Base description which applies to whole site

7.8 Bijlage afkortingen

Tabel 64 Afkortingen

Afkorting

Omschrijving

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ADR

Auditdienst Rijk

AI

Artificiële Intelligentie

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMBV

Alkmaarklasse Mijnenbestrijdingsvaartuig

AO

Algemeen Overleg

AOO

Adjudant Onderofficier

AOW

Algemene Ouderdoms Wet

AR

Algemene Rekenkamer

ASL BISL

Application Services Library Business Information Services Library

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AWACS

Airborne Warning and Control System (radarvliegtuig)

BBP

Bruto Binnenlands Product

BENELUX

België Nederland Luxemburg

BES

Bonaire, Saba en Sint Eustatius

BG

Battle Group

BHK

Brigade Hoofdkwartier

BIT

Bureau ICT-toetsing

BIV

Budget Internationale Veiligheid

BKI

BeleidsKader Inzetvoorraden

BOE

Bijzondere Organisatie Eenheid

BPB

Beleid, Plannen en Begroten

BOTOC

Brede Offensief Tegen de georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

BRIK-II

Satelliet

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C-130

Transportvliegtuig

CARD

Coordinated Annual Review on Defence

CARMIL

Caribische Milities

CBRN

Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) middelen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CD

CommissieDebat

CDP

Capability Development Plan

CDS

Commandant der Strijdkrachten

C&E

Communication and Engagement team

CIO

Chief information Officer

CIS

Communicatie- en Informatiesystemen

CLAS

Commando Landstrijdkrachten

CLSK

Commando Luchtstrijdkrachten

CMC

Chairman of the Military Committee

COID

Centrale Organisatie Integriteit Defensie

COPL

Cyber Operational Planning & Liaison

COTS/MOTS

Commercial/Military Off The Shelf

CRRT

Cyber Rapid Response Teams

CZSK

Commando ZeeStrijdKrachten

DCA

Dual Capable Aircraft

DCC

Defensie Cyber Commando

DCPL

Dienstencentrum Personeelslogistiek

DCSC

Defensie Cyber Security Centrum

DDG

Duikteam Defensie Duikgroep

DEU

Duitsland

DMF

DefensieMaterieelbegrotingsFonds

DMO

Defensie Materieel Organisatie

DMP

Defensie Materieel Proces

DNB

De Nederlansche Bank

DOI

Declaration of Intent

DOSCO

Defensie OndersteuningsCommando

DPO

DefensieProjectenOverzicht

EDA

European Defence Agency

EDF

Europees Defensiefonds

EDT

Emerging & Disruptive Technologies

EES

Europees In- en Uitreissysteem

EFP

Enhanced Forward Presence

EI2

European Intervention Initiative

EMASOH

European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz

EMSWe

European Maritime Single Window

eNRF

enhanced NATO Response Force

EODD

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

ERP M&F

Enterprise Resource Planning Materieellogistiek & Financiën

ETIAS

Europees Informatie- en Reisautorisatiesysteem

EU

Europese Unie

EUVIS

Europees Visum Informatiesysteem

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

F-16

Jachtvliegtuig

F-35

Vijfde generatie jachtvliegtuig

FIN

Ministerie van Financiën

FMN

Federated Mission Networking

FNIK

Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht

FOST

Flag Officer Sea Training

FOXTROT

Draadloze IT infrastructuur en command- en controlsystemen

FPME

Force Protection Middle East

FIOD

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

FRONTEX

Frontières extérieures (agentschap inzake buitengrenzen EU)

FSO

Foreseeable Special Operation

GBVS

Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

GVDB

Europese Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

GEN

Generaal

GPOI

Global Peace Operations Initiative

GrIT

Grensverleggende Informatie Technologie

HADR

Human Aid and Disaster Relief

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOV

Hydrografisch opnamevaartuig

HQ

Head Quarters (brigade hoofdkwartier)

HR

Human Resources

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICT

Informatie- en CommunicatieTechnologie

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IFFG

Initial Follow On Force Group

IGK

Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht

IGO

Informatie Gestuurd Optreden

IGV

Inspecteur-Generaal Veiligheid

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IMG

Inspectie Militaire Gezondheidszorg

IMSC

International Maritime Security Construct

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOB

Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

IOM

International Organization for Migration

ISAF

International Security Assistance Force

ISIS

Islamitische Staat

ISTAR

Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance

IT

Informatietechnologie (incl communicatie)

I&T

Information & Technology

IVD

Inspectie Veiligheid Defensie

IenW

Infrastructuur en Waterstaat

JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid

JEF

Joint Expeditionary Force

JIATF-S

Joint Interagency Task Force South

JIVC

Joint Informatievoorzieningscommando

JSS

Joint Support Ship

KAP

Kapitein

KIC

Kennis en Innovatie Convenant

KMar

Koninklijke Marechaussee

KOL

Kolonel

Kon.

