Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

0

0

0

4.325

4.325

2.890

2.876

2.876

2.867

          

Uitgaven

0

0

0

4.325

4.325

2.890

2.876

2.876

2.867

          

Nog te verdelen

         

Loonbijstelling

0

0

0

2.457

2.457

2.394

2.382

2.382

2.382

Prijsbijstelling

0

0

0

533

533

496

494

494

485

Onvoorzien

0

0

0

1.335

1.335

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Nog te verdelen

Loonbijstelling en Prijsbijstelling

De tranche 2021 van de loonbijstelling wordt toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Onvoorzien

De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Licence