Base description which applies to whole site

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2022 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 1.101,5 miljoen te verlagen. voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2022 wordt voorgesteld dit met € 760,4 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een uitgavenbudget van € 4.887,7 miljoen en een ontvangstenbudget van € 5.539,1 miljoen. De begroting voor de in 2022 aan te gane verplichtingen daalt met € 707,5 miljoen tot € 7.863,8 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2022 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2022

€ 5.989.180

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2022

‒ € 1.101.484

Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2022

€ 4.887.696

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2022

€ 6.299.547

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2022

‒ € 760.436

Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2022

€ 5.539.111

Licence