Base description which applies to whole site

4.1 Overzicht decentralisatie-uitkeringen

Tabel 3 Overzicht decentralisatie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)
  

Omschrijving

Uitgaven 2022

DINGtiid

29

Drugsdumpingen

1.000

Erfgoeddeal

596

Fries in het MBO

200

Fryske Akademie

1.559

Monumenten

20.000

Na-ijlende effecten mijnbouw

647

Omgevingsveiligheid

675

Ondersteuning RES proces

2.677

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

5.670

Vernieuwde aanpak gebiedsgericht werken

124

Waddenfonds

28.878

Wettelijke Friese taal

150

Wildbeheer Limburg

23

Wijziging betalingsverloop decentralisatie uitkeringen

5

Totaal:

62.233

Licence