Base description which applies to whole site

6 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)

De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF) (bedragen x1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

 

Verplichtingen

34.986

38.680

0

33.781

72.461

       
 

Uitgaven

34.986

46.695

0

43.217

89.912

       

01.01

Bewaking van dierziekten (opdrachten)

     
 

Bewaking van dierziekten (opdrachten)

20.466

20.807

0

‒ 16.076

4.731

       

01.02

Bestrijding van dierziekten (opdrachten)

     
 

Bestrijding van dierziekten (opdrachten)

9.762

22.724

0

3.217

25.941

       

01.04

Overig (opdrachten)

     
 

Overig (opdrachten)

4.758

3.164

0

‒ 1.424

1.740

       

01.07

Bewaking van dierziekten (subsidies)

     
 

Bewaking van dierziekten (subsidies)

0

0

0

16.076

16.076

       

01.08

Bestrijding van dierziekten (schade)vergoedingen

     
 

Bestrijding van dierziekten (schade)vergoedingen

0

0

0

40.000

40.000

       

01.09

Overig (subsidies)

     
 

Overig (subsidies)

0

0

0

1.424

1.424

       
       
       
       
       
       
 

Ontvangsten

27.177

68.364

583

30.289

99.236

       
       
       
       
       
       
       

01.10

Ontvangsten LNV

     
 

Ontvangsten LNV

11.171

11.171

583

33.600

45.354

       

01.11

Ontvangsten sector

     
 

Ontvangsten sector

13.506

13.506

0

1.090

14.596

       

01.12

Ontvangsten EU

     
 

Ontvangsten EU

2.500

2.500

0

‒ 1.129

1.371

       
       

01.14

Saldo van de afgesloten rekeningen

     
 

Saldo van de afgesloten rekeningen

0

41.187

0

‒ 3.272

37.915

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Bewaking dierziekten werd voorheen volledig aangemerkt als opdrachten en is op aangeven van ADR gesplitst in opdrachten en subsidies. In verband hiermee is € 16,0 mln. overgeheveld van opdrachten naar subsidies.

Bestrijding van dierziekten

Bestrijding van dierziekten werd voorheen volledig aangemerkt als opdrachten en is op aangeven van ADR gesplitst in opdrachten en schadevergoedingen. In verband hiermee is € 10,0 mln. overgeheveld van opdrachten naar (schade)vergoedingen.

Daarnaast zijn de uitgaven bestrijding in totaal met € 43,2 mln. verhoogd, waarvan € 38,5 mln. voor vogelgriep en € 4,5 mln. mycoplasma. De genoemde verhoging bestrijding ad € 43,2 mln. betreft voor € 30 mln. (schade)vergoedingen en voor € 13,2 mln. opdrachten.

De overige uitgaven werden voorheen volledig aangemerkt als opdrachten en zijn nu op aangeven van ADR gesplitst in opdrachten en subsidies. In verband hiermee is € 1,4 mln. overgeheveld van opdrachten naar subsidies.

Toelichting op de ontvangsten

De bestrijdingskosten van de vogelgriep overschrijden het plafondbedrag (€ 30,0 mln.) dat voor de pluimveesector is opgenomen in het convenant bestrijding besmettelijke ziekten 2020-2024. De kosten boven dit plafond worden betaald uit de rijksbijdrage aan het Diergezondheidsfonds (DGF). Daarom neemt de LNV-bijdrage aan het DGF toe.

De ontvangsten van de sector worden met € 1,1 mln. verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere ontvangst op eerder opgelegde heffingen dan was voorzien.

De verwachte ontvangsten EU zijn met € 1,1 mln. naar beneden bijgesteld op basis van de daadwerkelijke toewijzing. Een deel van de uitgaven is buiten begrotingsverband verantwoord waardoor de daar tegenoverstaande EU bijdrage ook buiten begrotingsverband terecht komt.

In 2020 is voor de ruimingskosten van nertsenhouderijen als gevolg van COVID-19 bij nertsen een bijdrage ontvangen vanuit generale middelen. De uiteindelijke ruimingskosten vallen € 3,3 mln. lager uit dan geraamd. Deze meevaller wordt ingezet ten behoeve van de problematiek in het DGF naar aanleiding van de vogelgriep.

Licence