Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)

 

2.131.176

Stand 1e suppletoire begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)

 

97.556

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
   

NGF - project Leven lang ontwikkelen bijdrage OCW

1

‒ 8.100

NGF - project Leven lang ontwikkelen bijdrage SZW

1

‒ 1.900

NGF - project AiNed bijdrage EZK

2

‒ 4.400

Apparaat

11

‒ 15.646

   

Overige mutaties

 

‒ 67.510

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

0

Toelichting

Vanwege de omzetting van het project «Leven lang ontwikkelen» in een onvoorwaardelijke toekenning is het budget van dit project overgeboekt naar OCW en SZW. Het budget voor de voorwaardelijke toekenning van het project AiNed is samen met de posten apparaat en onverdeeld (overige mutaties) overgeboekt naar de EZK-begroting, waar het voedingsartikel (artikel 6) voor het Nationaal Groeifonds zich bevindt.

Ten opzichte van Miljoenennota 2023 zijn geen mutaties verwerkt voor het jaar 2022, omdat alle middelen reeds zijn toegekend aan projecten.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022

Er is geen sprake van ontvangstenmutaties bij deze 2e suppletoire begroting 2022.

Licence