Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen (bedragen x € 1000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

6.996

0

6.996

705

7.701

409

408

408

408

          

Uitgaven

6.996

0

6.996

705

7.701

409

408

408

408

          

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.996

0

6.996

705

7.701

409

408

408

408

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Een deel van de meerjarige uitgavenmutaties op artikel 3 betreft de in de begroting van Algemene Zaken opgenomen doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor 2023 (€ 400 duizend), van de aanvullende prijsbijstelling over het jaar 2022 (€ 14 duizend) en van de uitkering van de eindejaarsmarge 2022 bij het Kabinet van de Koning (€ 27 duizend). Daarnaast is voor de eindafrekening 2022 ten behoeve van het Militaire Huis een bedrag van € 264 duizend opgenomen.

Licence