 

HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ

– 12.251

– 2.343

– 2.217

– 2.164

– 1.899

– 1.879

– 1.749

                 

HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens

– 10.000

0

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

                 

HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS)

– 4.000

– 1.000

– 2.000

– 500

– 500

                     

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 1.420

– 1.420

                           

HXII: Management drives

295

85

70

70

70

                     

HXII: OGU ERTMS

– 2.649

 

– 589

– 440

– 440

– 590

– 590

                 

HXII: Onderzoek spoorstaafschades

– 48

– 48

                           

HXII: PAS-projecten wegen

– 4.110

– 1.370

– 1.370

– 1.370

                       

HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia

– 1.450

– 1.450

                           

HXII: projectenpool en afdeling programmering WV

– 12.000

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 4.500

                 

HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid

– 606

– 606

                           

HXII: RWS Rijkbrede kunstvoorzieningen

– 819

– 94

– 161

– 161

– 161

– 121

– 121

                 

HXII: Samen in transities

140

140

                           

HXII: scope HSL-Zuid

– 200

– 200

                           

HXII: Smart Mobility

– 2.911

– 2.911

                           

HXII: taken en bedrijfsvoering ILT

– 4.200

– 700

– 700

– 700

– 700

– 700

– 700

                 

HXII: tbv vrachtwagenheffing

– 6.114

– 4.330

– 1.784

                         

HXII: Topsector Logistiek

– 1.627

       

– 724

– 903

                 

HXII: Zeehaven Saba

– 1.986

   

– 904

– 903

– 179

                   

Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020–2030

0

 

– 24.000

3.000

– 9.000

– 80.000

– 122.000

19.000

38.000

39.000

49.000

46.000

41.000

     

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

– 1.544.308

– 359.349

– 18.670

310.154

214.667

812.876

257.630

102.000

161.000

151.000

– 46.000

– 41.000

     

Klimaatakkoord

2.000

                     

2.000

     

Loon- en prijsbijstelling 2019

1.774.294

125.109

110.631

98.720

108.580

103.515

109.445

117.810

122.230

123.009

125.412

126.703

130.736

132.027

124.490

115.877

Reservering BenO uitgesteld onderhoud

42.822

                     

10.706

10.706

10.705

10.705

Reservering Kustwacht ETV

27.000

   

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

       

Reservering Kustwacht SAR

73.400

   

6.400

7.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

       

Reservering Schone Lucht Akkoord

50.000

 

12.500

12.500

12.500

12.500

                   

RWS Duurzaam voor Elkaar

31.599

10.533

10.533

10.533

                       

Verrekening interne dienstverlening realisatie website

– 13

– 13

                           

VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid

30

30

                           

Mutaties Miljoenennota 2020

 

– 1.486.365

– 263.326

104.357

409.753

239.541

786.310

392.024

259.814

320.593

392.996

214.287

234.526

128.817

134.770

5.684.240

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.620

6.669.782

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

66.399

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Defensie: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht

Voor de aanbesteding van de contracten voor luchtverkenningscapaciteit voor de jaren 2022 t/m 2031 heeft IenW € 13,5 miljoen per jaar overgeboekt naar het Ministerie van Defensie.

Deltafonds: bijdrage VenR

Op basis van de prognose in 2017 is een tekort geconstateerd voor de vervanging- en renovatieopgave op het hoofdvaarwegennet. In de begroting 2018 heeft dat geleid tot een overheveling van € 334 miljoen vanuit de VenR reservering voor het hoofdwegennet naar de VenR reservering voor het hoofdvaarwegennet. Ten behoeve van het resterende tekort voor de VenR opgave van het hoofdvaarwegennet is € 265 miljoen overgeheveld vanuit de reservering Vervanging en Renovatie op artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging van het Deltafonds naar artikel 15 hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds. De overheveling vanuit het Deltafonds ligt in de lijn met het gegeven dat op het hoofdvaarwegennet uitgaven zijn verantwoord die bijdragen aan de deltafondsdoelstelling «Veiligheid».

Duurzaam voor elkaar

Voor de uitvoering van de opdracht Duurzaam voor Elkaar worden vanuit de prijsbijstelling 2019 programmamiddelen en apparaatsmiddelen in de periode 2019–2021 aan RWS ter beschikking gesteld.

HXII: Diverse onderzoeken en capaciteit MZ

Er is budget overgeboekt vanuit de investeringsruimte hoofdvaarwegennet naar artikel 18 Scheepvaart en Havens op HXII om invulling te kunnen geven aan (inter)nationale onderzoeken en maatregelen gericht op uitvoering van het regeerakkoord en de doorontwikkeling en het beheer van de Single Window Maritiem en Lucht.

