Base description which applies to whole site

5.4 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2023

Tabel 3 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2024.

Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2023 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2023

A

Netto zorguitgaven

 

1

Stand ontwerpbegroting 2024

87.861,3

2

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2023

‒ 180,2

3

Stand 2e suppletoire begroting 2023

87.681,1

   

B

Uitgavenplafond Zorg

 

4

Stand ontwerpbegroting 2024

89.662,1

5

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2023

0,3

6

Stand 2e suppletoire begroting 2023

89.662,4

   

C

+ Overschrijding/- Onderschrijding

 

7

Stand ontwerpbegroting 2024 (=1-4)

‒ 1.800,8

8

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2023

‒ 180,6

9

Stand 2e suppletoire begroting 2023 (=3-6)

‒ 1.981,4

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland, NZa en CAK.

Toelichting

De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 2e suppletoire begroting 2023 bedraagt circa € 2 miljard (regel 9).

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 is er sprake van een toename van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 180,6 miljoen (regel 8). De toename van de onderschrijding komt door de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven met € 180,2 miljoen (regel 2) enerzijds en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 0,3 miljoen (regel 5) anderzijds.

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen en toegelicht in de paragrafen 5.2 (tabel 1 en tabel 1A) en 5.3 (tabel 2).

Licence