Base description which applies to whole site

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 57 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder het ministerie van Financiën)

Naam organisatie

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

Waarderingskamer

ZBO en RWT

Artikel 1

1.987

Link

2022

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

ZBO en RWT

Artikel 2

705

Link

2021

De Nederlandsche Bank (DNB)

ZBO en RWT

Artikel 2

4.897

Link

2021

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

RWT

Artikel 2

0

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars (NBM)

RWT

Artikel 2

0

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)

ZBO

Artikel 2

0

Link

2023

Stichting administratiekantoor financiële instellingen (NLFI)

RWT

Artikel 3

5.000

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Tabel 58 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Kadaster

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

ZBO en RWT

Artikel 1

2.006

Kamer van Koophandel

Economische Zaken en Klimaat

ZBO en RWT

Artikel 1

4.345

RDW

Infrastructuur en Waterstaat

ZBO en RWT

Artikel 1

2.900

Nationale Politie

Justitie en Veiligheid

RWT

Artikel 1

971

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Economische Zaken en Klimaat

ZBO

Artikel 2

455

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Justitie en Veiligheid

ZBO

Artikel 2

0

Licence