Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Functionele uitgaven van de Koning (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

30.470

0

30.470

666

31.136

666

666

666

666

          

Uitgaven

30.470

0

30.470

666

31.136

666

666

666

666

          

Functionele uitgaven van de Koning

30.470

0

30.470

666

31.136

666

666

666

666

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 betreffen de loon- en prijsbijstelling 2021.

Licence