Base description which applies to whole site

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

123.174

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

   

8.951

  

Desaldering Investeren Waterveiligheid

‒ 2.501

560

  

‒ 3.061

          

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

‒ 7.785

‒ 7.785

             

Kasschuiven Investeren in Waterveiligheid

0

‒ 7.126

2.199

362

4.176

‒ 188

‒ 5.911

 

6.488

      

Meevallers

‒ 15.334

‒ 7.562

‒ 312

‒ 8

‒ 8

‒ 8

‒ 5.000

 

‒ 2.436

      

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 21.913

1.887

354

1.107

‒ 196

‒ 10.911

0

4.052

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

101.261

99.309

96.778

2.062

11.530

12.824

13.051

75.854

0

0

0

8.951

0

0

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

384.217

446.097

529.774

561.797

625.112

482.067

472.572

502.193

500.780

349.273

279.348

226.545

313.057

296.907

Desaldering Investeren Waterveiligheid

5.740

5.417

323

            

Generale kasschuif

50.000

169.000

21.000

174.000

27.000

‒ 271.000

       

‒ 50.000

‒ 20.000

Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid

‒ 14.037

‒ 16.037

  

2.000

          

Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging

1.531

333

333

333

333

166

33

        

Plan Duinen aan programma BOI

700

350

350

            

WKB Waterveiligheid

‒ 1

‒ 1

             

Opdracht realisatie project Betuweplan

1.500

1.500

             

Cybersecurity

230

115

115

            

Meevaller PWK Vlieland

‒ 6

‒ 6

             

Aanpassen IK-HWBP

9.332

882

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

Kasschuiven investeren in waterveiligheid 1)

‒ 150.000

‒ 42.072

‒ 27.001

‒ 98.860

17.041

‒ 39.783

27.363

‒ 26.020

7.548

29.000

30.000

0

0

43.913

‒ 71.129

IJsseldelta fase 2

15.900

4.900

5.500

5.500

           

Integraal Rivieren Management

7.590

3.090

 

1.500

1.500

1.500

         

Meevaller bij het project Heesseltsche uiterwaarden

‒ 9.528

  

‒ 9.528

           

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 81.049

127.471

1.270

73.595

48.524

‒ 308.467

28.046

‒ 25.370

8.198

29.650

30.650

650

650

‒ 5.437

‒ 90.479

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

511.688

447.367

603.369

610.321

316.645

510.113

447.202

510.391

530.430

379.923

279.998

227.195

307.620

206.428

1) In 2035 wordt € 150 mln opgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2021-2035 budgettair neutraal is.

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

11.785

8.240

11.195

8.596

8.289

6.789

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.105

6.849

Inhuur Cybersecurity WV

‒ 803

‒ 803

             

Overboeking Ministerie EZK

‒ 325

‒ 163

‒ 162

            

Bijdrage agentschap KNMI

‒ 1.000

‒ 1.000

             

Opdracht NEN Klimaatadaptatie

‒ 104

‒ 94

‒ 10

            

Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid

8.652

9.002

‒ 350

            

WKB Waterveiligheid

1

1

             

Kasschuiven Investeren in Waterveiligheid

0

‒ 1.804

1.435

150

499

‒ 75

‒ 100

‒ 105

       

Cybersecurity

‒ 230

‒ 115

‒ 115

            

Opdracht leveren begr. indicator Waterveiligh beleidsart 11

‒ 252

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

Deelprogramma Overstijgend

375

375

             

SLA Cybersecurity

22

22

             

Infraprojecten DF

12.500

220

3.222

4.450

4.608

          

Stimulering Ruimtelijke adaptie

1.473

1.292

181

            

Integraal Rivieren Management apparaat

1.400

610

790

            

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

7.525

4.973

4.582

5.089

‒ 93

‒ 118

‒ 123

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

19.310

13.213

15.777

13.685

8.196

6.671

6.966

7.071

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

519.176

551.759

637.393

571.348

645.127

512.591

492.712

581.084

507.869

356.362

286.437

242.585

320.162

303.756

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

 

