Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Het verdiepingshoofdstuk geeft informatie over andere nog niet toegelichte beleidsmatige mutaties.

Uitgaven beleidsartikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

524.289

515.732

503.122

490.111

490.261

 

mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2019

8.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

24.437

14.786

14.686

11.536

11.536

 

nieuwe mutaties

175

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Stand ontwerpbegroting 2020

556.901

540.518

527.808

511.647

511.797

493.297

Toelichting

Vanaf 2020 wordt het budget met EUR 10 miljoen verhoogd voor verlenging van het LEAD-programma (Local Employment in Africa for Development) dat zich richt op het bevorderen van werkgelegenheid in met name het noorden van Afrika.

De overige mutaties zijn toegelicht in de eerste suppletoire begroting 2019.

Ontvangsten beleidsartikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

6.491

6.373

6.264

6.264

6.264

 

mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2020

6.491

6.373

6.264

6.264

6.264

6.264

Toelichting

Geen toelichting

Uitgaven beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water, en klimaat

(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

723.477

743.477

743.882

743.882

743.882

 

mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2019

7.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

0

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Stand ontwerpbegroting 2020

730.477

753.477

753.882

753.882

753.882

753.882

Toelichting artikel 2 uitgaven

Vanaf 2020 wordt het budget voor subartikel 2.3. Klimaat verhoogd met EUR 10 miljoen voor een jaarlijkse bijdrage aan het Climate Investment Funds (Clean Technology Fund en Strategic Climate Fund).

Uitgaven beleidsartikel 3 Sociale vooruitgang

(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

767.093

764.729

763.029

762.729

762.729

 

mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2019

24.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

7.705

– 10.050

– 9.725

– 4.750

– 4.750

 

nieuwe mutaties

0

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Stand ontwerpbegroting 2020

798.798

764.679

763.304

767.979

767.979

767.979

Toelichting

Vanaf 2020 zal EUR 10 miljoen extra worden ingezet voor de bijdrage aan het Global Partnerschip for Education (GPE).

Verder gaat BHOS een garantie aan voor de International Finance Facility for Education (IFFEd) met een garantieplafond van $250 mln (EUR 212,5 mln). Deze garantie is opgenomen in het «Overzicht van Risicoregelingen». Hiervoor wordt in 2020 eenmalige bijdrage gedaan van USD 37,5 mln. (EUR 31,875 mln) en een begrotingsreserve aangehouden van USD 10 mln. (EUR 8,5 mln).

De overige mutaties zijn toegelicht in de eerste suppletoire begroting 2019.

Uitgaven beleidsartikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

777.260

767.260

767.260

767.260

767.260

0

mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

mutatie amendement 2019

10.000

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

3.000

0

0

0

0

0

nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2020

790.260

767.260

767.260

767.260

767.260

767.260

Toelichting artikel 4 uitgaven

In 2020 wordt het budget voor Humanitaire Hulp eenmalig verhoogd met EUR 30 miljoen. De precieze inzet van het budget in 2020 zal afhankelijk zijn van de inschatting van de humanitaire noden wereldwijd.

Eerder werd het budget voor Noodhulpfonds verhoogd met EUR 3 miljoen om nog lopende verplichtingen af te kunnen handelen. Dit is toegelicht in de eerste suppletoire begroting.

Uitgaven beleidsartikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet

(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

304.005

449.455

564.553

652.332

807.142

 

mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2019

– 49.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 128.418

– 185.244

– 215.907

– 273.930

– 287.907

 

nieuwe mutaties

30.359

– 11.059

13.827

15.217

17.292

 

Stand ontwerpbegroting 2020

156.946

253.152

352.473

393.619

536.527

694.247

Toelichting artikel 5 uitgaven

Vanaf 2020 wordt het budget voor Multilaterale samenwerking verhoogd. Dit budget komt ten goede aan de vijftiende middelenaanvulling van het African Development Fonds (AFDF) en aan schuldverlichting. Dit past in het beleid om de Nederlandse bijdrage in verhouding tot die van andere donoren gelijk te houden aan die van eerdere jaren. De middelen voor schuldverlichting komen voort uit afspraken binnen de International Development Association (IDA) van de Wereldbank en het AfDF.

De overige mutaties komen voort uit bijstellingen van de verwachte BNI ontwikkelingen waaraan ODA gekoppeld is.

Ontvangsten beleidsartikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet

(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

73.201

72.915

69.629

69.421

69.213

 

mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2020

73.201

72.915

69.629

69.421

69.213

69.005

Toelichting artikel 5 ontvangsten

Geen toelichting

Licence