Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3 Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art.3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

6.340

0

6.340

434

6.774

208

208

208

208

          

Uitgaven

6.340

0

6.340

434

6.774

208

208

208

208

          

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.340

0

6.340

434

6.774

208

208

208

208

          

Ontvangsten

0

0

0

268

268

0

0

0

0

Toelichting

De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 3 betreffen de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2021 en de bijstelling van het personeelsbudget van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH).

Licence