Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van voorgenomen uitgaven die naar verwachting op 1 januari 2022 nog niet juridisch zijn verplicht. Het gaat om gereserveerde middelen die later in het begro-tingsjaar worden verplicht. In veel gevallen liggen er ook bestuurlijke afspraken aan deze voornemens ten grondslag. De niet-juridisch verplichte uitgaven zijn dan ook niet te beschouwen als middelen die zonder meer vrijelijk beschikbaar zijn voor alternatieve aanwending.

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art. nr.

 

Naam artikel (totale uitgaven art.)

 

Juridisch verplichte uitgaven

 

Niet-juridische verplichte uitgaven

   

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

21

 

Land- en tuinbouw (€ 515,9 mln.)

 

327.151 (63%)

 

188.749 (37%)

   

Subsidies

 

Sociaal ecomomische positie boeren (€ 10,4 mln.)

 

Mestbeleid (€ 55,1 mln.)

 

Duurzame veehouderij (€ 115,9 mln.)

  

Opdrachten

 

Sociaal ecomomische positie boeren (€ 1,5 mln.)

 

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking (€ 4,5 mln.)

  

Bijdragen aan (internationale) organisaties

 

FAO en overige contributies (€ 1,3 mln.)

22

 

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken (€ 462,7 mln.)

 

441.100 (95%)

 

21.600 (5%)

   

Opdrachten

 

Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit (€ 2,3 mln.)

 

Natuur en biodiversiteit op land (€ 10 mln.)

 

Natuur en biodiversiteit Grote Wateren (€ 2,5 mln.)

 

Duurzame visserij (€ 0,3 mln.)

 

Overige stelsel activiteiten (€ 0,4 mln.)

 

Internationale samenwerking (€ 1,2 mln.)

 

Caribisch Nederland (€ 0,3 mln.)

 

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit (€ 3,9 mln.)

 

Regio Deals (€ 0,5 mln.)

23

 

Kennis en innovatie (€ 244,5 mln.)

 

239.490 (98%)

 

5.010 (2%)

   

Subsidies

 

Kennisverspreiding en groen onderwijs (€ 2,1 mln.)

  

ZBO’s/RWT

 

Wageningen Research (€ 2,9 mln.)

24

 

Uitvoering en toezicht (€ 431 mln.)

 

418.000 (97%)

 

13.000 (3%)

   

Bijdragen Baten-Lastendiensten

 

Bijdrage RVO (€ 11,5 mln.)

 

Bijdrage NVWA (€ 1,5 mln.)

Licence