Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3. SUBSIDIEOVERZICHT

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele subsidieverplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 26 juni 2019. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht.

Vanaf 2020 zijn de tabellen aangepast op instrument- en detail niveau voor een betere aansluiting tussen de financiële systemen en de begrotingstabellen. In de begrotingstabellen is ook 2018 en 2019 daarop aangepast. Dat is voor het subsidieoverzicht niet gebeurd. Daarom wijken de indeling van instrumenten voor de jaren 2018 en 2019 soms af van de begrotingstabellen.

Bedragen x 1.000 euro

Begrotingsartikel

Naam subsidieregeling

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Laatste evaluatie

(jaartal + hyperlink

vindplaats)

Volgende evaluatie

(jaartal)

Einddatum subsidie

(regeling jaartal)

1.1.

Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018 – 2022

0

1.882

0

0

0

0

0

 

2023

2022

1.1.

Subsidieregeling BZ 2006

7.271

3.144

1.925

502

233

0

12.033

2017

2022

2022

1.2.

DHI regeling

4.126

5.433

4.844

4.073

4.640

4.640

0

2018

2022

2023

1.2.

SIB

5.267

5.200

4.844

4.073

3.900

0

0

 

2019

2022

1.2.

Subsidieregeling BZ 2006

14.248

34.782

0

3.751

4.358

0

0

2017

2022

2022

1.3.

Subsidieregeling DHI DGGF

3.715

1.110

0

0

0

0

0

 

2020

2019

1.3.

Dutch Good Growth Fund

0

125.109

0

0

0

0

0

2015 tussentijdse evaluatie

2020

2017

1.3.

Financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE)

15.000

136.344

0

0

0

0

0

 

2021

2020

1.3.

FMO – Capacity Development 2015–2018

1.238

1.723

0

0

0

0

0

 

2020

2018

1.3.

FMO – IDF infrastructuurfonds voor de MOL’s

0

0

0

0

0

0

107.496

2018

2023

2017

1.3.

FMO MASSIF

15.029

1.850

0

0

0

0

0

2016

2020

2026

1.3.

PPP Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

2.048

13.005

540

100

198

0

0

 

2020

2021

1.3.

LEAD

10.918

2.646

69

0

0

0

0

 

2023

2021

1.3.

OS pilot 2g@there

345

196

0

0

0

0

0

2018

2022

2015

1.3.

Private Sector Investeringsprogramma (PSI)

8.454

33.638

0

0

0

0

0

2017

2022

2014

1.3.

PSD Apps

7.244

19.099

0

0

0

0

0

2018

2022

2019

1.3.

Subsidieregeling BZ 2006

106.535

75.756

98.769

23.243

6.003

14.844

26

2017

2022

2022

1.3.

Subsidieregeling Internationaal Excelleren

735

1.262

0

0

0

0

0

2018

2020

2017

1.4.

Dutch Good Growth Fund

26.847

0

0

0

0

0

0

2015 tussentijdse evaluatie

2020

2017

2.1.

Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

6.217

11.112

7.958

7.927

5.938

1.537

1.021

2013 (geen link)

2020

2015

2.1.

Subsidieregeling BZ 2006

101.527

86.004

75.971

29.326

12.431

1.313

1.807

2017

2022

2022

2.2.

Fonds Duurzaam Water – FDW

9.521

56.912

0

215

0

0

0

 

2020

2020

2.2.

Subsidieregeling BZ 2006

57.602

55.837

44.247

31.571

14.679

981

0

2017

2022

2022

2.3.

Access to Energy Fund (AEF)

40.000

21.845

8.220

0

0

0

0

2018

2023

2022

2.3.

Subsidieregeling BZ 2006

38.404

63.657

59.245

52.573

45.722

1.931

574

2017

2022

2022

3.1.

SRGR partnerschappen 2016 – 2020

43.160

46.744

29.621

7.002

3.436

797

0

 

2021

2020

3.1.

Subsidieregeling BZ 2006

94.294

73.598

71.699

16.091

2.564

561

20

2017

2022

2022

3.2.

Flow 2016–2020

11.818

18.572

8.849

4.750

0

0

0

 

2021

2020

3.2.

Vrouwen, vrede en veiligheid 2016- 2019

5.159

1.172

1.259

0

66

0

0

 

2021

2016

3.2.

Subsidieregeling BZ 2006

16.357

13.306

9.452

2.698

100

0

0

2017

2022

2022

3.3.

Medefinancieringsstelsel II

402

0

0

0

0

0

0

2015

 

2015

3.3.

Strategische Partnerschappen pleiten en beïnvloeden

198.571

146.397

116.425

9.060

0

0

0

 

2019

2020

3.3.

Subsidieregeling BZ 2006

4.671

7.278

6.761

2.530

850

0

0

2017

2022

2022

3.3.

Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017–2021

1.288

3.205

1.683

325

0

0

0

 

2022

2021

3.4.

Subsidieregeling BZ 2006

592

1.554

1.944

1.425

1.425

300

0

2017

2022

2022

4.1.

Subsidiebeleidskader Nederlandse Noodhulp Ngo’s 2018–2021

42.000

39.303

37.304

35.756

1.882

0

0

 

2022

2021

4.1.

Subsidieregeling BZ 2006

37.489

48.099

43.436

35.537

322

3.000

0

2017

2022

2022

4.2.

Migratie en Ontwikkeling 2019–2022

0

6.947

7.335

3.321

1.792

517

0

2023

2022

4.2

Subsidieregeling BZ 2006

0

14.666

6.433

2.287

466

160

0

2017

2022

2022

4.3.

Adressing Root Causes Fund 2016 – 2021

23.079

25.647

13.115

2.730

2.323

0

0

 

2021

2021

4.3.

Subsidieregeling BZ 2006

65.843

45.325

31.294

17.887

2.790

1.671

0

2017

2022

2022

4.3

Wederopbouw 2012- 2015

1.211

521

0

0

0

0

0

2017

 

2015

4.4.

Strategische Partners Chronische Crises 2014 – 2016

507

0

0

0

0

0

0

2017

 

2016

4.4.

Subsidieregeling BZ 2006

7.991

1.014

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

5.1.

Subsidieregeling BZ 2006

752

288

234

0

41

0

0

2017

2022

2022

5.2.

Subsidieregeling BZ 2006

4.806

5.549

3.512

735

0

0

0

2017

2022

2022

5.3.

Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2013

18

0

0

0

0

0

0

2018

 

2013

5.3.

Subsidieregeling BZ 2006

2.228

0

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

Totaal subsidieregelingen

1.044.524

1.256.729

696.987

299.486

116.159

32.251

122.977

     
Licence