Base description which applies to whole site

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.

Tabel 19 Projectoverzicht Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (11.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

33

33

  

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

181

181

  

OV en Wonen Utrecht

162

162

  

A27 Almere Haven

23

23

  

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

772

772

  

Oeververbinding Rotterdam

211

211

  

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Deil-Den Bosch/Vught

892

894

  

A58 Breda-Tilburg

59

59

  

Spoorhub Den Bosch

69

69

  

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoef-Paalgraven

74

74

  

N35 Wijthmen-Nijverdal

108

108

  

Totaal verkenningsprogramma

2.584

2.586

  

Begroting (MF 11.01)

2.584

2.586

  
Tabel 20 Projectoverzicht Korte termijn maatregelen (Bedragen x € 1 miljoen)

Korte termijn maatregelen (11.02)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Kortetermijnaanpak files

1

1

  

Totaal korte termijn maatregelen

1

1

  

Begroting (MF 11.02)

1

1

  
Tabel 21 Projectoverzicht Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

151

153

  

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

0

0

  

Programma SBaB

7

7

  

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

105

105

  

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

    

Reserveringen

    

Beheer en onderhoud Caribisch Nederland

76

77

  

Spoorgoederenvervoer

7

8

  

ERTMS

583

583

  

Slimme en duurzame mobiliteit

182

187

  

Schone Lucht Akkoord

8

8

  

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

194

194

  

Klimaatneutrale netwerken

0

0

  

Pakket Zeeland

67

67

  

Knooppuntontwikkeling OV

48

48

  

Robuuste Hoofdvaarwegen

    

Goederenvervoercorridors

    

Meerkosten Covid

    

Reservering Stikstof

142

150

  

Modaiteitspecifieke reservering

45

45

  

Reservering SCM

56

56

  

Overige reserveringen

    

Reserveringen Coalitieakkoord

    

Lelylijn

9

9

  

Projecten Nationaal Groeifonds

3.347

3.350

  

Ontstluiting woningbouw

7.485

7.485

  

Reservering Instandhouding

961

961

  

Totaal reserveringen

13.473

13.493

  

Begroting (IF 11.03)

13.473

13.493

  
Tabel 22 Projectoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

16

17

61

62

   

Programma Snelheidsaanpassing

2

2

55

55

   

Programma aansluitingen

6

8

132

129

   

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

0

0

1.477

1.477

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

0

0

41

41

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

6

17

333

333

2032-2036

2032-2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

31

25

1.197

1.196

2027

2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

19

19

2015

2015

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

0

1.210

1.210

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

3

1

305

306

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

0

0

19

19

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

4

7

22

22

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

97

97

561

561

Regio

Regio

 

A4 Burgerveen - Leiden

0

0

541

541

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

0

0

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

0

0

16

16

2020

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

3

5

18

18

2024

2024

 

N61 Hoek-Schoondijke

1

1

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

0

260

260

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

13

15

61

60

Regio

Regio

 

A27 Houten-Hooipolder

36

36

1.932

1.932

2029-2031

2029-2031

 

A2 Vonderen-Kerensheide

12

16

337

337

   

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

8

5

658

665

ntb

ntb

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

15

30

479

479

2023- 2025

2023- 2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

0

0

29

29

2017

2017

 

A50 Ewijk - Valburg

0

0

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

0

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

0

1

23

23

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

0

0

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

125

135

855

855

2025

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

1

221

220

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

7

7

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

0

0

157

157

   

Meer veilig

18

18

115

115

   

Afrondingen

2

1

1

3

   

Totaal uitvoeringsprogramma

407

446

13.284

13.289

   

Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

77

146

     

Programma Aanleg

484

592

     

Budget Aanleg (MF 12.03.01)

484

453

     

Overprogrammering (-)

0

‒ 139

     
Tabel 23 Projectoverzicht 12.03.02 Planning en studies (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt Planning en studies

‒ 1.316

‒ 1.261

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

95

95

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

528

528

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

113

113

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

2

2

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

422

416

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

121

121

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

366

368

nvt

nvt

 

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

270

279

nvt

nvt

 

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

200

200

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

190

197

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

1.137

1.137

   

A12/A27 Ring Utrecht

1.640

1.640

2020

*

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

353

353

2025

2030-2032

 

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

107

107

*

*

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

196

196

nvt

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

30

30

nvt

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

145

145

2024

2028-2030

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14

248

248

2023

2029-2032

 

