Base description which applies to whole site

7.8 LIJST VAN AFKORTINGEN

Afkorting

Omschrijving

AAR

After Action Review

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AGBADS

Army Ground Based Air Defence System

AH-64D

Apache

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMBV

Alkmaar-klasse Mijnenbestrijdingsvaartuig

ANA

Afghan National Army

AO

Algemeen Overleg

AOO

Adjudant Onderofficier

AOR

Bevoorradingsschip

AOW

Algemene Ouderdomswet

ARAR

Algemeen Rijksambtenarenreglement

ASL BISL

Application Services Library Business Information Services library

ATB

Amphibious Taskgroup

ATV

All Terrain Vehicle

AWACS

Airborne Warning and Control System

BBP

Bruto Binnenlands Product

BEL

België

BENELUX

België Nederland Luxemburg

BIG

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

BIT

Bureau ICT-toetsing

BIV

Budget Internationale Veiligheid

BKI

BeleidsKader Inzet

BNMO

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

BOE

Bijzondere Organisatie Eenheid

BS

Bestuursstaf

BSB

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

btw

Belasting toegevoegde waarde

BVM

Besluitvormingsmemorandum

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C-130

transportvliegtuig

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CATG

Commander Amphibious Taskgroup

CBMI

Capacity Building Mission Iraq

CBRN

Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CDS

Commandant der Strijdkrachten

CE-pakket

Chemical Energy beschermingspakket

CHU

Counter Hybrid Unit

CIS

Communicatie- en Informatiesystemen

CMF

Combined Maritime Forces

CMH

Centraal Militair Hospitaal

CMR

Carcinogene, Mutagene en Reproductietoxischestoffen

CNA

Camp New Amsterdam

CODEMA

Commissie Ontwikkeling Defensie Materieel

CODEMO

Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling

COID

Centrale Organisatie Integriteit Defensie

C-RAM

Counter Rockers, Artillery & Mortars

CRvB

Centrale Raad van Beroep

CSOCC

Composite Special Operations Component Command

CSS

Combat Support Ship

CV-90

Infanterie Gevechtsvoertuig

CZMCARIB

Commandement der Zeemacht Caribisch Gebied

DAP

Defensie Afstoot Plan

DBBS

Defensie Bewaking- en Beveiligingssysteem

DBFMO

Design, Build, Finance, Maintain and Operate

DCA

Dual Capable Aircraft

DCC

Defensie Cyber Commando

DCS

Defensie Cyber Strategie

DDG

Defensie Duik Groep

DefCERT

Defensie Computer Emergency Response Team

DEU

Duitsland

DHC

Defensie Helikopter Commando

DIS

Defensie Industrie

DLP

Defensie Lifecycle Plan

DMF

Defensiematerieelbegrotingsfonds

DMO

Defensie Materieel Organisatie

DMP

Defensie Materieel Proces

DNK

Denemarken

DOKS

Defensie Operationeel Kledingsysteem

DOSCO

Defensie Ondersteuningscommando

DPO

Defensieprojectenoverzicht

DTO

Defensie Telematica Organisatie

DVOW

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen

EDA

European Defence Agency

EDF

Europees Defensiefonds

EDIDP

European Defence Industrial Development Programme

EES

Europees In- en Uitreissysteem

eFP

enhanced Forward Presence

EJM

Eindejaarsmarge

eNRF

enhanced NATO Response Force

EODD

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

ERP M&F

Enterprise Resource Planning Materieellogistiek & Financiën

ESSM

Evolved Sea Sparrow Missile

ETIAS

Europees Informatie- en Reisautorisatiesysteem

EU

Europese Unie

EUBAM

European Union Border Assistance Mission

EUBG

European Battle Group

EUCAP

European Union Capacity Building

EULEX

European Union Rule of Law Mission

EURODAC

Databank met vingerafdrukken van asielzoekers

EUTM

European Union Trainings Mission

EUVIS

Europees Visum Informatiesysteem

EV

Eigen Vermogen

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

F-16

Jachtvliegtuig

F-35

Vijfde generatie jachtvliegtuig

FNIK

Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht

FOST

Flag Officer Sea Training

FOXTROT

Draadloze IT infrastructuur en command- en controlsystemen

FRONT

Future Relevant Operations with Next Generation Technology & Thinking

FRONTDOOR

Toegangspoort voor iedereen die wil samenwerken met Defensie

FRONTEX

Frontières extérieures (agentschap inzake buitengrenzen EU)

GAO

General Accounting Office

GEN

Generaal

GPOI

Global Peace Operations Initiative

GPW

Groot Pantserwielvoertuig

GrIT

Grensverleggende Informatie Technologie

HCFK

Chloorfluorkoolstofverbinding

HCSS

Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOV

Hydrografisch opnamevaartuig

HQ

Head Quarters (brigade hoofdkwartier)

HR

Human Resources domein

IAMD

Integrated Air & Missile Defence

IB

Informatie Beheer

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IFFG

Initial Follow On Forces Group

IGK

Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht

IGO

Informatie Gestuurd Optreden

IGV

Inspecteur-Generaal Veiligheid

IMG

Inspectie Militaire Gezondheid

INF

Intermediate-Range Nuclear Forces

ISD

Innovatiestrategie Defensie

ISIS

Islamitische Staat

ISR

Information Storage and Retrieval

IT

Informatietechnologie (incl communicatie)