HXII: Green Deal verduurzaming en innovatie Zeevaart, Binnenvaart en Havens

In het regeerakkoord is afgesproken dat met de zeevaart-, de binnenvaart- en de havensector een green deal wordt afgesloten omdat in deze sectoren nog veel milieuwinst is te behalen. Deze green deal is ondertekend op 11 juni 2019. Na de ondertekening is zo snel mogelijk met de uitwerking van de Green Deal gestart. Eén van de belangrijkste acties richt zich op de uitwerking van een labelsysteem voor de binnenvaart, waarmee de milieuprestatie van een binnenvaartschip kan worden geduid. Ook zal gewerkt worden aan een regeling voor investeringssubsidies waarmee de aanschaf van schone motoren in de binnenvaart wordt gestimuleerd. Voor de zeevaart zal IenW zich inspannen voor de invoering van een mondiale CO2-heffing.

Om uitvoering te geven aan deze Green Deal worden middelen overgeboekt vanuit de investeringsruimte hoofdvaarwegennet naar artikel 18 Scheepvaart en Havens op HXII.

HXII: projectenpool en afdeling programmering HoofdwegennetVoor de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 1,5 miljoen toegevoegd vanuit het Infrastructuurfonds aan de begroting van Hoofdstuk 12. Deze middelen worden ingezet voor de projectenpool en afdeling programmering wegen, zodat een goede start gemaakt wordt met de verschillende aanlegprojecten conform Regeerakkoord Rutte III.

Loonbijstelling 2019

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

N65 Vught – Haaren

In het BO MIRT in het najaar van 2018 is het Voorkeursalternatief Plus (VKA+) vastgesteld met onderliggend regiobod. Het Rijk zal hiervoor aanvullend € 12 miljoen bijdragen aan het project N65. De regio draagt € 25 miljoen extra bij. Aanvullend wordt er € 3,3 miljoen bijgedragen door het Rijk aan BTW compensatie, conform afspraak.

Prijsbijstelling 2019

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Reservering BenO uitgesteld onderhoud

Ten behoeve van de impuls beheer en onderhoud wordt € 42,8 miljoen gereserveerd binnen artikelonderdeel 18.12.

Reservering Schone Lucht Akkoord

Schone Luchtakkoord (€ 50 miljoen): Voor de uitvoering van luchtkwaliteitsmaatregelen als onderdeel van het te sluiten Schone Lucht Akkoord is een reservering getroffen. Met het Schone Lucht Akkoord wordt ingezet op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. Hiervoor is een maatregelpakket in ontwikkeling voor de jaren 2020–2024 van in totaal € 50 miljoen. Over de hoofdlijnen van dit te sluiten akkoord is deze zomer een Kamerbrief verstuurd (Kamerstukken II, 30 175, nr.339).

Reservering Kustwacht SAR

Dit betreft een reservering voor de structurele dekking van de Search and Rescue-helikopters (SAR). De SAR-helikopters zijn bedoeld voor de wettelijke taak van het opsporen en redden van mensen in nood. Er is 24 uur per dag 7 dagen per week SAR-capaciteit beschikbaar voor het snel opsporen en effectief redden van in nood verkerende bemanningen en passagiers op de Noordzee.

Reservering Kustwacht ETV

Dit betreft een reservering voor de structurele dekking van de Emergency Towing Vessels (ETV). Het ETV is bedoeld voor de wettelijke taak van het bestrijden van rampen en incidenten. Het biedt noodsleephulp en geeft daardoor de mogelijkheid om de driftrichting en snelheid van een schip in nood te wijzigen om een aandrijving met een bouwwerk in zee of een stranding te voorkomen.

Voorbereidingsuitgaven Vrachtwagenheffing

De uitgaven die gepaard gaan met de voorbereiding en uitvoering van de vrachtwagenheffing, worden voorgefinancierd vanuit de investeringsruimte van Hoofdwegennet. Er wordt € 23,8 miljoen vanuit de investeringsruimte toegevoegd aan artikel 12. De verantwoording van de uitgaven aan apparaat en inhuur vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe wordt € 6,7 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

       

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

2.000

                           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

       

Kasschuiven binnen hoofdwegennet

0

   

– 29.910

– 49.850

– 181.372

– 150.000

– 106.561

150.000

181.132

100.000

86.561

       

Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins

– 364

– 364

                           

Prijsbijstelling 2019

17.594

   

401

     

1.071

 

6.697

 

9.425

       

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

– 3.579

   

– 90

– 150

– 544

– 1.000

– 1.545

– 250

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

– 364

 

– 29.599

– 50.000

– 181.916

– 151.000

– 107.035

149.750

187.829

100.000

95.986

       

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

5.636

7.900

6.705

0

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

       
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

30.000

30.000

30.000

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 6.529

– 10.991

– 8.240

– 3.457

                     