Koninklijk

KPI

Key Performance Indicator

KPL

Korporaal

KPU

Kleding en Persoonlijke Uitrusting

KWNL

Kustwacht Nederland

LIVS

Licht Indirect Vurend Systeem

LKOL

Luitenant-Kolonel

LNT

Luitenant

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

LPD

Landing Platform Dock

LPO

Loon- en Prijsbijstelling

LZV

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

MAJ

Majoor

MALE UAV

Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle

MARIN

Maritime Research Institute Netherlands

MBS

Maritime Battle Staff

MCG

Marine Combat Group

MCGS

Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen

MFF

Multipurposefregat

MG

Materiële Gereedheid

MGGZ

Militaire Geestelijke GezondheidsZorg

MGZ

Militaire Gezondheidzorg

MHK

Militair Huis van de Koning

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission

MIP

Militair Invaliditeits Pensioen

MITB

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

MLA

Militaire Luchtvaart Autoriteit

MOD

Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers

MOU

Memorandum of Understanding

MPZ

Militaire Politie Zorg

MSC Zoe

Mariniers Squadron Carib

MTV

Mobiel Toezicht Veiligheid

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NAVO

Noord Atlantische VerdragsOrganisatie

NBOF

Niet Beschikbaar Op Functie

NDPP

NAVO-DefensiePlanningsProces

NCHC

Nationaal comité herdenking capitulatie Wageningen 1945

NCC

Nationale Coördinatie Centrum

NH-90

Helikopter

NLD

Nederland(se)

NLDA

Nederlandse Defensie Academie

NLR

Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

NLVi

Stichting Nederlands Veteraneninstituut

NO

Nota Overleg

NRF

NATO Response Force

NRI

NATO Readiness Initiative

N.V.

Naamloze Vennootschap

OG

Operationele Gereedheid

OIIK

Operatie Inzicht in Kwaliteit

OIR

Operation Inherent Resolve

OM

Openbaar Ministerie

OPV

Oceangoing Patrol Vessel

PAS

Partiële Arbeidsparticipatie Senioren

PAWA

Partnership for Actions in Western Africa

PCMS

Programma Civiel-Militaire Samenwerking

PFU

Patriot Fire Unit

PESCO

Permanent Structured Cooperation

POMS

Prepositioned Organizational Materiel Storage

PPS-aanbesteding

Publiek Private Samenwerking

PTSS

Posttraumatische stressstoornis

PV

Permanente Vertegenwoordiging

PvA

Plan van aanpak

PW

Politie Wet

QRA

Quick Reaction Alert

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RCR

Rijkscoördinatieregeling

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RI&E

Risico Inventarisatie en - Evaluatie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROC

Regionaal Opleidings Centrum

RMCa/RMOA

Regionaal Militair Commando en Advies

RSM

Resolute Support Mission

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

RVS

Regeling Volledige Schadevergoeding

RVU

Regeling voor vervroegde uittreding

RWT

Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

RZO

Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek

SAC

Strategic Airlift Capability

SAR

Search and Rescue

SBK

Sociaal Beleidskader

SCP

Sociaal Cultureel Planbureau

SEA

Strategische Evaluatie Agenda

SDM

Stichting Defensiemusea

SGT

Sergeant

SIC

Snel Inzetbare Capaciteiten

SKD

Stichting Koninklijke Defensiemusea

SKIA

Strategische Kennis- en Innovatieagenda

SLD

Soldaat

SM

Sergeant-Majoor

SMART-L radar

Signaal Multibeam Acquisition Radar for Targeting, Longrange

SNMG1

Standing NATO Maritime Group One

SOCOM

Special Operations Command

SOF

Special Operations Forces

SOLTG

Special Operations Land Task Group

SOMTG

Special Operations Maritime Task Group

SSCG

Station Schip Caribisch Gebied

SSO

Single Service Organisation

SVi

Stichting Veteraneninstituut

SVP

Strategisch Vastgoedplan

SWOON

Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA

SZVK

Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht

TAKUBA

Taakgroep van de multinationale Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF)

TEN

Tactical Edge Networking

TNO

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TOC

Territoriaal Operatie Centrum

TOD

Toelage Onregelmatige Dienst

TOS

Trends, Onderzoek & Statistiek

TSC

Target Support Cell

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

UGM

Uitkeringswet Gewezen Militairen

UIM

Unit Interventie Mariniers

UNDOF

United Nations Disengagement Observer Force

UNIFIL

United Nations Interim Force in Lebanon

UNTSO

United Nations Truce Supervision Organisation

US

United States

USK

Uniform Subsidiekader

USSC

United States Security Coordinator

VAO

Voorgezet Algemeen Overleg

VIVO

Vliegen, inzet, varen en oefenen

VJTF(A)

Very High Readiness Joint Task Force (Air)

VJTF(M)

Very High Readiness Joint Task Force (Maritime)

VK

Verenigd Koninkrijk

VL

Veteranen Loket

VN

Verenigde Naties

VOSS

Verbeterd Operationeel Systeem Soldaat

VP

Vereniging Veteranen Platform

VPB

Vennootschapsbelasting

VPD

Vessel Protection Detachment

VS

Verenigde Staten

vte

Voltijdsequivalent

VUT/WUL

Vervroegde UitTreding/Wet Uniformering Loonbegrip

WGO

Wetgevings Overleg

WIV

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

ZBO

Zelfstandige Bestuursorganen

ZKA

Zelfstandige Kleine Aankopen

Zr. Ms.

Zijner Majesteits

ZVW

Zorgverzekeringswet

ZZF

Zaterdag, Zondag, Feestdag

Licence