Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.2 Verdeling van de apparaatsuitgaven

Verdeling van de apparaatsuitgaven

De apparaatsuitgaven van Defensie zijn als volgt verdeeld over de beleids- en niet beleidsartikelen:

Tabel 38 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten Ministerie van Defensie bedragen x € 1 000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

6.772.293

6.871.491

6.333.838

6.384.266

6.361.897

6.330.581

6.284.674

        

Apparaat Kerndepartement

1.675.816

1.546.377

1.627.606

1.613.832

1.581.773

1.554.479

1.509.317

        

Uitvoeringsorganisaties

5.096.477

5.325.114

4.706.232

4.770.434

4.780.124

4.776.102

4.775.357

        

Koninklijke Marine

729.240

762.266

758.841

771.732

776.398

777.948

774.615

Koninklijke Landmacht

1.255.612

1.278.252

1.305.730

1.347.972

1.356.044

1.356.003

1.358.070

Koninklijke Luchtmacht

594.389

635.449

640.759

649.503

646.510

640.076

640.036

Koninklijke Marechaussee

455.336

484.598

456.214

456.927

459.181

460.179

459.473

Defensie Materieel Organisatie

702.721

685.131

455.262

452.376

451.479

451.824

451.814

Defensie Ondersteuningscommando

1.359.179

1.479.418

1.089.426

1.091.924

1.090.512

1.090.072

1.091.349

        

Totaal apparaatsuitgaven

6.772.293

6.871.491

6.333.838

6.384.266

6.361.897

6.330.581

6.284.674

Grafische weergave van de verhouding apparaatsuitgaven (personele en materiële uitgaven) t.o.v. overige financiële instrumenten (programma).

Figuur 7 Verhouding apparaatsuitgaven t.o.v. overige financiële instrumenten

Licence