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

23.471

19.009

21.760

– 3.457

                     

Kasschuiven binnen hoofdwegennet

0

– 17.094

– 392

– 2.855

20.341

                     

Korte termijn fileaanpak

– 45.489

– 6.377

– 16.984

– 17.272

– 4.856

                     

Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59

– 4.900

 

– 1.633

– 1.633

– 1.634

                     

Mutaties Miljoenennota 2020

 

– 23.471

– 19.009

– 21.760

13.851

                     

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

0

10.394

                     
                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 25.000

– 8.000

– 13.000

– 14.000

– 15.000

                   

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

 
                                 

Extrapolatie 2033

5.000

                           

5.000

Reservering BO MIRT 2018 Slimme en duurzame mobiliteit

66.000

13.000

31.500

21.500

                       

Reservering ERTMS

300.000

                       

100.000

100.000

100.000

Reservering Kustwacht ETV

27.000

   

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

       

Reservering Kustwacht ETV

12.000

                     

3.000

3.000

3.000

3.000

Reservering Kustwacht SAR

73.400

   

6.400

7.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

       

Reservering Kustwacht SAR

34.000

                     

8.500

8.500

8.500

8.500

Reservering Schone Lucht Akkoord

50.000

 

12.500

12.500

12.500

12.500

                   

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag – Rotterdam

50.000

2.500

7.500

13.000

14.000

13.000

                   

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

26.600

                             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

26.878

61.722

61.400

37.000

37.000

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

111.500

111.500

116.500

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

26.878

66.722

66.400

42.000

42.000

16.500

16.500

16.500

16.500

116.500

186.500

116.500

116.500

116.500

116.500

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

                       

636.507

1.726.259

1.661.500

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

                       

636.507

1.726.259

1.661.500

 

Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV

48.876

                     

0

0

48.876

0

Extrapolatie 2033

1.578.634

                           

1.578.634

Klimaatakkoord

2.000

                     

2.000

     

Prijsbijstelling 2019

133.784

                     

45.149

51.088

– 58

37.605

Reservering ERTMS

– 300.000

                       

– 100.000

– 100.000

– 100.000

Reservering Kustwacht ETV

– 12.000

                     

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

Reservering Kustwacht SAR

– 34.000

                     

– 8.500

– 8.500

– 8.500

– 8.500

Mutaties Miljoenennota 2020

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.649

– 60.412

– 62.682

1.504.739

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

7.897

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 7.472

10.818

5.879

875

5.905

1.099

27.070

   

– 3.937

– 547

– 17.286

 

– 12.700

– 4.438

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

425

60.544

51.746

122.010

150.040

241.859

287.389

301.544

303.522

665.882

1.005.034

321.539

156.181

264.818

– 4.438

A20 Nieuwerkerk Gouda

13.978

     

– 1.000

– 2.500

– 1.500

– 1.000

– 263

– 263

– 263

21.556

– 263

– 263

– 263

 

A27 Houten Hooipolder

– 65.900

       

– 32.500

– 32.500

       

– 900

       

A4 Haaglanden – N14

– 80.000

                 

– 40.000

– 40.000

       

Aanvullende Post Infrastructuurfonds

– 102.400

         

– 22.400

 

– 40.000

– 40.000

           

Actualisatie budget Reg/lok

– 4

– 1

 

– 1

– 1

– 1

                   

Beheer Single Window Maritiem en Lucht

– 5.088

                     

– 5.088

     

Beheer, onderhoud en vervanging spoorwegen

– 151.250

– 27.068

– 42.483

– 81.699

                       

Bijdragen derden Spoorwegen

33.204

10.859

1.138

1.238

1.327

1.385

1.444

3.514

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

1.757

0

Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV

– 48.876

                         

– 48.876

 

Den Haag emplacement

– 3.210

– 3.210

                           

Digitale transportstrategie SW

– 7.800

 

– 2.649

– 5.151

                       

Extrapolatie 2033

199.399

                           

199.399

HSL-Zuid

– 15.300

– 15.300

                           

HXII: agentschapsbijdrage RVO

– 420

– 420

                           

HXII: bijdrage SOS Marin

– 2.850

– 50

– 2.000

– 200

– 200

– 200

– 200

                 

HXII: BOA en capaciteit WV

– 5.470

– 3.470

– 400

– 400

– 400

– 400

– 400

                 

HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ

– 12.251

– 1.748

– 1.622

– 1.619

– 1.569

– 1.549

– 1.519

         

– 2.625

     

HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens

– 10.000

                     

– 10.000

     

HXII: PAS-projecten wegen

– 4.110

– 1.370

– 1.370

– 1.370

                       

HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia

– 1.450

                     

– 1.450

     

HXII: projectenpool en afdeling programmering HWN

– 12.000

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 4.500

                 

