Base description which applies to whole site

2.2 Overzicht coronamaatregelen

Tabel 7 Overzicht coronamaatregelen op de SZW-begroting (bedragen x € 1 miljoen)
 

(1) Vastgestelde begroting incl NvW, amendementen en ISB's

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Omschrijving maatregel

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Art

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

405

405

193

‒ 66

‒ 66

749

1

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

   

15

15

63

2

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

1

1

 

0

0

0

2

NL leert door

38

38

    

1

Crisisdienstverlening (regionale mobiliteitsteams)1

29

29

    

5, 11, 96, 99

Waarborgfonds

6

6

    

2, 99

Versnellen brede schuldenaanpak

2

2

    

2

Kasschuif NOW

   

‒ 34

‒ 34

 

99

Totaal

481

481

193

‒ 51

‒ 51

812

 
1

Betreft het deel van de uitgaven / reserveringen dat betrekking heeft op de SZW-begroting.

Licence