Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Uitgaven

Tabel 10 Uitgaven beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

12.464

12.465

12.470

12.470

12.480

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

12.480

Nieuwe mutaties

304

588

304

304

305

305

Stand ontwerpbegroting 2020

12.768

13.053

12.774

12.774

12.785

12.785

Ontvangsten

Tabel 11 Ontvangsten beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

140

140

140

140

140

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

140

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

140

140

140

140

140

140

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

Uitgaven

Tabel 12 Uitgaven beleidsartikel 2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

31.525

31.525

33.060

32.045

32.045

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

31.545

Nieuwe mutaties

871

871

912

885

‒ 115

871

Waarvan:

1. Loon- en prijsbijstelling 2019

871

871

912

885

885

871

2. Intertemporele dekking

0

0

0

0

‒ 1.000

0

Stand ontwerpbegroting 2020

32.396

32.396

33.972

32.930

31.930

32.416

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2019.

2. Intertemporele dekking

Betreft het budgetoverschot op fractiekosten in 2023. Dit overschot wordt ingezet voor de kosten voor bedrijfsvoering Tweede Kamer in 2019.

Ontvangsten

Tabel 13 Ontvangsten beleidsartikel 2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

86

86

86

86

86

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

86

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

86

86

86

86

86

86

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Uitgaven

Tabel 14 Uitgaven beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

102.007

102.011

105.322

103.291

103.308

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

27.930

7.978

700

700

740

Extrapolatie

103.048

Nieuwe mutaties

2.639

5.189

2.737

2.676

2.176

2.653

Waarvan:

1. Individueel Keuzebudget (IKB)

0

2.550

0

0

0

0

2. Loon- en prijsbijstelling 2019

2.645

2.645

2.743

2.682

2.682

2.653

Stand ontwerpbegroting 2020

132.576

115.178

108.759

106.667

106.224

105.701

Toelichting

1. Individueel Keuzebudget (IKB)

In de cao Rijk 2018-2020 zijn afspraken gemaakt over de invoering van een individueel keuzebudget (IKB). De overgang naar het IKB leidt tot een incidenteel budgettair probleem in 2020, omdat onder het IKB het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering eerder worden uitbetaald. Dit betreft de bijbehorende compensatie.

2. Loon- en prijsbijstelling 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2019.

Ontvangsten

Tabel 15 Ontvangsten beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

3.966

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste Kamer en Tweede Kamer

Uitgaven

Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.491

1.491

1.491

1.491

1.491

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

1.491

Nieuwe mutaties

17

17

17

17

17

17

Stand ontwerpbegroting 2020

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

Ontvangsten

Tabel 17 Ontvangsten beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

23

23

23

23

23

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

23

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

23

23

23

23

23

23

Artikel 10. Nog onverdeeld

Uitgaven

Tabel 18 Uitgaven niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

‒ 1.957

‒ 1.957

‒ 1.957

‒ 1.957

‒ 1.957

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

5.382

5.794

5.933

5.845

5.846

Extrapolatie

3.846

Nieuwe mutaties

‒ 3.837

‒ 3.837

‒ 3.976

‒ 3.888

‒ 3.889

‒ 3.846

Waarvan:

1. Loon- en prijsbijstelling 2019

‒ 3.837

‒ 3.837

‒ 3.976

‒ 3.888

‒ 3.889

‒ 3.846

Stand ontwerpbegroting 2020

‒ 412

0

0

0

0

0

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2019

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2019.

Ontvangsten

Tabel 19 Ontvangsten niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2019

Mutatie amendement 2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Licence