HXII: taken en bedrijfsvoering ILT

– 4.200

0

                   

– 4.200

     

Invoering AIRBIM-systeem

– 35.305

– 20.065

– 15.240

                         

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

31.770

33.253

59.095

43.424

21.574

1.385

– 1.740

– 19.749

– 43.346

– 37.048

– 75.702

– 1.576

100

100

– 11.540

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

34.488

– 7.451

– 32.854

– 33.817

– 7.900

– 37.116

– 3.570

   

25.905

65.047

– 2.732

     

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

9.215

34.722

75.462

– 83.977

– 71.369

– 67.621

15.637

23.144

23.144

24.262

– 30.854

15.995

– 2.493

13.445

21.288

Kleine projecten goederenvervoer

– 19.000

 

– 19.000

                         

Korte termijn maatregelen A15

– 10.000

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 5.500

                     

Kustwacht

– 1.400

210

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 310

Loon- en prijsbijstelling 2019

1.637.354

109.665

116.225

120.122

111.623

114.064

116.386

106.339

93.085

138.729

155.167

89.400

83.579

80.676

124.285

78.009

Loonbijstelling 2019

– 244.248

– 16.956

– 17.446

– 17.491

– 17.174

– 16.817

– 16.154

– 15.817

– 15.769

– 15.656

– 15.903

– 15.813

– 15.813

– 15.813

– 15.813

– 15.813

Maaslijn

– 10.000

– 5.000

       

0

               

– 5.000

Meteren Boxtel

– 15.000

         

– 15.000

                 

N65 Vught-Haaren

– 15.360

       

– 3.300

– 12.060

                 

Onderzoek lump-sum verkeersmanagement

– 1.000

– 500

– 500

                         

Pilot harde laag Nijmegen

– 6.400

– 410

– 5.000

– 660

– 330

                     

Prijsbijstelling 2019

– 1.393.106

– 92.709

– 98.779

– 102.631

– 94.449

– 97.247

– 100.232

– 90.522

– 77.316

– 123.073

– 139.264

– 73.587

– 67.766

– 64.863

– 108.472

– 62.196

Programma Overwegen

– 11.700

                         

– 11.700

 

Regionale Knelpunten

– 11.418

– 300

– 1.809

– 4.309

– 2.500

– 2.500

                   

Regionale mobiliteit

– 5.000

0

   

– 5.000

                     

Risicoreservering BOA2020

– 3.070

 

– 3.070

                         

Rotterdamsebaan

147

       

147

                   

RWS Service Level Agreement (SLA)

– 73.876

– 40.013

– 19.085

– 14.778

                       

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.554

1.503

4.806

 

– 16.492

– 7.500

           

20.237

     

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

3.695

       

3.622

73

                 

Saldo van mee- en tegenvallers Spoorwegen

31.536

24.011

363

 

2.662

 

4.500

                 

Slimme en duurzame mobiliteit

– 66.000

– 13.000

– 31.500

– 21.500

                       

Sluiscomplex Kornwerderzand

– 15.000

                 

– 7.500

– 7.500

       

SmartwayZ

– 11.500

 

– 11.500

                         

Sporen Schiedam – Rotterdam

7.993

       

3.897

1.192

363

363

363

363

363

363

363

363

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag – Rotterdam

– 50.000

– 2.500

– 7.500

– 13.000

– 14.000

– 13.000

                   

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

– 13.878

– 3.878

– 5.000

– 5.000

                       

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

– 26.510

 

– 6.519

– 6.528

– 12.071

– 8.631

7.239

                 

Verduurzamen onderhoud Vaargeulen

– 15.500

 

– 3.100

– 3.100

– 3.100

– 3.100

– 3.100

                 

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

74.699

1.651

3.269

2.231

2.389

3.986

11.700

11.994

6.376

7.043

8.964

7.668

7.428

     

Vrachtwagenheffing

– 31.284

– 5.826

– 1.559

               

– 23.899

       

Vrijval Beter Benutten Vervolg

177.000

40.497

63.362

42.997

18.745

11.399

                   

Zeetoegang IJmond

– 64.000

– 7.500

– 10.000

– 37.500

– 9.000

                     

Mutaties Miljoenennota 2020

 

– 425

– 60.544

– 51.746

– 122.010

– 110.040

– 170.483

25.098

– 28.472

– 51.402

– 23.660

– 82.564

17.746

– 636

– 45.274

203.837

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

0

0

0

40.000

71.376

312.487

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

66.897

100.626

130.171

190.135

375.161

467.760

543.376

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

29.896

92.453

114.810

173.553

366.066

468.859

570.446

366.544

333.522

880.882

1.210.034

1.063.046

1.887.440

1.931.318

– 4.438

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

32.514

74.622

73.105

52.394

111.110

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

                                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

     

30.000

 

17.500

                   

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

     

30.000

 

17.500

                   

Mutaties Miljoenennota 2020

                               

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

     

30.000

 

17.500

                   
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

     

30.000

 

17.500

                   

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

     

30.000

 

17.500

                   

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

     

30.000

 

17.500

                   

A27 Houten-Hooipolder

Dit betreft een toevoeging vanuit de Investeringsruimte Wegen aan artikel 12.03 Aanleg ten behoeve van de A27 Houten Hooipolder voor het tracébesluit en saneringsplan € 65,0 miljoen.

