Base description which applies to whole site
+

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

In onderstaand overzicht wordt, conform de wens van de Tweede Kamer, per beleidsartikel aangegeven welk deel van de geraamde uitgaven voor 2022 juridisch- en niet juridisch verplicht is en wat in grote lijnen de bestemming is van de niet-juridisch verplichte uitgaven. In de toelichting op de beleidsartikelen (hoofdstuk 3, onderdeel D2) wordt nader ingegaan op de juridisch verplichte uitgaven.

Tabel 4 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art.

Naam artikel (€ tot. uitg. art.)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Versterkte internationale rechtsorde (€123.322)

68.347 (55%)

54.975 (45%)

‒ 1.1 : programma internationaal recht

    

‒ 1.2: tender Mensenrechten(centrale mensenrechtenprogramma

    

‒ 1.2: mensenrechten programma posten

    

‒ 1.2: programma bijdrage aan OHCHR

    

‒ 1.3: Gastlanduitgaven voor tribunalen, waarvan twee gehuisvest in het Vredespaleis

    

‒ 1.3: Renovatie Vredespaleis

2

Veiligheid en stabiliteit (€283.996)

214.926 (76%)

69.070 (24%)

- Flexibel inzetbare fondsen ter ondersteuning van het Nederlandse veiligheidsbeleid (POBB, Veiligheidsfonds)

    

- Contraterrorisme activiteiten

    

- Cybersecurity activiteiten

    

- Programma’s op het snijvlak van vrede, veiligheid en ontwikkeling uit het Stabiliteitsfonds

    

- Politieke Partijen Programma Matra & Shiraka (NPPP)

    

- Ad hoc financiering van activiteiten naast de tenders van de Matra en Shiraka programma’s

3

Effectieve Europese samenwerking (€9.963.060)

10.402.889 (100%)

0 (0%)

- n.v.t.

     

4

Consulaire dienstverlening

28.452 (53%)

25.032 (47%)

- Visumverlening

 

en uitdragen Nederlandse waarden (€53.484)

  

- Reisdocumenten

    

- Investeringen in consulaire informatiesystemen

    

- Programma en activiteiten Internationaal cultuurbeleid 2021/2024 op de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland

    

- China kennisnetwerk

    

- Programma Ondersteuning Buitenland Beleid (POBB), waaronder lange termijn doelstellingen als ook inspelen actuele ontwikkelingen.

    

- Staatsbezoeken en bezoeken hoogwaardigheidsbekleders

    

- Uitgaven voor Corps Diplomatique en internationale organisaties

 

Totaal aan niet juridisch-verplichte uitgaven

 

149.077

 
Licence