Base description which applies to whole site

3 Bijlage subsidieoverzicht

Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Naam

2019

2020

Ontwerpbegroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

Stand 2e suppletoire begroting 20211

Afwijking 2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire

Reden afwijking stand van2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire

Laatsteevaluatie

Volgendeevaluatie

Einddatum

Stichting Nederlandse Veteranendag (NLVD)2

2.6583

2.758

2.733

0

0

0

 

2017

2022

2022

Stichting Veteranen Platform (VP)2

335

304

135

0

0

0

 

2017

2022

2022

Stichting Veteraneninstituut (Svi)2

6.6113

7.0393

6.057

0

0

0

 

2017

2022

2022

Stichting de Basis2

4.3953

3.891

3.891

0

0

0

 

2017

2022

2022

Subtot. Stichting NL Veteraneninstituut

  

12.816

13.050

21.783

8.733

Uitbreiding werkzaamheden Stichting n.a.v. fusie op gebied van Zorgcoördinatie en LZV-keten, loongevolgen CAO harmonisatie.

   

Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen

25

25

0

0

25

25

Evaluatie geweest, subsidie verlengd.

2013

20204

2020

Stichting Veteranen Platform (VP)

  

200

200

200

0

    

Stichting Koninklijke Defensiemusea

16.300

16.550

16.550

16.550

16.902

352

Prijsbijstelling

2019

2024

20245

Stichting Nationale Taptoe

276

276

276

276

282

6

Prijsbijstelling

2017

2022

2022

Universiteit van Amsterdam

74

74

74

74

74

0

 

2017

2022

2022

Stichting Maritiem Kenniscentrum

23

28

28

28

51

23

Betaling 2020 is vertraagd en in 2021 betaald.

2017

2022

2022

Stichting Phantasy in Blue

 

25

25

25

11

‒ 14

Vertraagde aanvraag 2019/2020 betaald in 2021, totaal in 2021 lager ivm voldoende reserves.

2017

2022

2022

Stichting Historische Vlucht

110

111

111

111

112

1

Prijsbijstelling

2017

2022

2022

SWoon NLDA

10

15

22

22

22

0

 

2017

2022

2022

ASL BISL Foundation

 

40

40

40

0

‒ 40

In 2021 geen subsidie toekenning ivm voldoende reserves.

2017

2022

2022

Stichting Power of Freedom, Invictus Games

150

5.000

  

0

0

 

n.v.t.

2022

2022

Stichting monument Nagasaki/ is reeds betaald

 

25

  

0

0

 

Eenmalige subsidie

Subsidies te verstrekken na evaluatie6

  

25

25

0

‒ 25

Naar NCHC 1945 Wageningen

Totaal subsidies

30.967

36.161

30.167

30.401

39.4627

9.061

 

1

De genoemde standen betreffen het maximaal toe te kennen subsidiebedrag

2

Sinds 1 januari 2021 zijn deze stichtingen, inclusief bijdrage zorgcoördinatie, gefuseerd tot een enkele stichting, de stichting NL Veteranen Instituut (NLVI). Voor het VP betreft dit een deel van de subsidie.

3

De subsidie is tijdelijk verhoogd in verband met het project Governance Uitvoering Veteranenbeleid. De evaluatie van deze tijdelijke subsidie is onderdeel van de vijfjaarlijkse evaluatie van de Svi, NLVD, de Basis en het VP.

4

In 2015 zijn concrete afspraken gemaakt tussen Defensie en de Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties voor de periode van 2016 - 2020.

5

Onderliggende verplichtingen, volgend uit o.a. de publieke-private samenwerking die hierbij van toepassing is, lopen echter door tot 2040 (Kamerstuk 33 864, nr. A/1).

6

Wanneer een eventuele verlenging nog in afwachting is van een evaluatie wordt het budget onder deze post geplaatst.

7

Dit bedrag valt lager uit dan de stand subsidies van Artikel 9 Algemeen. Het verschil tussen deze bedragen is de resterende ruimte die nog beschikt kan worden.

Licence