A4 Haaglanden-N14

Uit de Investeringsruimte wordt € 80,0 miljoen gereserveerd voor de A4-Haaglanden. Ten behoeve van het (ontwerp-)tracébesluit is een validatie van het wegontwerp van 2012 uitgevoerd. Hieruit is geconcludeerd dat de Voorkeursbeslissing van 2012 houdbaar is, maar wel op enkele punten moet worden gewijzigd. De meest prominente wijziging is de voorgenomen scope-uitbreiding; de capaciteitsuitbreiding van de A4 vanaf Den Hoorn tot aan de Ketheltunnel.

Aanvullende post Hoofdwegennet Infrastructuurfonds

Bij de Eerste suppletoire begroting 2018 is de verhoging van het Infrastructuurfonds verwerkt volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Een deel van de middelen is toen nog niet direct aangewend voor specifieke projecten en toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet. Bij OB2020 wordt uit deze middelen € 22 miljoen onttrokken voor het project A1 Barneveld-Stroe en € 80 miljoen voor het project A4 Burgerveen – N14 ten behoeve van een nieuw aquaduct voor de Ringvaart.

Beheer, onderhoud en vervanging spoorwegen

Dit betreft een overboeking van het aanlegprogramma (€ 35,3 miljoen) en de investeringsruimte Spoorwegen (€ 151,3 miljoen) naar de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging. De overboekingen vanwege de areaalgroei vanuit artikelonderdeel 13.03 vinden plaats op de volgende projecten en programma’s: Geluidsanering Spoorwegen (€ 1,9 miljoen), Booggeluid (€ 1 miljoen), Beter en Meer – Verbeteraanpak Stations (€ 0,9 miljoen), Behandelen en Opstellen (€ 0,1 miljoen), Programma aanpak suïcidepreventie (€ 4,7 miljoen), Programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,4 miljoen), Cameratoezicht op Stations (€ 3,8 miljoen) en ATB-Vv (€ 0,6 miljoen). Vanuit het Programma Hoogfrequent Spoor (artikelonderdeel 17.10) wordt 21,8 miljoen overgeboekt.

Beter Benutten Vervolg

Volgend uit de eindevaluatie van het Beter Benutten vervolgprogramma en de financiële afrekening wordt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg € 171 miljoen afgeroomd en van artikelonderdeel 13.03 € 6 miljoen afgeroomd. Deze middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte van het Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet. Deze modaliteiten hebben bijgedragen aan het project en krijgen nu een deel van het restantbudget van € 177,0 miljoen uitgekeerd. Bij Hoofdwegennet gaat dit om een bedrag van € 94,7 miljoen. Bij Spoorwegen € 69,9 miljoen en bij het Hoofdvaarwegennet € 6,4 miljoen.

Bijdragen derden spoorwegen

Binnen het project Noord Zuidlijn heeft de gemeente Amsterdam in 2016 € 10,9 miljoen betaalde BTW ontvangen. Deze is overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ontvangen in 2019. Vanwege indexering van de HSL-concessievergoeding wordt € 22,3 miljoen toegevoegd aan de investeringsruimte.

Bijstelling risicoreserveringen BenO (wegen, vaarwegen)

In 2019 is de modaliteitspecifieke investeringsruimte geëxtrapoleerd naar 2032 voor de doorlopende verplichtingen op de bestaande risicoreservering BenO (wegen en vaarwegen). Dit jaar is besloten de risicoreservering ten laste van de generieke investeringsruimte te brengen. Hiertoe is de extrapolatie 2032 teruggeboekt van de modaliteitspecifieke investeringsruimte op 20.05 naar 20.04.

Brandwerendheid tunnels

Het project brandwerendheidtunnels bevindt zich in de planstudiefase voor wat betreft vier tunnels (Koning Willem-Alexandertunnel, Ketheltunnel, 2e Coentunnel en Salland-Twentetunnel). Hiervoor worden middelen (€ 6,0 miljoen) overgemaakt van artikel 20 Investeringsruimte Wegen naar artikel 12 Hoofdwegennet.

