Base description which applies to whole site

Artikel 3: Sociale vooruitgang

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 3 Sociale vooruitgang (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
     
 

Verplichtingen

563 268

36 333

599 601

     
 

Uitgaven:

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

813 224

7 746

820 970

 

waarvan juridisch verplicht

  

100%

     

3.1

Mondiale gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

507 965

7 246

515 211

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Mondiale gezondheid en SRGR

162 178

56 591

218 769

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

0

0

0

     
 

Opdrachten

   
 

Mondiale gezondheid en SRGR

16 397

‒ 8 078

8 319

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

137

0

137

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

WHO/PAHO

6 713

77

6 790

 

Mondiale gezondheid en SRGR

196 338

4 757

201 095

 

UNFPA

48 300

‒ 1 958

46 342

 

UNAIDS

23 000

0

23 000

 

Partnershipprogramma WHO

14 402

‒ 3 643

10 759

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

0

0

0

 

UNICEF

0

0

0

 

Vrouwenrechten en keuzevrijheid

0

0

0

     
 

Nog te verdelen

   
 

Nog te verdelen

40 500

‒ 40 500

0

     

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

49 667

500

50 167

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Vrouwenrechten

33 067

3 097

36 164

     
 

Opdrachten

   
 

Vrouwenrechten

0

267

267

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Vrouwenrechten

6 600

887

7 487

 

UNWOMEN

6 000

249

6 249

     
 

Nog te verdelen

   
 

Nog te verdelen

4 000

‒ 4 000

0

     

3.3

Maatschappelijk middenveld

198 442

0

198 442

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Twinningsfaciliteit Suriname

850

‒ 193

657

 

Versterking maatschappelijk middenveld

175 857

‒ 4 087

171 770

     
 

Opdrachten

   
 

Versterking maatschappelijk middenveld

6 000

7 500

13 500

 

Versterking maatschappelijk middenveld Monitoringsfonds

1 417

‒ 960

457

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Versterking maatschappelijk middenveld

10 318

1 740

12 058

     
 

Nog te verdelen

   
 

Nog te verdelen

4 000

‒ 4 000

0

     

3.4

Onderwijs

57 150

0

57 150

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

0

1 500

     
 

Opdrachten

   
 

Onderwijs

200

‒ 24

176

 

Onderzoekprogramma's

2 000

0

2 000

 

Hoger Onderwijs

40 932

‒ 1 757

39 175

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Onderwijs

2 518

61

2 579

 

Global partnership for education

10 000

1 720

11 720

Toelichting

Verplichtingen

Er is meer verplichtingenbudget nodig op artikel 3 dan eerder verwacht. Dit komt met name door het vastleggen van de algemene vrijwillige bijdrage van EUR 105 miljoen voor het UNFPA. Daarnaast zijn er neerwaartse bijstellingen vanwege de ombuigingen waardoor committeringen voor één jaar worden aangegaan in plaats van voor meerdere jaren. Per saldo neem het verplichtingenbudget op artikel 3 toe.

Uitgaven

Artikelonderdeel 3.1

Er vindt een overheveling plaats van EUR 5 miljoen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van een totale bijdrage van EUR 10 miljoen aan het Financial Intermediary Fund voor Pandamic Prevention, Preparedness and Response. De resterende EUR 5 miljoen komt uit kasruimte binnen artikel 3.1.

Er wordt EUR 2,2 miljoen overgeheveld van Artikel 2.2 Water voor een bijdrage aan het Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO/GLAAS).

In de Tweede suppletoire begroting 2023 zijn de budgetten door positieve cMEV-bijstelling herverdeeld binnen dit artikelonderdeel.

Licence