IV

Informatievoorziening

IVD

Inspectie Veiligheid Defensie

JenV

Ministerie van Justitie Veiligheid

JIVC

Joint Informatievoorzieningscommando

JSS

Joint Support Ship

KAP

Kapitein

KCT

Korps Commando Troepen

KDC-10

Tankvliegtuig

KMar

Koninklijke Marechaussee

KN

Kilo Newton

KOL

Kolonel

KORV

Kader Overname Rijksvastgoed

KPI

Key Performance Indicator

KPL

Korporaal

LCF

Luchtverdedigings- en Commandofregatten

LCVP

Middelzwaar Landingsvaartuig

LKOL

Luitenant-Kolonel

LNT

Luitenant

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LOCC

Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum

LOFTA

Law and Order Trust Fund

LPD

Landing Platform Dock

LPO

Loon- en Prijsbijstelling

LZV

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

MAJ

Majoor

MALE UAV

Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle

MARIN

Maritime Research Institute Netherlands

MARKAZ

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

MARSOF

Marine Special Operations Forces

MBMD

Maritime Ballistic Missile Defence

MBS

Maritime Battle Staff

MCG

Marine Combat Group

MFF

Multipurposefregat

MGGZ

Militaire Geestelijke GezondheidsZorg

MGZ

Militaire Gezondheidzorg

MHK

Militair Huis van de Koning

MID

Militaire Inlichtingendienst

MILSATCOM

Militaire Satelliet Communicatie

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission

MIP

Militair Invaliditeits Pensioen

MIVD

Militaire Inlichtingen- en VeiligheidsDienst

MK46

Torpedo

MK48

Torpedo

MKB

Midden- en KleinBedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

MLA

Militaire Luchtvaart Autoriteit

MLU

Midlife Update

MOC ABNL

Maritime Operation Centre Admiraliteit Benelux

MOD

Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

MPO

Materieelprojectenoverzicht

MQ-9

MALE UAV

MRAT/SRAT

Medium en Short Range Anti-Tank

MRTT

Multi Role Tanker-Transporttoestel

MTF

Medical Treatment Facility

MTV

Mobiel Toezicht Vreemdelingen

MvD

Ministerie van Defensie

NAFIN

Netherlands Armed Forces Integrated Network

NAVO

Noord Atlantische VerdragsOrganisatie

NBOF

Niet Beschikbaar Op Functie

NH-90

Helikopter

NLD

Nederland(se)

NLDA

Nederlandse Defensie Academie

NLMARFOR

Netherlands Maritime Force

NLR

Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

NLTC

Netherlands Liaison Team CENTCOM

NLVD

Stichting Nederlandse Veteranendag

NMI

Nederlands Meetinstituut

NMM

Nationaal Militair Museum

NO

Nota Overleg

NOW

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek

NRF

NATO Response Force

NRI

NATO Readiness Initiative

NSE

National Support Element

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OM

Openbaar Ministerie

OPS

Operations

OPV

Oceangoing Patrol Vessel

OSINT

Open Source Intelligence

PC-7

Lesvliegtuig

PED

Processing Exploration Dissemination

PESCO

Permanent Structured Cooperation

PPS

Publiek Private Samenwerking

PTSS

Posttraumatische stressstoornis

PV

Permanente Vertegenwoordiging

RBZ

Raad Buitenlandse Zaken

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RSM

Resolute Support missie

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

RVU

Regeling voor vervroegde uittreding

RWT’s

Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

RZO

Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek

S-400

Russisch luchtverdedigingssysteem

SAC

Strategic Airlift Capability

SDM

Stichting Defensiemusea

SGT

Sergeant

SIB

Stuurgroep Informatie Beleid

SIC

Snel Inzetbare Capaciteiten

SIS

Schengen Informatiesysteem

SKD

Stichting Koninklijke Defensiemusea

SLD

Soldaat

SM

Sergeant-Majoor

SM 2

Luchtdoelraket

SM2-IIIA

Standard Missile 2 Block IIIA

SMART-L radar

Signaal Multibeam Acquisition Radar for Targeting, Longrange

SNMG1

Standing NATO Maritime Group One

SOF

Special Operations Forces

SOLTG

Special Operations Land Task Group

SOMTG

Special Operations Maritime Task Group

SSCG

Station Schip Caribisch Gebied

SVP

Strategisch Vastgoedplan

SWOON

Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA

SZVK

Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TEN

Tactical Edge Networking

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TOC

Territoriaal Operatie Centrum

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

UGM

Uitkeringswet Gewezen Militairen

UIM

Unit Interventie Mariniers

UKW

Uitkeringswet

UNDOF

United Nations Disengagement Observer Force

UNIFIL

United Nations Interim Force in Lebanon

UNTSO

United Nations Truce Supervision Organisation

UvA

Universiteit van Amsterdam

VAO

Voorgezet Algemeen Overleg

vfonds

Veteranenfonds

VJTF(A)

Very High Readiness Joint Task Force (Air)

VJTF(M)

Very High Readiness Joint Task Force (Maritime)

VL

Veteranen Loket

VN

Verenigde Naties

VOSS

Verbeterd Operationeel Systeem Soldaat

VP

Vereniging Veteranen Platform

VPD's

Vessel Protection Detachments

VSHORAD

Very Short Range Air Defence

vte

Voltijdsequivalent

WGO

Wetgevings Overleg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WTB

Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen

ZBO

Zelfstandige Bestuursorganen

ZVW

Zorgverzekeringswet

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

Licence