Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4: OVERZICHT EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

1

Beleidsdoorlichting gehele beleidsartikel 1: duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

2019

2020

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

1.1

Effecten van integratie van hulp, handel en investeringen in 3 partnerlanden (Ethiopië, Kenia en Bangladesh)

 

2019

   

1.1

Nationaal Contactpunt (NCP) OESO richtlijnen voor multinationals

 

2019

   

1.1

Evaluatie IMVO-beleid incl. sectorconvenanten

 

2019

   

1.1

Effectiviteit sectorconvenanten

 

2020

   

1.1

Effecten van Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

 

2023

   

1.2

Starters in Business (SIB)

 

2019

   

1.2

Economische diplomatie (incl. uitkomsten evaluaties DIO instrumentarium)

 

2019

   

1.2

Stichting NL International Business (NLIB)

 

2022

   

1.2

DTIF Dutch Trade and Investment Facility

 

2023

   

1.2

Evaluatie PSD Toolkit RVO

 

2023

   

1.3

FMO-MASSIF (Access to Finance en Capacity Development);

 

2020

   

1.3

FMO-IDF (Infrastructure Dev. Fund)

 

2023

   

1.3

FMO-A

 

2020

   

1.3

ORIO – Publieke Infrastructuur

 

2019

   

1.3

DRIVE & Develop2Build

 

2021

   

1.3

DGGF

 

2020

   

1.3

Vakbond medefinanciering programma VMP

 

2021

   

1.3

Health Insurance Fund (HIF)

 

2022

   

1.3

LEAD (met link migratie en ARC onder art. 4)

 

2023

   

1.3

Trademark East Africa

 

2020

   

1.3

CBI

 

2021

   

1.3

PUM

 

2024

   

1.3

Initiatief Duurzame Handel (IDH)

 

2020

   

1.3

Solidaridad

 

2020

   

1.3

PSD Apps en 2@thereOS

 

2022

   

1.3

SP-TP Utz PPP-duurzame koffie

 

2020

   

1.3

Programma Ondersteuning Producentenorganisaties (POP) incl. Agriterra

 

2020

3

Overig onderzoek

       
   

1.1

Nederlands Handels- en Investeringsbeleid

 

2020

   

1.1

Effecten EPA’s

 

2020

   

1.1

Samenwerking met ontwikkelingslanden op belastinggebied

 

2020

   

1.1

Onderzoek beleid duurzame waardeketens en SDG’s

 

2020

   

1.2

Holland Branding

 

2022

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

2

Beleidsdoorlichting gehele beleidsartikel 2: duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

 

2023

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

2.1

CABI – Plantwise Invasive Species Programme

 

2020

   

2.1

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

 

2022

   

2.1

Geodata For Agriculture & Water (G4AW)

 

2021

   

2.1

Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

 

2021

   

2.1

NL bijdrage CGIAR

 

2020

   

2.2

Strengthening Water Operators

 

2020

   

2.2

UNICEF WASH

 

2021

   

2.2

Fonds Duurzaam Water (FDW)

 

2020

   

2.3

HIVOS Biogas

 

2021

   

2.3

European Partnership on Responsible Minerals (EPRM)

 

2020

   

2.3

Climate Investor One

 

2022

3

Overig onderzoek

       
   

2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1

Strategische partnerschappen als instrument

 

2019

3

Sociale vooruitgang

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

3

Beleidsdoorlichting van het gehele beleidsartikel 3: Sociale Vooruitgang

 

2022

           

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

3.1

SRGR Strategische partnerschappen 2016–2020 en HIV/Aids

 

2021

   

3.1

Fonds Product Development Partnerships

 

2020

   

3.1, 3.2

Landenstudie coherentie Vrouwenrechten en SRGR programma's

 

2021

   

3.2

FLOW

 

2021

   

3.2

NAP 1325 (2016–2020)

 

2020

   

3.2

Regionaal vrouwenfonds

 

2021

   

3.3

NCDO

 

2019

   

3.3

CIVICUS

 

2021

   

3.4

Orange Knowledge Programma (2017–2021)

 

2021

3

Overig onderzoek

       
   

3.1

Literatuuronderzoek effecten multilaterale financiering SRGR

 

2019

   

3.2

Mainstreaming genderbeleid

 

2020

   

2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1

Strategische partnerschappen als instrument

 

2019

   

3.3

Samenspraak en tegenspraak – synthese onderzoek eindevaluaties partners

 

2021

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

4

Beleidsdoorlichting van het gehele beleidsartikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

 

2022

           

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

4.1

Evaluatie humanitaire hulp – financieel instrumentarium en diplomatieke inzet

 

2021

   

4.2

Grondoorzaken migratie / Addressing Root Causes of Migration

 

2021

   

4.2

Strategische partnerschappen opvang in de regio

 

2023

   

4.3

Landenstudie Stabiliteitsfonds en Shiraka (samen met BZ art.2)

 

2021

   

4.3

NIMD

 

2021

   

4.3

Wederopbouwfonds (incl. SPCC en opstartfase ARC)

 

2019

   

4.3

Projecten ondernemers diaspora

 

2019

3

Overig onderzoek

       
   

2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1

Strategische partnerschappen als instrument

 

2019

   

4.2

Opvang in de regio / RDPP

 

2020

   

4.2

Synthese onderzoek decentrale evaluaties opvang in de regio

 

2020

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

5.1

Multilaterale organisaties

 

2024

Licence