Base description which applies to whole site

Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Art

Naam artikel

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Geheel

   

realisatie

planning

Artikel?

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

   

X

       

Ja

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem incl. MVO

               

1.2

Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie

               

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

               

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

         

X

 

Ja

2.1

Voedselzekerheid

X1

           

Nee

2.2

Water

X2

           

Nee

2.3

Klimaat

               

3

Sociale vooruitgang

       

X

   

Ja

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en HIV/Aids

               

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

               

3.3

Maatschappelijk middenveld

               

3.4

Onderwijs

               

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

       

X

   

Ja

4.1

Humanitaire hulp

               

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratieontwikkeling

               

4.3

Veiligheid en rechtstaatontwikkeling

               

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

               

5.1

Multilaterale samenwerking

               

5.2

Overig armoedebeleid

               

5.4

Nog verder in te delen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

               
1

Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet op voedselzekerheid 2012–2016, Kamerstuk 34 124-15 d.d. 26 april 2018,

2

Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet op verbeterd waterbeheer 2006–2016, Kamerstuk 34 124-16 d.d. 22 juni 2018,

Licence