Digitale transportstrategie Single Window

Voor de uitvoering van digitale transportstrategie en de implementatie van (internationale) verplichtingen rond digitalisering wordt € 7,8 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Vaarwegen. Deze digitale transportstrategie raakt alle transportmodaliteiten, waarbij wordt samengewerkt met andere ministeries en uitvoeringsdiensten.

Extrapolatie 2033

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2033 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 20.04 generieke Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Reservering ERTMS

Voor de landelijke uitrol ERTMS is € 300 miljoen overgeboekt van de generieke investeringsruimte (artikelonderdeel 20.04) naar de artikelonderdeel 20.03 reserveringen.

HSL-Zuid

Er wordt € 15,3 miljoen overgeboekt van investeringsruimte (artikelonderdeel 20.05) naar het project HSL-Zuid vanwege meerkosten voorbeton- en zettingsproblematiek.

HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ

Er is budget overgeboekt vanuit de investeringsruimte hoofdvaarwegennet naar artikel 18 Scheepvaart en Havens op HXII om invulling te kunnen geven aan (inter)nationale onderzoeken en maatregelen gericht op uitvoering van het regeerakkoord en de doorontwikkeling en het beheer van de Single Window Maritiem en Lucht.

HXII: Green Deal verduurzaming en innovatie Zeevaart, Binnenvaart en Havens

In het regeerakkoord is afgesproken dat met de zeevaart-, de binnenvaart en de havensector een green deal wordt afgesloten omdat in deze sectoren nog veel milieuwinst is te behalen. Deze green deal is ondertekend op 11 juni 2019. Na de ondertekening is zo snel mogelijk met de uitwerking van de Green Deal gestart. Eén van de belangrijkste acties richt zich op de uitwerking van een labelsysteem voor de binnenvaart, waarmee de milieuprestatie van een binnenvaartschip kan worden geduid. Ook zal gewerkt worden aan een regeling voor investeringssubsidies waarmee de aanschaf van schone motoren in de binnenvaart wordt gestimuleerd. Voor de zeevaart zal IenW zich inspannen voor de invoering van een mondiale CO2-heffing.

Om uitvoering te geven aan deze Green Deal worden middelen overgeboekt vanuit de investeringsruimte hoofdvaarwegennet naar artikel 18 Scheepvaart en Havens op HXII.

HXII: projectenpool en afdeling programmering Hoofdwegennet

Voor de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 1,5 miljoen toegevoegd vanuit het Infrastructuurfonds aan de begroting van Hoofdstuk 12. Deze middelen worden ingezet voor de projectenpool en afdeling programmering wegen, zodat een goede start gemaakt wordt met de verschillende aanlegprojecten conform Regeerakkoord Rutte III.

Invoering AIRBIM-systeem

Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Het project krijgt naar verwachting eind 2019 een BIT-advies. Indien nodig wordt op basis van het advies bijgestuurd. Met AIRBIM krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Hiervoor wordt voor de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) een investering gedaan van € 40 miljoen verdeeld over de jaren 2018–2020. Deze investering wordt gedekt door de positieve financiële baten die AIRBIM op termijn gaat opleveren bij aanlegprojecten en werkzaamheden in het kader van instandhouding.

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op A2/A15 Ressen-Oudbroeken en op artikelonderdeel 20.05 Modaliteitspecifieke investeringsruimte Hoofdwegennet als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 20.05 Modaliteitspecifieke investeringsruimte Vaarwegen als gevolg van onttrekkingen uit de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.

Kasschuiven binnen Spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Op artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte doet zich een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van onttrekkingen en toevoegingen aan de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd.

Korte termijn file aanpak

Uit de investeringsruimte Wegen worden € 30,0 miljoen overgeheveld naar artikel 12 ten behoeve van de opdrachtverlening aan RWS voor de tweede tranche korte termijn fileaanpak. De tweede tranche van dit maatregelenpakket is aan de Tweede Kamer verzonden (Kamerstuk) en bevat maatregelen die door RWS uitgevoerd worden.

Korte termijn maatregelen A15

Uit de investeringsruimte Wegen wordt € 10,0 miljoen overgeheveld naar artikel 12 ten behoeve van de korte termijn maatregelen A15. Het Rijk en de provincies Zuid-Holland en Gelderland zijn een korte termijn pakket maatregelen overeengekomen met een looptijd tot 2022. In totaal heeft het Rijk hiervoor maximaal € 10 miljoen beschikbaar onder voorwaarde van gelijke financiering door de regio.

Loonbijstelling 2019

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Loon- en prijsbijstelling 2019

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Maaslijn

Rijk en regio hebben besloten om de Maaslijn ook te elektrificeren. In 2019 is met de regio afgesproken dat het Rijk het opdrachtgeverschap overneemt van de provincie en een extra bijdrage levert. Hiervoor wordt € 10 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

Meteren – Boxtel

Voor omgevingsmaatregelen (geluid en trillingen) is € 15 miljoen toegevoegd vanuit de extra middelen van het huidig kabinet binnen de investeringsruimte Spoorwegen (artikelonderdeel 20.05) voor het project PHS Meteren – Boxtel.

