Base description which applies to whole site

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2022 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 1.017,0 miljoen te verlagen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2022 wordt voorgesteld dit met € 0,2 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 12.975,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 149,1 miljoen. De begroting voor de in 2022 aan te gane verplichtingendaalt met € 1.365,1 miljoen tot € 13.140,7 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van 1e suppletoire begroting 2022 is als volgt:

Uitgaven (bedragen x € 1.000)

Stand 1e suppletoire begroting 2022

€ 13.991.998

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2022

€ ‒ 1.017.034

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2022

€ 12.974.964

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Stand 1e suppletoire begroting 2022

€ 149.345

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2022

€ ‒ 231

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2022

€ 149.114

Licence