Base description which applies to whole site

Bijlage 1. ZBO's en RWT's

Tabel 15 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Naam organisatie

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

Kiesraad

ZBO

Artikel 9

4.782

Valt onder de Kaderwet sinds 2013

Was voorzien in 2019, maar i.v.m. transitie Kiesraad: nader te bepalen

Licence