Base description which applies to whole site

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2021 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 60,0 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2021 wordt voorgesteld dit met € 15,5 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 12.132,2 miljoen en een ontvangstenbudget van € 162,4 miljoen. De begroting voor de in 2021 aan te gane verplichtingen stijgt met € 270,2 miljoen tot € 16.245,2 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van 1e suppletoire begroting 2021 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2021

€ 12.072.177

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2021

€ 60.008

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2021

€ 12.132.185

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2021

€ 146.974

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2021

€ 15.466

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2021

€ 162.440

Licence