A4 Haaglanden – N14

726

726

*

*

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

   

N65 Vught – Haaren

88

88

nvt

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

210

210

2024

2030-2032

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

459

459

2023

2028-2030

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

10

10

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

89

89

2023-2026

*

 

N35 Nijverdal – Wierden

119

119

*

*

 

N35 Raalte

14

14

nvt

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

8

8

*

*

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

32

32

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

32

32

nvt

nvt

 

A1/A35 Azelo-Buuren

5

5

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

110

110

*

*

 

Overige projecten en reserveringen

171

173

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planning en studies

6.927

6.996

   

Begroting (MF 12.03.02)

6.927

6.996

   
Tabel 24 Projectoverzicht 12.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.)

      

Optimalisering gebruik (12.03.03)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)

3

 

nvt

 

1

 
       

Totaal

3

0

    

Begroting (MF 12.03.03)

      

Toelichting

  • 1. Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF) is € 30 miljoen gereserveerd voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM). Dit najaar wordt de eerste tranche beschikbaar gesteld. Hiervoor is € 2,7 miljoen overgeboekt van artikel 11.03 naar artikel 12.03. De meerjarige tranches worden bij de Voorjaarsnota en bijbehorende 1e suppletoire begroting van 2023 overgeboekt naar artikel 12.03 en zijn derhalve nu nog niet zichtbaar in het projectoverzicht 12.03.03. Het totale projectbudget bedraagt € 30 miljoen.

Tabel 25 Projectoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Tweede Coentunnel

57

57

2.209

2.209

2013

2013

 

A12 Lunetten - Veenendaal

25

27

705

705

2012

2012

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

20

30

1.296

1.296

2027

2027

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

62

63

1.867

1.867

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

17

20

384

384

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

52

56

1.196

1.196

2020

2020

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

16

18

371

371

2019

2019

 

Aflossing tunnels

33

38

968

968

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Maasvlakte - Vaanplein

72

82

2.307

2.307

2015

2015

 

A16 Rotterdam

30

78

1.748

1.746

2025

2025

 

A24 Blankenburgverbinding

73

69

2.017

2.017

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

272

272

2005

2005

 

A27 Houten-Hooipolder

2

0

2

0

2029-2031

 

1

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

26

20

204

197

n.t.b.

n.t.b.

 

A12 Ede - Grijsoord

9

10

184

184

2016

2016

 

N18 Varsseveld – Enschede

15

16

450

450

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

N31 Leeuwarden - Drachten

7

8

169

169

2007

2007

 

N33 Assen - Zuidbroek

15

14

350

350

2014

2014

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

       

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

532

531

   

Afrondingen

2

 

‒ 2

‒ 6

   

Totaal

533

606

17.229

17.213

   

Begroting (MF 12.04)

533

606

     

Toelichting

  • 1. Binnen het project wordt ook beheer en onderhoud aanbesteed en uitgevoerd. Derhalve vindt verantwoording van de realisatie plaats op het onderdeel Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04).

Tabel 26 Projectoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Be- en bijsturing toekomst

       

Geluidsanering Spoorwegen

9

18

582

582

divers

divers

 

Innovatieprogramma Spoortrillingen

1

4

21

21

divers

divers

 

Maatregelenpakket HSL-Zuid

36

40

168

167

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

4

19

163

161

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

1

28

28

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

0

3

12

12

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

       

Spoorcapaciteit 2030

21

64

250

250

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

0

12

12

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

24

34

514

514

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

0

4

75

75

divers

divers

 

Booggeluid

       

Fietsparkeren bij stations

17

29

478

478

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

7

33

130

140

divers

divers

1

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

4

29

27

divers

divers

 

Overwegenaanpak

60

107

910

910

divers

divers

 

Ontsnippering

1

1

69

69

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

0

4

21

21

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

13

16

389

389

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amsterdam CS, Cuypershal

0

3

27

27

2022

2022

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

       

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Den Haag emplacement

1

2

74

74

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

       

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

1

1

220

220

divers

divers

 

Maaslijn

10

22

156

156

2024

2024

 

Projecten Noord Nederland

       

Zwolle - Herfte

19

19

266

266

2017/ 2021

2017/ 2021

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

22

26

144

144

divers

divers

 

Afrondingen

2

1

‒ 1

1

   

Totaal aanlegprogramma

253

455

4.737

4.744

   

Planning en studeisuitgaven binnen het aanlegprogramma

‒ 20

‒ 83

‒ 218

‒ 218

   

Afrekening voorschotten

30

30

218

218

   

Programma Realisatie

263

402

4.737

4.744

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

3

8

30

36

   

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

266

348

     

Overprogrammering (-)

0

‒ 62

     

Toelichting

1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie komen door onverwachte ontwikkelingen in het project Tram Hasselt Maastricht, waarbij de Vlamingen hebben besloten met het project te stoppen. Hierbij verloopt ook het hieraan gelinkte dossier met betrekking tot de overdracht van gronden Maastricht Lanaken niet zoals voorzien.