632.259

559.889

715.924

626.068

336.371

529.608

467.219

593.316

537.501

386.994

287.069

243.217

314.707

213.259

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Desaldering Investeren Waterveiligheid

3.241

5.979

323

 

‒ 3.061

          

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

‒ 6.049

‒ 6.049

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 70

323

0

‒ 3.061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

164.809

154.822

152.905

147.706

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

 

164.809

154.822

152.905

147.706

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

15.202

24.876

9.878

934

934

3.056

934

934

1.525

     

Desaldering Ecologische maatregelen

‒ 20

‒ 20

             

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

9.941

9.941

             

Opdracht betonning in het Ijsselmeer

‒ 105

‒ 35

‒ 35

‒ 35

           

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

0

479

477

613

  

‒ 1.569

        

Aanvullend budget Noordervaart

‒ 6.602

 

‒ 3.339

‒ 3.263

           

Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie

200.000

20.000

25.000

40.000

40.000

40.000

20.000

15.000

       

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

30.365

22.103

37.315

40.000

40.000

18.431

15.000

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

45.567

46.979

47.193

40.934

40.934

21.487

15.934

934

1.525

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.100

3.198

3.180

5.419

4.969

2.200

2.200

       

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

2.144

2.144

             

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 1.478

1.470

1.970

‒ 630

‒ 1.332

         

Waterprofielen & Opdracht bevaarbaarheid Ijsselmeer

‒ 93

‒ 93

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

573

1.470

1.970

‒ 630

‒ 1.332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

19.302

28.074

13.058

6.353

5.903

5.256

3.134

934

1.525

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

50.240

51.647

52.343

45.723

44.571

23.687

18.134

934

1.525

0

    
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

               

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

20

20

             

Desaldering Ecologische maatregelen

‒ 20

‒ 20

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Toelichting

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

147.066

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

6.838

6.838

             

Overheveling van LNV voor onderhoud Waddenzee

86

86

             

Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging

0

24.734

68.472

68.669

‒ 15.875

 

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 30.000

    

Aanvullend budget Noordervaart

6.602

 

3.339

3.263

           

Opdracht betonning in het Ijsselmeer

105

35

35

35

           
                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

31.693

71.846

71.967

‒ 15.875

0

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 30.000

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

178.759

210.116

232.506

171.742

245.749

132.661

135.330

177.245

171.552

149.775

298.979

289.076

233.058

226.583

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

147.066

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

186.217

217.574

239.964

179.226

253.233

140.145

143.025

184.519

178.826

157.049

306.253

296.350

240.332

233.857

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Desaldering Afsluitdijk

2

2

             

Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet

0

73.736

‒ 30.879

‒ 42.839

‒ 18

          

Saldo 2020 Experimenteren cf art III Deltawet

‒ 53.757

‒ 53.757

             

Aanvullende kosten ivm hydraulische randvoorwaarden Afsluitdijk

120.125

27.000

9.800

27.000

27.000

29.325

         
                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

46.981

‒ 21.079

‒ 15.839

26.982

29.325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

89.680

21.485

212.074

87.868

88.055

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

89.680

21.485

212.074

87.868

88.055

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

DFA Staf Delta 2021

‒ 366

‒ 366

             

Aanpassen IK-HWBP

‒ 9.332

‒ 882

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

Opdracht 2e tranche Programmatische aanpak Grote Wateren (IK

1.548

1.200

      

348

      

Opdracht BREFs. Best Available Technique Reference Documents

370

370

             

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

369

369

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

691

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 302

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

259.142

244.754

236.013

241.411

246.956

241.964

241.713

241.309

240.961

240.961

240.961

240.961

240.961

240.961

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

74.581

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.859

63.859

63.859

63.819

63.819

Subsidie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling Staf DC

‒ 22

‒ 4

‒ 9

‒ 9

           

Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging

‒ 1.531

‒ 333

‒ 333

‒ 333

‒ 333

‒ 166

‒ 33

        

Opdracht leveren begr. indicator Waterveiligh beleidsart 11

252

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Deelprogramma Overstijgend

‒ 375

‒ 375

             

opdracht BREFs. Best Available Technique Reference Documents

27

27

             