N65 Vught-Haaren

N65 Vught – Haaren: In het BO MIRT in het najaar van 2018 is het Voorkeursalternatief Plus (VKA+) vastgesteld met onderliggend regiobod. Het Rijk zal hiervoor aanvullend € 12 miljoen bijdragen aan het project N65. De regio draagt € 25 miljoen extra bij. Aanvullend wordt er € 3,3 miljoen bijgedragen door het Rijk aan BTW compensatie, conform afspraak.

Prijsbijstelling 2019

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2019 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Infrastructuurfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Programma overwegen

Het projectbudget is verhoogd met € 40,2 miljoen voor het aanpassen van de overweg Guisweg. De dekking komt vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (€ 28,5 miljoen) en vanuit de investeringsruimte spoorwegen (€ 11,7 miljoen) (artikelonderdeel 20.05).

Regionale Mobiliteit

De post regionale mobiliteit betreft een storting van het Rijk aan de regio waarmee de regionale mobiliteit wordt verbeterd (voorheen in begroting: regionale mobiliteitsfondsen). De afspraken zijn gemaakt bij het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn. Voor de reactivering van het spoor tussen Veendam en Stadskanaal wordt de post Regionale Mobiliteit met € 5 miljoen opgehoogd vanuit de extra middelen bij huidige kabinet binnen de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

Regionale knelpunten

In het BO MIRT van najaar 2018 zijn afspraken gemaakt met de regio over verbetering van het spoor in regio’s met een decentrale spoorconcesssie. In totaal zijn afspraken gemaakt voor € 11,4 miljoen (Kamerstukken II, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78).

Reservering Kustwacht SAR

Dit betreft een reservering voor de structurele dekking van de Search and Rescue-helikopters (SAR). De SAR-helikopters zijn bedoeld voor de wettelijke taak van het opsporen en redden van mensen in nood. Er is 24 uur per dag 7 dagen per week SAR-capaciteit beschikbaar voor het snel opsporen en effectief redden van in nood verkerende bemanningen en passagiers op de Noordzee.

Reservering Kustwacht ETV

Dit betreft een reservering voor de structurele dekking van de Emergency Towing Vessels (ETV). Het ETV is bedoeld voor de wettelijke taak van het bestrijden van rampen en incidenten. Het biedt noodsleephulp en geeft daardoor de mogelijkheid om de driftrichting en snelheid van een schip in nood te wijzigen om een aandrijving met een bouwwerk in zee of een stranding te voorkomen.

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

Dit betreft de verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Spoorwegen. Het saldo van € 31,5 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen en € 0,5 miljoen wordt toegevoegd aan PHS planuitwerking (artikelonderdeel 17.10). De grootste meevallers doen zich voor op het Infraspeed contract (€ 15,3 miljoen), nazorg lijnen en halten (€ 3,1 miljoen) project Born/VDL (€ 5 miljoen) en Pilot ERTMS (€ 1,5 miljoen).

Service Level Agreement (SLA) RWS

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Wegens enkele endogene en exogene ontwikkelingen, namelijk de extreme en voortdurende droogte, hogere kosten voor inspecties kunstwerken als gevolg van o.a. uitbreiding en veroudering van het areaal, hogere baggerkosten van de Eemsgeul en hogere ICT-uitgaven worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.

Slimme en duurzame mobiliteit

Tijdens het BO MIRT 2018 zijn afspraken gemaakt om invulling te geven aan de ambities uit het Regeerakkoord aangaande slimme en duuzame mobiliteit. Hiervoor wordt additioneel 66 miljoen gereserveerd als toevoeging aan de lopende programma's.

SmartwayZ

Vanuit de Investeringsruimte wordt € 11,5 miljoen toegevoegd ten behoeve van ASML de Run (SmartwayZ). Het totale pakket aan maatregelen kost € 95 miljoen. De regionale overheden hebben samen met ASML al afspraken gemaakt over de financiering van € 40 miljoen van dit pakket. Voor het resterende deel is het voorstel om een verdeling van 25% te maken over alle betrokken partijen (Provincie, gemeenten, ASML en rijk). Dit betekent dat aan het rijk € 11,5 miljoen bijdrage wordt gevraagd.

