Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt opgebouwd vanaf de stand van de eerste suppletoire begroting 2021.

Voor het begrotingsjaar 2021 zijn drie Incidentele suppletoire begrotingen (ISB's) gepubliceerd in verband met compensatiemaatregelen voor gemeenten vanwege de coronapandemie. De budgettaire gevolgen van die drie ISB's zijn in onderhavige tweede suppletoire begroting verwerkt in de standen van de vastgestelde begroting.

Overzicht coronamaatregelen

De afgelopen periode is voor een belangrijk deel getekend door de coronacrisis. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de crisis het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een totaaloverzicht van de maatregelen die voor 2021 op de begroting van het gemeentefonds zijn genomen.

Tabel 1 Overzicht corona maatregelen op de begroting gemeentefonds (GF) (bedragen x € 1.000)

Naam begroting

Vindplaats

2021

2e Incidentele suppletoire begroting GF 2020 inzake coronamaatregelen

Kamerstukken II 2019/20, 35544, nr. 1

160.000

Nota van Wijziging ontwerpbegroting GF 2021

Kamerstukken II 2020/21, 35570 B, nr. 3

396.897

Incidentele suppletoire begroting GF 2021 inzake coronamaatregelen

Kamerstukken II 2020/21, 35679, nr. 1

19.000

2e Incidentele suppletoire begroting GF 2021 inzake coronamaatregelen

Kamerstukken II 2020/21, 35731, nr. 1

98.100

3e Incidentele suppletoire begroting GF 2021 inzake coronamaatregelen

Kamerstukken II 2020/21, 35767, nr. 1

117.000

Eerste suppletoire begroting GF 2021

Kamerstukken II 2020/21, 35850 B, nr. 1

9.477

Tweede suppletoire begroting GF 2021

Kamerstukken II 2021/22, 35975 B, nr. 1

565.081

Totaal

 

1.365.555

Licence