Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 7: Nationaal Groeifonds (NGF) projecten EZK

In deze bijlage is een totaaloverzicht opgenomen van de projecten die met middelen vanuit het Nationaal Groeifonds worden gefinancierd.

Tabel 118 Nationaal Groeifonds (NGF) projecten EZK (bedragen x € 1.000)

Project

Categorie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

         

Totaal Uitgaven NGF-projecten EZK-begroting

  

31.800

80.630

56.240

33.990

13.340

216.000

         

Subtotaal NGF-project AiNed

  

4.400

8.800

13.200

13.200

4.400

44.000

Uitgaven beleidsartikel 2

Subsidies

 

4.400

8.800

13.200

13.200

4.400

44.000

         

Subtotaal NGF-project QuantumDeltaNL

  

14.200

33.100

3.100

3.600

 

54.000

Uitgaven beleidsartikel 2

Subsidies

 

14.200

33.100

3.100

3.600

 

54.000

         

Subtotaal NGF-project RegMed XB

  

10.200

12.800

   

23.000

Uitgaven beleidsartikel 2

Subsidies

 

10.200

12.800

   

23.000

         

Subtotaal NGF-project Groenvermogen van de Nederlandse economie

  

800

21.530

33.340

10.590

6.740

73.000

Uitgaven beleidsartikel 2

Subsidies

 

800

21.530

33.340

10.590

6.740

73.000

         

Subtotaal NGF-project Health-RI

  

2.200

4.400

6.600

6.600

2.200

22.000

Uitgaven beleidsartikel 2

Subsidies

 

2.200

4.400

6.600

6.600

2.200

22.000

Toelichting

AiNed

Aan het project AiNed is € 44 mln toegekend voor een start met de ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects)-labs, het AI-talentprogramma, de Europese kennisnetwerken en de Europese innovatieprogramma’s. Het voorstel AiNed is een breed investeringsprogramma dat beoogt het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI) voor de Nederlands economie en samenleving te benutten.

QuantumDeltaNL

Het voorstel QuantumDeltaNL richt zich op het versterken van Nederlands quantum-ecosysteem, door te investeren in (1) quantumcomputing, (2) quantumnetwerken en (3) quantumsensing. Quantum is een ontwikkelende technologie, die een ‘game-changer’ kan zijn op het gebied van rekenkracht en daarmee voor nieuwe verdienmodellen en oplossingen voor maatschappelijke problemen kan zorgen. Door quantumtechnologie kunnen in de toekomst mogelijk veel veiligere netwerken en communicatie tot stand gebracht worden. Voor QuantumDeltaNL is € 54 mln toegekend.

RegMed XB

Het voorstel RegMed XB investeert in de bouw van vier pilotfabrieken voor de verdere ontwikkeling van regeneratieve gezondheidszorg. Regeneratieve geneeskunde is erop gericht nieuwe behandelingen te ontwikkelen die slim gebruik maken van het zelf herstellend vermogen van ons lichaam. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gentherapie en (stam)celtherapie. Het doel van RegMed XB is enerzijds op lange termijn chronische ziekten te kunnen voorkomen of genezen, en anderzijds het Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen om innovatieve producten en processen te ontwikkelen en in te spelen op een sterk groeiende buitenlandse markt. Aan het project is € 23 mln toegekend voor de financiering van de eerste fase.

Groenvermogen van de Nederlandse economie

Aan het project Groenvermogen van de Nederlandse economie is € 73 mln toegekend. Het doel van het voorstel is om toepassingen van groene waterstof versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie.

Health-RI

Aan het project Health-RI is € 22 mln toegekend voor de financiering van de eerste fase van het programma. Het voorstel Health-RI investeert in (i) de ontwikkeling van een geïntegreerde, nationale gezondheidsdata- en onderzoeksinfrastructuur, (ii) het wegnemen van sociale en organisatorische belemmeringen door middel van een afsprakenstelsel, (iii) een centraal punt voor data-uitgifte. Het doel is om innovatie in de life sciences and health-sector te stimuleren door data van Nederlandse ziekenhuizen en zorgorganisaties, kennisinstellingen, organisaties in de publieke gezondheid, patiëntenorganisaties, gezondheidsfondsen en bedrijven te standaardiseren en met elkaar te verbinden. Het voorstel richt zich op het delen en gebruiken van (onderzoeks)data.

Licence