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

800

800

             

Overheveling Programmaruimte

‒ 106

‒ 106

             

SLA Cybersecurity

‒ 22

‒ 22

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

5

‒ 324

‒ 324

‒ 315

‒ 148

‒ 15

18

18

18

18

18

18

18

18

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

74.586

69.277

67.231

67.484

67.752

66.135

67.704

64.195

63.877

63.877

63.877

63.877

63.837

63.837

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

4.900

21.391

12.925

7.425

27.425

18.585

101.608

17.325

27.325

17.325

16.200

16.200

243.613

327.967

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

6.989

6.989

             

Meevallers

24.868

7.568

312

9.536

8

8

5.000

 

2.436

      

Caribisch Nederland

‒ 2.500

‒ 1.000

‒ 500

‒ 500

‒ 500

          

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 1)

150.000

17.757

6.921

34.725

34.700

31.117

  

‒ 2.436

    

‒ 43.913

71.129

IJsseldelta fase 2

‒ 15.900

‒ 4.900

‒ 5.500

‒ 5.500

           

Infraprojecten DF

‒ 12.500

‒ 220

‒ 3.222

‒ 4.450

‒ 4.608

          

Aanvullende kosten ivm hydraulische randvoorwaarden Afsluitdijk

‒ 120.125

‒ 27.000

‒ 9.800

‒ 27.000

‒ 27.000

‒ 29.325

         

Overheveling Programmaruimte

106

106

             

Reservering SCM: DBFM

567

189

189

189

           

Beleidstafel Grondwater

‒ 7.700

‒ 500

‒ 1.800

‒ 1.800

‒ 1.800

‒ 1.800

         

PFAS

‒ 2.800

‒ 400

‒ 800

‒ 800

‒ 800

          

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 1.411

‒ 14.200

4.400

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

‒ 43.913

71.129

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

3.489

7.191

17.325

7.425

27.425

23.585

101.608

17.325

27.325

17.325

16.200

16.200

199.700

399.096

1) In 2035 wordt € 150 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2021-2035 budgettair neutraal is.

               
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

14.241

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

4.221

6.221

  

‒ 2.000

          

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

9.619

11.101

19.900

‒ 100

1.980

‒ 17.400

‒ 29.500

4.400

      

Opdracht realisatie project Betuweplan

‒ 1.500

‒ 1.500

             

Integraal Rivieren Management

‒ 7.590

‒ 3.090

 

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

         

Stimulering Ruimtelijke adaptie

‒ 1.473

‒ 1.292

‒ 181

            

Integraal Rivieren Management apparaat

‒ 1.400

‒ 610

‒ 790

            

Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie

‒ 200.000

‒ 20.000

‒ 25.000

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 20.000

‒ 15.000

       

Reservering SCM: DBFM

‒ 567

‒ 189

‒ 189

‒ 189

           

Beleidstafel Grondwater

7.700

500

1.800

1.800

1.800

1.800

         

PFAS

2.800

400

800

800

800

          

Nutri�nten en Gewasbeschermingsmiddelen art 7

‒ 15.400

‒ 3.400

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

       

Reservering PFAS

‒ 400

‒ 400

             

Reservering Studiegroep Grondwater

‒ 500

‒ 500

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 14.241

‒ 14.459

‒ 21.189

‒ 43.000

‒ 39.720

‒ 39.400

‒ 46.500

4.400

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

20.484

30.026

81.313

108.300

111.550

119.400

120.400

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

352.173

371.339

368.358

441.598

490.951

478.299

577.557

439.113

403.795

555.395

599.470

533.470

760.843

845.197

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

337.217

341.706

350.595

397.633

450.433

443.234

530.425

443.229

403.163

554.763

598.838

532.838

716.298

915.694

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

               

Saldo 2020

‒ 5.235

‒ 5.235

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 5.235

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

‒ 5.235

             
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

‒ 5.235

             
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Opdracht RIVM PFAS in water

‒ 22

‒ 22

             

Generale kasschuif

50.000

169.000

21.000

174.000

27.000

‒ 271.000

       

