Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Overzicht coronamaatregelen

In onderstaande tabel worden de coronagerelateerde uitgaven en ontvangsten weergegeven per begrotingsartikel. In onderstaande tabel zijn bijbehorende kamerstukken opgenomen voor verdere toelichting. Ook is een uitgebreid overzicht terug te vinden op de pagina Overheidsfinanciën in coronatijd op www.Rijksfinanciën.nl.

Tabel 5 Coronamaatregelen

Art.

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2021

Bedrag uitgaven 2021

Bedrag ontvangsten 2021

Relevante Kamerstukken

1

Belasting- en invorderingsrente

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 289.000

Kamerstukken II 2020-2021,  35 420 nr. 248

1

Boetes en schikkingen

0

0

‒ 159.000

Kamerstukken II 2020-2021,  35 420 nr. 248

1

Kosten vervolging

0

0

‒ 146.000

Kamerstukken II 2020-2021,  35 420 nr. 248

3

Premieontvangsten garantie en rentebaten lening KLM

0

0

33.018

Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 41

3

KLM lening

0

722.917

0

Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 41

4

EIB pan-Europees Garantiefonds

0

19.398

0

Kamerstukken II 2019-2020, 35 492 nr. 1

5

Herverzekering leverancierskredieten

45.145

1.035.145

290.000

Kamerstukken II 2019-2020, 35 433, nr. 1

Licence