De decentrale uitkeringen aan provincies die in 2021 door BZK zijn teruggestort omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van een decentrale uitkering. De uitkeringen die betrekking hebben op 2022 ter waarde van € 22,8 miljoen zijn als specifieke uitkering uitbetaald. De uitkeringen aan provincies die teruggestort zijn naar Ienw bleken niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie met een waarde van €43.3 miljoen terug te storten. Hiervan bleek € 12.4 miljoen betrekking te hebben op 2022. Dit bedrag is niet nodig in 2022 en schuift door naar 2022.

Tabel 27 Projectoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

0

0

10

10

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

0

1

170

170

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

88

67

198

198

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

18

19

182

182

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

1

22

22

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

7

239

239

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

       
        

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

5

6

143

143

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

9

7

divers

divers

 

Afrondingen

1

1

1

1

   

Totaal aanlegprogramma

112

102

974

972

   

Planning en studiesuitgaven binnen het aanlegprogramma

‒ 18

‒ 26

‒ 298

‒ 298

   

Afrekening voorschotten

2

2

20

20

   

Programma Aanleg

96

78

696

694

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

       

Budget aanleg (MF 13.03.02)

96

78

696

694

   
Tabel 28 Projectoverzicht 13.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.)

      

Optimalisering gebruik (13.03.03)

Projectbudget

Openstelling

  

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Modal shift OVS

8

8

    
       

Totaal

8

8

    

Begroting (MF 13.03.03)

8

8

    
Tabel 29 Projectoverzicht 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

115

115

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

39

43

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Regionale Knelpunten

15

15

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

     

Toekomstvast Spoor Zuid NL

107

107

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Wind in de Zeilen

1

    

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

12

12

divers

divers

 

Knooppunt Den Bosch

1

1

   

Projecten Noordwest-Nederland

     

Lelylijn-Deltaplan

0

    

Multimodale knoop Schiphol

278

278

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

105

105

   

Afrondingen

1

    

Totaal planning en studies

687

689

   

afrekening voorschotten

11

11

   
Tabel 30 Projectoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

     

Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

     

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

3

3

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal planning en studies

     

afrekening voorschotten

1

1

   
Tabel 31 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)
         

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

        

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Beschikbaarheidsvergoeding1

209

212

3.778

3.778

2006

2006

2031

 

Rente- en belastingaanpassingen2

‒ 13

‒ 13

‒ 138

‒ 137

    
Tabel 32 Projectoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

54

54

   

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

     

Begroting (MF 14.01.02)

     
Tabel 33 Projectoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

       

Utrecht, tram naar de Uithof

29

29

83

83

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

2019

2019

 

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

7

7

225

225

divers

divers

 

Rotterdamsebaan

       

Afrondingen

       

Begroting (MF 14.01.03)

36

36

308

308

   
Tabel 34 Projectoverzicht 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Bereikbaarheidsprogramma's (14.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

       

14.03.02 Regionale Mobiliteit

51

51

592

592

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

       

Afrekening voorschotten

       

Begroting (MF 14.03)

51

51

592

592

   
Tabel 35 Projectoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement

0

0

101

101

2018

2018

 

Regeling Kademuren

2

6

10

10

   

Vaarwegen Walradarsystemen

3

4

29

29

Divers

Divers

 

Walstroom

0

0

0

0

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2020

2020

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

14

14

38

38

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

9

7

14

14

2023

2023

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

0

0

10

10

2021

2020

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

165

168

1.058

1.058

2023

2023

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute modernisering fase 2

14

18

684

684

2027

2023

1

Wilhelminakanaal Tilburg

0

1

98

98

2019

2019

 

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

3

0

431

431

2015

2015

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

1

2

7

7

2025

2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

38

26

142

142

2024

2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

0

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

147

120

194

194

2023

2023

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va

11

11

293

293

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

0

0

191

191

   

Afrondingen

   

1

   

Totaal aanlegprogramma

407

377

3.427

3.428

   

Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

4

10

     

Programma realisatie

411

387

     

Toelichting

1. De mijlpaal is verschoven van 2023 naar 2027. Project Maasroute gaat over het mogelijk maken van scheepvaartklasse Vb op het Julianakanaal. De openstelling is uitgesteld naar eind 2027. Door de slechte staat van de waterdichte bodem is een lekkage in de bodem van het Julianakanaal ontstaan. Om verder te kunnen werken is het noodzakelijk dat de lekkage eerst wordt gedicht. Dit is reeds gemeld in de MIRT brief Voorjaar 2022.