‒ 50.000

‒ 20.000

LNV: Marker Wadden

‒ 5.796

‒ 5.796

             

EZK : Waterprofielen

30

30

             

Inhuur Cybersecurity WV

‒ 803

‒ 803

             

Overboeking Ministerie EZK

‒ 325

‒ 163

‒ 162

            

Caribisch Nederland

‒ 2.500

‒ 1.000

‒ 500

‒ 500

‒ 500

          

Agentschapsbijdrage KNMI

‒ 1.000

‒ 1.000

             

Subsidie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling Staf DC

‒ 22

‒ 4

‒ 9

‒ 9

           

DFA Staf Delta 2021

‒ 366

‒ 366

             

Opdracht NEN Klimaatadaptatie

‒ 104

‒ 94

‒ 10

            

Subsidie Milieu Centraal microplastics

‒ 63

‒ 63

             

Opdracht Bevaarbaarheid IJsselmeer

‒ 123

‒ 123

             

Opdracht RIVM 2021 Microplastics

‒ 90

‒ 90

             

Opdracht RIVM PFAS

‒ 138

‒ 138

             

Overheveling van LNV voor onderhoud Waddenzee

86

86

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

159.454

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

0

0

0

0

0

0

0

‒ 50.000

‒ 20.000

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.213.193

1.137.580

1.532.057

1.305.524

1.157.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.160.602

1.255.989

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.213.193

1.137.580

1.532.057

1.305.524

1.157.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.160.602

1.255.989

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

7 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

93.295

88.647

46.342

55.191

85.144

93.340

88.357

       

Desaldering investeren in waterkwaliteit

602

 

602

            

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit

1.443

1.443

             

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 49.222

‒ 18.262

35.936

10.699

‒ 8.123

‒ 7.063

36.035

       

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 47.779

‒ 17.660

35.936

10.699

‒ 8.123

‒ 7.063

36.035

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

45.516

70.987

82.278

65.890

77.021

86.277

124.392

0

      
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

18.282

24.199

31.310

74.314

29.532

21.000

21.000

21.000

21.000

2.000

    

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 5.275

‒ 8.721

‒ 14.500

‒ 48.781

‒ 4.532

20.219

48.590

13.000

      

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit

4.677

4.677

             

Opdracht 2e tranche Programmatische aanpak Grote Wateren (IK)

‒ 1.548

‒ 1.200

      

‒ 348

      

Waterzuivering medicijnresten

60.000

2.165

5.788

8.874

14.289

15.423

13.461

        

LNV: Marker Wadden

‒ 5.796

‒ 5.796

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 5.429

‒ 2.933

‒ 5.626

‒ 34.492

10.891

33.680

48.590

12.652

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

12.853

21.266

25.684

39.822

40.423

54.680

69.590

33.652

21.000

2.000

    
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

19.224

19.450

19.100

25.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Opdracht RIVM PFAS in water

‒ 22

‒ 22

             

Subsidie Milieu Centraal microplastics

‒ 63

‒ 63

             

Opdrachten RIVM

‒ 228

‒ 228

             

Desaldering investeren in waterkwaliteit

103

103

             

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit

17.869

17.869

             

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 19.348

‒ 7.212

‒ 6.126

‒ 1.711

20.936

13.461

        

opdracht BREFs. Best Available Technique Reference Documents

‒ 397

‒ 397

             

Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen

15.400

3.400

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

       

Reserveringen

900

900

             

Waterzuivering medicijnresten

‒ 60.000

‒ 2.165

‒ 5.788

‒ 8.874

‒ 14.289

‒ 15.423

‒ 13.461

        

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

49

‒ 11.000

‒ 13.000

‒ 14.000

7.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

130.801

132.296

96.752

154.505

116.676

114.340

109.357

21.000

21.000

2.000

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

77.642

100.703

114.062

116.712

126.957

142.957

195.982

33.652

21.000

2.000

0

0

0

0

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

57

             

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit

328

328

             

Desaldering investeren in waterkwaliteit

705

103

602

            

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

431

602

            

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

488

602

            
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

57

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

488

602

            
Licence