Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Uitgaven

Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

65.597

62.846

62.376

62.376

62.376

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

10.520

6.498

6.320

5.450

5.450

Extrapolatie

67.806

Nieuwe mutaties

1.643

6.384

5.939

5.938

5.938

1.403

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

1.475

1.413

1.403

1.403

1.403

1.403

2. Bedrijfsvoering Raad van State

 

4.730

4.730

4.730

4.730

4.920

3. Implementatie Wet open overheid

320

190

190

190

190

190

       

Stand ontwerpbegroting 2022

77.760

75.728

74.635

73.764

73.764

69.209

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

2. Bedrijfsvoering Raad van State

Dit betreft een structurele overheveling van middelen van de aanvullende post voor de eerder ingezette professionalisering van advisering en de uitvoering van de IV-kalender .

3. Implementatie Wet open overheid

Dit betreft een overheveling van de aanvullende post voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid.

Ontvangsten

Tabel 17 Ontvangsten beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

1.950

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

Uitgaven

Tabel 18 Uitgaven beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

33.544

34.077

34.083

34.084

34.084

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

592

124

174

258

257

Extrapolatie

34.326

Nieuwe mutaties

955

897

917

4.157

1.047

1.083

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

741

753

753

753

753

753

2. Huisvesting Algemene Rekenkamer

150

180

200

3.440

330

330

       

Stand ontwerpbegroting 2022

35.091

35.098

35.174

38.499

35.388

35.409

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

2. Huisvesting Algemene Rekenkamer

Dit betreft een overheveling van middelen die op de aanvullende post staan en worden ingezet voor de gebruikerskosten die de Algemene Rekenkamer maakt in het kader van de renovatie en tijdelijke huisvesting.

Ontvangsten

Tabel 19 Ontvangsten beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.017

1.017

1.017

1.017

1.017

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

1.017

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

1.017

1.017

1.017

1.017

1.017

1.017

Uitgaven

Tabel 20 Uitgaven beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

20.812

20.914

20.934

20.934

20.934

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

794

1.948

2.221

2.362

2.336

Extrapolatie

23.211

Nieuwe mutaties

575

377

377

377

377

413

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

411

413

413

413

413

413

       

Stand ontwerpbegroting 2022

22.181

23.239

23.532

23.673

23.647

23.624

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Ontvangsten

Tabel 21 Ontvangsten beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.539

2.539

2.539

2.539

2.539

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

2.539

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

2.539

2.539

2.539

2.539

2.539

2.539

Uitgaven

Tabel 22 Uitgaven beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

4.595

4.595

4.596

4.596

4.146

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

400

0

0

0

0

Extrapolatie

4.146

Nieuwe mutaties

679

96

96

96

87

90

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

99

99

99

99

90

90

2. Eindejaarsmarge

583

       

Stand ontwerpbegroting 2022

5.674

4.691

4.692

4.692

4.233

4.236

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

2. Eindejaarsmarge

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.

Ontvangsten

Tabel 23 Ontvangsten beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

199

199

199

199

199

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

199

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

199

199

199

199

199

199

Uitgaven

Tabel 24 Uitgaven beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.958

1.958

1.958

1.958

1.958

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

635

0

0

0

0

Extrapolatie

1.958

Nieuwe mutaties

63

43

43

43

43

43

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

43

43

43

43

43

43

       

Stand ontwerpbegroting 2022

2.656

2.001

2.001

2.001

2.001

2.001

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Ontvangsten

Tabel 25 Ontvangsten beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

60

60

60

60

60

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

60

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

60

60

60

60

60

60

Uitgaven

Tabel 26 Uitgaven beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.968

2.968

2.968

2.968

2.968

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

492

0

0

0

0

Extrapolatie

2.968

Nieuwe mutaties

93

64

64

64

64

64

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

64

64

64

64

64

64

       

Stand ontwerpbegroting 2022

3.553

3.032

3.032

3.032

3.032

3.032

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Ontvangsten

Tabel 27 Ontvangsten beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

200

200

200

200

200

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

200

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

200

200

200

200

200

200

Uitgaven

Tabel 28 Uitgaven beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.157

2.157

2.157

2.157

2.157

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

386

0

0

0

0

Extrapolatie

2.157

Nieuwe mutaties

67

47

47

47

47

47

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

47

47

47

47

47

47

       

Stand ontwerpbegroting 2022

2.610

2.204

2.204

2.204

2.204

2.204

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Ontvangsten

Tabel 29 Ontvangsten beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

75

75

75

75

75

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

75

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

75

75

75

75

75

75

Uitgaven

Tabel 30 Uitgaven beleidsartikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

4.947

2.616

2.466

2.466

2.466

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

2.136

3.400

3.400

3.738

3.250

Extrapolatie

5.716

Nieuwe mutaties

246

58

54

54

54

54

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

110

58

54

54

54

54

       

Stand ontwerpbegroting 2022

7.329

6.074

5.920

6.258

5.770

5.770

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Ontvangsten

Tabel 31 Ontvangsten beleidsartikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Tabel 32 Uitgaven artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

4.325

2.890

2.876

2.876

2.867

Extrapolatie

2.867

Nieuwe mutaties

‒ 4.325

‒ 2.890

‒ 2.876

‒ 2.876

‒ 2.867

‒ 2.867

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

‒ 2.990

‒ 2.890

‒ 2.876

‒ 2.876

‒ 2.867

‒ 2.867

2. Eindejaarsmarge

‒ 1.335

       

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 naar de artikelen van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

2. Eindejaarsmarge

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge naar de artikelen van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Licence