Tabel 36 Projectoverzicht 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 41

‒ 41

nvt

nvt

 

Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt aanleg

15

15

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

37

37

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

346

346

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025-2027

2025-2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

165

165

2025-2027

2025-2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

39

39

2026-2028

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

30

30

2023-2024

2023-2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

102

102

2025-2028

2025-2028

 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

231

233

2024-2028

2024-2028

 

Overige projecten en reserveringen

1483

1491

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

     

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Afrondingen

‒ 1

‒ 1

   

Totaal programma planning en studies

2.453

2.463

   

Begroting (MF 15.03.02)

2.453

2.452

   
Tabel 37 Projectoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (15.03.03)

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Modal shift van weg naar water

36

36

nvt

nvt

     

Totaal

36

36

  

Begroting (MF 15.03.03)

36

36

  
Tabel 38 Projectoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

15

16

405

406

2019

2019

2046

Zeetoegang IJmond

134

160

1.182

1.182

2022

2022

2047

Projecten Oost Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

7

7

157

157

2020

2020

2047

Projecten Zuid-Nederland

       

Keersluis Limmel

3

3

92

92

2018

2018

2048

Afrondingen

       

Totaal

159

186

1.836

1.837

   

Begroting (MF 15.04)

       
Tabel 39 Projectoverzicht 17.06 PMR (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

  

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

Landaanwinning

       

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

1

1

104

104

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

  

103

101

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

   

2

   

Programma

1

1

1.168

1.168

   

Begroting (MF 17.06)

1

1

1.168

1.168

   
Tabel 40 Projectoverzicht 17.07 ERTMS (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Realisatiefase

135

121

2.577

2.591

divers

divers

1

Planuitwerkingsfase

1

1

96

96

divers

divers

 

afrondingen

       

Programma

       

Afrekening voorschotten

2

2

24

24

   

Begroting (MF 17.07)

138

124

2.697

2.711

   

Toelichting

1. De hogere realisatie in 2022 wordt veroorzaakt doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project, wat mogelijk tot kostenbesparingen in de toekomst kan leiden, was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland. Het projectbudget is met € 14,6 miljoen verlaagd. De reden hiervoor is dat de door NS gemaakte kosten met betrekking tot de inbouw van ERTMS, zijn verrekend met de door NS te betalen concessievergoeding.

Tabel 41 Projectoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

0

8

86

87

   

Projectorganisatie en voorbereiding

47

52

293

292

   

Tunnel en A10

6

6

901

901

   

OVT incl. keerspoor

71

72

523

522

   

Afrondingen

‒ 1

 

‒ 1

    

Programma

123

138

1.802

1.802

2032- 2036

2032- 2036

 

Begroting (MF 17.08)

123

138

1.802

1.802

   
Tabel 42 Projectoverzicht 17.10 PHS (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Aanleg

       

PHS: Doorstroomstation Utrecht

0

0

259

253

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

13

6

141

141

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

18

22

681

681

2028- 2029

2028- 2029

 

PHS: Nijmegen West-Entree

2

5

10

10

2027

2027

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

73

80

375

375

2023-2025

2023-2025

 

PHS Ede

32

17

61

61

2021

2021

 

PHS Amsterdam

73

67

870

870

2030-2032

2030-2032

 

PHS: Amsterdam-Alkmaar

1

5

27

27

2027-2028

2027-2028

 

PHS maatregeken TEV

13

15

77

77

divers

divers

 

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

1

3

93

99

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

20

22

160

162

   

PHS: Nazorg

0

0

4

    

afrondingen

       
        

Planning en studies

8

8

923

923

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrondingen

       

Programma

       

Afrekening voorschotten

15

15

61

63

   

Begroting (MF 17.10)

269

265

4.372

4.372

   

Overprogrammering (-)

       
Licence