Base description which applies to whole site

3.13 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Tabel 32 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.608.827

96.900

1.705.727

252.276

1.958.003

117.299

84.916

93.161

78.721

          

Uitgaven

1.594.966

6.150

1.601.116

92.276

1.693.392

137.299

104.916

113.161

98.721

          

Bekostiging

1.309.840

0

1.309.840

95.453

1.405.293

92.630

92.637

91.777

90.287

NWO

531.872

0

531.872

33.477

565.349

33.130

32.928

32.833

32.820

KNAW

98.111

0

98.111

7.978

106.089

7.076

7.051

7.045

7.046

KB

54.272

0

54.272

6.071

60.343

8.095

7.162

6.660

5.187

NWO Talentenontwikkeling

165.885

0

165.885

9.601

175.486

9.601

9.601

9.601

9.601

NWO TTW

8.000

0

8.000

463

8.463

463

463

463

463

NWO Grootschalige researchinfrastructuur

55.380

0

55.380

3.206

58.586

3.206

3.206

3.206

3.206

NWO Praktijkgericht Onderzoek

57.076

0

57.076

3304

60380

3304

3184

3184

3184

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

32.683

0

32.683

4.680

37.363

1.758

1.674

1.530

1.530

Poolonderzoek

3.147

0

3.147

182

3.329

87

87

87

87

Caribisch Nederland

2.500

0

2.500

144

2.644

144

144

144

144

NWO NWA

133.414

0

133.414

9.152

142.566

8.571

7.942

7.829

7.824

NWO Fonds onderzoek en wetenschap

152.500

0

152.500

16.327

168.827

16.327

18.327

18.327

18.327

NWO Praktijk onderzoek en wetenschap

15.000

0

15.000

868

15.868

868

868

868

868

Subsidies (regelingen)

78.052

6.150

84.202

‒ 3.856

80.346

40.674

9.412

20.133

7.187

Stichting NLBIF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Naturalis Biodiversity Center

7.489

0

7.489

1.020

8.509

1.013

1.011

1.010

1.010

BPRC

11.310

0

11.310

679

11.989

679

679

679

679

NCWT/NEMO

3.661

0

3.661

525

4.186

521

520

520

520

STT

239

0

239

15

254

15

15

15

15

Stichting AAP

1.124

0

1.124

68

1.192

68

68

68

68

Nationale coördinatie

4.998

0

4.998

300

5.298

298

293

323

333

Subsidie Fonds onderzoek en wetenschap

1.511

0

1.511

1.757

3.268

2.918

2.918

2.918

2.640

Nationaal Groeifonds

47.720

6.150

53.870

‒ 18.010

35.860

18.010

0

0

0

Delta Climate Center

0

0

0

9790

9790

17152

3908

14600

1922

Opdrachten

11.318

0

11.318

‒ 1.807

9.511

1.480

2.190

532

528

Opdrachten

518

0

518

306

824

‒ 45

15

107

162

Opdrachten Fonds onderzoek en wetenschap

10.800

0

10.800

‒ 2.113

8.687

1.525

2.175

425

366

Bijdrage aan agentschappen

87.761

0

87.761

‒ 4.963

82.798

‒ 4.963

‒ 6.848

‒ 6.848

‒ 6.848

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

911

0

911

52

963

52

52

52

52

RVO Fonds onderzoek en wetenschap

86.850

0

86.850

‒ 5.015

81.835

‒ 5.015

‒ 6.900

‒ 6.900

‒ 6.900

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

107.995

0

107.995

7.449

115.444

7.478

7.525

7.567

7.567

EMBC

1.317

0

1.317

‒ 76

1.241

‒ 80

0

319

319

EMBL

6.147

0

6.147

392

6.539

1.169

1.169

1.169

1.169

ESA

34.752

0

34.752

586

35.338

586

586

586

586

CERN

55.642

0

55.642

5.768

61.410

5.024

5.475

5.198

5.198

ESO

10.025

0

10.025

779

10.804

779

295

295

295

NTU/INL

112

0

112

0

112

0

0

0

0

Ontvangsten

101

0

101

1.400

1.501

0

0

0

0

Tabel 33 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.608.827

96.900

1.705.727

252.276

1.958.003

117.299

84.916

93.161

78.721

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

1.608.827

96.900

1.705.727

252.276

1.958.003

117.299

84.916

93.161

78.721

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 252,3 miljoen verhoogd. Het verschil in ophoging van het verplichtingenbudget en uitgavenbudget bedraagt € 160,0 miljoen. Dit verschil is volledig te verklaren door een ophoging van de verplichting aan NWO voor 'Toponderzoek'. De verplichting wordt in 2023 volledig aangegaan, uitgaven aan NWO gebeuren jaarlijks.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt met € 92,3 miljoen verhoogd. Deze verhoging heeft te maken met onderstaande mutaties.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 95,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:

  • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 (zie ook algemeen deel), waardoor de bekostiging voor € 79,0 miljoen structureel wordt opgehoogd;

  • toevoegen van Europese Partnerschappen aan budget «NWO fonds onderzoek en wetenschap» (€ 10,0 miljoen);

  • diverse overboekingen ten behoeve van NWA en NRO (€ 5,0 miljoen).

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 3,9 miljoen verlaagd.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt met € 1,8 miljoen verlaagd.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor agentschappen wordt per saldo met € 4,9 miljoen verlaagd.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Het budget voor (inter-)nationale organisaties wordt per saldo met € 7,5 miljoen verhoogd.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 1,4 miljoen verhoogd.

Licence