Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Uitgaven

Tabel 9 Uitgaven beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

20.593

13.393

13.404

13.404

13.404

       

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

3.061

2.180

2.030

2.030

1.930

Extrapolatie

15.334

Nieuwe mutaties

612

275

275

275

275

293

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

445

293

293

293

293

293

2. Eindejaarsmarge Eerste Kamer

185

       

Stand ontwerpbegroting 2022

24.266

15.848

15.709

15.709

15.609

15.627

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

2. Eindejaarsmarge Eerste Kamer

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge (EJM) op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.

Ontvangsten

Tabel 10 Ontvangsten beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

140

140

140

140

140

       

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

140

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

140

140

140

140

140

140

Uitgaven

Tabel 11 Uitgaven beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

34.957

33.879

32.845

33.348

34.900

       

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

33.900

Nieuwe mutaties

746

721

697

708

744

721

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

746

721

697

708

744

721

       

Stand ontwerpbegroting 2022

35.703

34.600

33.542

34.056

35.644

34.621

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Ontvangsten

Tabel 12 Ontvangsten beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

86

86

86

86

86

       

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

86

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

86

86

86

86

86

86

Uitgaven

Tabel 13 Uitgaven beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

134.202

123.792

123.433

122.894

125.193

       

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

10.340

5.908

4.410

3.840

3.840

Extrapolatie

127.033

Nieuwe mutaties

3.317

2.486

2.450

2.433

2.486

2.740

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

2.984

2.753

2.744

2.733

2.786

2.740

2. Herijking categoriemanagement

‒ 267

‒ 267

‒ 294

‒ 300

‒ 300

3. Eindejaarsmarge Tweede Kamer

600

       

Stand ontwerpbegroting 2022

147.859

132.186

130.293

129.167

131.519

129.773

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

2. Herijking categoriemanagement

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Financiën ten behoeve van de herijking van het categoriemanagement.

3. Eindejaarsmarge Tweede Kamer

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge (EJM) op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.

Ontvangsten

Tabel 14 Ontvangsten beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

       

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

3.639

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

Uitgaven

Tabel 15 Uitgaven beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

       

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

1.520

Nieuwe mutaties

15

15

15

15

15

15

Stand ontwerpbegroting 2022

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

Ontvangsten

Tabel 16 Ontvangsten beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Tabel 17 Uitgaven niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

4.975

3.782

3.749

3.749

3.838

Extrapolatie

3.769

Nieuwe mutaties

‒ 4.975

‒ 3.782

‒ 3.749

‒ 3.749

‒ 3.838

‒ 3.769

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

‒ 4.190

‒ 3.782

‒ 3.749

‒ 3.749

‒ 3.838

‒ 3.769

2. Eindejaarsmarge Eerste Kamer

‒ 185

3. Eindejaarsmarge Tweede Kamer

‒ 600

4. Correctie loon- en prijsbijstelling

3

1

5. Correctie loon- en prijsbijstelling

‒ 3

‒ 1

       

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021

2. Eindejaarsmarge Eerste Kamer

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge (EJM) op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.

3. Eindejaarsmarge Tweede Kamer

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.

4. Correctie loon- en prijsbijstelling Bij de toedeling van de loon- en prijsbijstelling is er per abuis een fout gemaakt in het afboeken van de loonbijstelling en de prijsbijstelling op artikel 10. Met deze mutatie wordt deze fout gecorrigeerd.

5. Correctie loon- en prijsbijstellingBij de toedeling van de loon- en prijsbijstelling is er per abuis een fout gemaakt in het afboeken van de loonbijstelling en de prijsbijstelling op artikel 10. Met deze mutatie wordt deze fout gecorrigeerd.

Tabel 18 Ontvangsten niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

       

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Licence