Sporen Schiedam – Rotterdam

Op basis van de begin 2019 afgesloten bestuursovereenkomst is de rijksbijdrage voor dit project vastgesteld en is besloten de scope uit te voeren onder het project PHS Rijswijk Rotterdam. Om die reden is de € 14,5 miljoen overgeboekt naar het projectbudget PHS Rijswijk Rotterdam (artikelonderdeel 17.10). De kosten voor beheer, onderhoud en vervanging (deel IenW) voor de periode 2024–2033 bedragen € 1,6 miljoen. Dit bedrag is vooralsnog overgeboekt naar het planuitwerkingsbudget PHS (artikelonderdeel 17.10) en wordt te zijner tijd overgeboekt naar het programma beheer, onderhoud en vervanging. Het resterende niet benodigde budget ad € 8 miljoen is toegevoegd aan de investeringsruimte spoorwegen (artikelonderdeel 20.05).

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

Binnen het projectbudget was een bedrag gereserveerd van € 12,7 miljoen voor de regio Utrecht. Naar aanleiding van de afspraken in BO MIRT 2018 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2018–2019, 35 000A, nr. 78) is dit bedrag ondergebracht op artikelonderdeel 20.03: Stedelijk OV Utrecht. Daarnaast is uit de investeringsruimte spoor € 13,9 miljoen overgeboekt naar de reservering op artikelonderdeel 20.03.

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag – Rotterdam

Gebiedsprogramma Rotterdam – Den Haag: bij de bestuurlijke overleggen MIRT najaar 2018 zijn afspraken gemaakt over no regret maatregelen in Den Haag (CID/Binckhorst). Daarvoor zijn rijksmiddelen (€ 50 miljoen) toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt RWS meerjarig naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende RWS producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte vanwege een toenemende beheer en onderhoudsopgave en het toegenomen aantal DBFM-contracten. Ten opzichte van de vorig jaar opgenomen reeks is er sprake van een stijgende omvang van het werkpakket. Dit komt zowel door een meer realistische planning en door uitbreiding van de verwachte scope als gevolg van het opnemen van 11 extra projecten in tranche 4. Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten € 73,6 miljoen. Voor de jaren 2020 en verder heeft RWS middelen ontvangen voor de doorloop van het aanlegprogramma.

Verduurzaming onderhoud Vaargeulen

De contracten voor het reguliere onderhoud (baggerwerkzaamheden) van de zeetoegangsgeulen lopen dit jaar af. Vooruitlopend op de Strategie circulaire en klimaat neutrale GWW doet er zich nu de mogelijkheid voor om in de contracten voor het onderhoud zeetoegangsgeulen stappen te zetten die concreet bijdragen aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelen. In de aanbesteding van de nieuwe onderhoudscontracten wordt hiertoe «30% CO2-reductie» als gunningscriterium opgenomen. Om dit te financieren worden middelen toegevoegd aan het onderhoudsbudget vanuit de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet en Hoofdwegennet.

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

Met het project AIRBIM ontwikkelt RWS een geïntegreerd systeem om areaalinformatie te beheren. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat beter inzicht in de (onderhouds)status van al zijn assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. Dit zal leiden tot besparingen bij zowel realisatieprojecten als instandhouding. De verwachte baten worden ingeboekt op een aantal projecten in voorbereiding. Het totaal van verwachte baten van het systeem over de drie RWS-netwerken (wegen, vaarwegen, water) bedraagt € 80,4 miljoen, waarvan € 74,7 miljoen op het infrastructuurfonds.

Vrachtwagenheffing

Voorbereiding vrachtwagenheffing: in het Regeerakkoord is opgenomen dat er zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. De inkomsten uit de heffing worden in overleg met de sector teruggesluisd naar de vervoerssector. Om dit mogelijk te maken is besloten additioneel € 24 miljoen ter beschikking te stellen voor de voorbereidingskosten en onderzoekskosten voor dit nieuwe beleid in 2019 en 2020. Voor de inzichtelijkheid wordt deze reservering zichtbaar gemaakt op de investeringsruimte van Hoofdwegennet op artikel 20.

Zeetoegang IJmond

Vanwege ontwerp- en uitvoeringsproblemen bij de bouw van de caissons van de deurkassen, treden meerkosten op. Deze kosten zijn voor een deel het gevolg van de vertraging en voor een deel van al eerder opgetreden risico’s. Vanaf de beginfase van de bouw zijn er tegenvallers geweest doordat er meer objecten zijn aangetroffen in de grond dan vooraf gedacht. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp is daarnaast gebleken dat de contracteisen voor de geleidewerken, bij een aanvaring, zouden leiden tot risico op beschadiging van de nieuwe zeesluis. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken zijn de eisen aan de geleidewerken en de deurkassen aangepast. Deze robuustere uitvoering leidt tot meerkosten. Hiernaast zijn er nog andere noodzakelijke wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd. Om de meerkosten te dekken is het projectbudget van het project Zeetoegang IJmond met € 64 miljoen opgehoogd.

Licence