Base description which applies to whole site

3 Bijlage subsidieoverzicht

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Naam

2020

2021

Ontwerpbegroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

Stand 2e suppletoire begroting 20221

Afwijking 2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire

Reden afwijking stand van2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire

Laatsteevaluatie

Volgendeevaluatie

Einddatum

Stichting Nederlandse Veteranendag (NLVD)

2.758

      

2017

2022

2022

Stichting Veteraneninstituut (Svi)

7.039

      

2017

2022

2022

Stichting de Basis

3.891

      

2017

2022

2022

Stichting Nederlands Veteraneninstituut

 

21.765

21.765

23.274

24.502

1.228

Extra middelen zijn toegekend voor de terugkeerreizen van Dutchbat III en voor de loon- en prijsbijstelling 2022.

2017

2022

2022

Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen

25

25

25

25

25

 

2021

2026

2026

Stichting Veteranen Platform (VP)

304

178

178

212

212

 

2017

2022

2022

Stichting Koninklijke Defensiemusea

16.550

16.902

16.902

17.493

17.141

‒ 352

Subsidie beschikt op prijspeil 2021

2019

2024

2024

Stichting Nationale Taptoe

276

282

282

282

304

22

Prijsbijstelling voor kostenstijging

2017

2022

2022

Universiteit van Amsterdam

74

74

74

74

74

 

2017

2022

2022

Stichting Maritiem Kenniscentrum

28

23

23

23

23

 

2017

2022

2022

Stichting Phantasy in Blue

25

25

25

25

‒ 25

Geen aanvraag voor de subsidie ontvangen

2017

2022

2022

Stichting Historische Vlucht

111

114

114

114

118

4

Prijsbijstelling voor kostenstijging

2017

2022

2022

SWoon NLDA

15

22

22

22

22

 

2017

2022

2022

ASL BISL Foundation

40

40

40

40

‒ 40

Geen aanvraag voor de subsidie ontvangen

2017

2022

2022

Stichting Power of Freedom, Invictus Games

5.000

5.000

4.850

‒ 150

Lagere uitkering door positief resultaat

Eenmalige subsidie

Stichting monument Nagasaki

25

      

Eenmalige subsidie

Subsidies te verstrekken na evaluatie

 

2.086

‒ 131

‒ 131

   

Nader te verdelen

  

2.134

1.818

37

     

Totaal subsidies

31.161

41.536

46.453

48.271

47.308

  

1

De genoemde standen betreffen het maximaal toe te kennen subsidiebedrag.

Subsidies netwerken Defensie (bedragen x € 1.000)

Naam

2020

2021

Ontwerpbegroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

Stand 2e suppletoire begroting 20221

Afwijking 2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire

Reden afwijking stand van2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire

Laatsteevaluatie

Volgendeevaluatie

Einddatum

Jong Defensie

5.000

  

15.000

15.000

Dit is de eerste keer dat deze subsidietabel wordt opgenomen in de begroting.

 

Niet gepland

 

Stichting Homoseksualiteit en Defensie

7.000

  

10.000

10.000

Dit is de eerste keer dat deze subsidietabel wordt opgenomen in de begroting.

2017

2024

 

Stichting Vrouw en Defensie

  

10.000

10.000

Dit is de eerste keer dat deze subsidietabel wordt opgenomen in de begroting.

2017

2024

 

Stichting Multicultureel Netwerk Defensie

5.000

  

10.000

10.000

Dit is de eerste keer dat deze subsidietabel wordt opgenomen in de begroting.

2017

2024

 

Totaal subsidies

17.000

0

0

0

45.000

45.000

 

1

De genoemde standen betreffen het maximaal toe te kennen subsidiebedrag.

Licence