Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2021 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 440,5 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2021 wordt voorgesteld dit met € 13,2 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 12.072,2 miljoen en een ontvangstenbudget van € 147,0 miljoen. De begroting voor de in 2021 aan te gane verplichtingen stijgt met € 434,3 miljoen tot € 15.975,0 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2021

€ 11.631.696

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2021

€ 440.481

Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2021

€ 12.072.177

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2021

€ 160.097

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2021

‒ € 13.123

Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2021

€ 146.974

Licence