Base description which applies to whole site

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
     
 

Verplichtingen

1 244 608

5 635

1 250 243

     
 

Uitgaven:

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

868 008

23 960

891 968

 

waarvan juridisch verplicht

  

100%

     

2.1

Voedselzekerheid

389 554

0

389 554

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

13 000

150

13 150

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

14 000

9 500

23 500

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

3 000

0

3 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

16 327

14 000

30 327

 

Voedselzekerheid

55 509

20 701

76 210

     
 

Opdrachten

   
 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

20 550

2 952

23 502

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

10 000

‒ 10 000

0

 

Voedselzekerheid

1 000

‒ 250

750

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

3 370

0

3 370

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Voedselzekerheid

120 298

‒ 16 510

103 788

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

17 000

0

17 000

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

40 500

0

40 500

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

27 000

0

27 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

48 000

‒ 20 543

27 457

     
 

Nog te verdelen

0

0

0

 

Nog te verdelen

   
     

2.2

Water

199 235

‒ 1 228

198 007

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Waterbeheer

26 167

493

26 660

 

Drinkwater en sanitatie

30 563

10 425

40 988

     
 

Opdrachten

   
 

Waterbeheer

3 170

‒ 1 120

2 050

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

2 000

0

2 000

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Waterbeheer

91 585

‒ 17 749

73 836

 

Drinkwater en sanitatie

45 750

6 723

52 473

     
     
     

2.3

Klimaat

279 219

25 188

304 407

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Klimaat algemeen

33 863

9 140

43 003

 

Hernieuwbare energie

26 000

10 000

36 000

 

Dutch Fund for Climate and Development

40 000

0

40 000

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

3 400

0

3 400

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Contributie IZA/IZT

357

283

640

 

Klimaatprogramma's (non-ODA)

1 725

‒ 100

1 625

 

Klimaat algemeen

129 232

5 865

135 097

 

Hernieuwbare energie

36 000

0

36 000

 

UNEP

8 642

0

8 642

Toelichting

Verplichtingen

Er is minder verplichtingenbudget nodig op artikel 2 dan eerder verwacht, met name op de decentrale budgetten voor het thema Water. Dit komt bijvoorbeeld doordat in Mali de committering voor het Programme de Dévéloppement Integré et Durable du Sourou (PDIDS) pas in 2024 wordt aangegaan.

Uitgaven

Artikelonderdeel 2.2

Er wordt EUR 2,2 miljoen overgeheveld naar 3.1 Mondiale gezondheid en SRGR voor een bijdrage aan het Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO/GLAAS). Daarnaast wordt vanuit artikel 4.1 Humanitaire Hulp EUR 1,0 miljoen bijgedragen in verband met de noodhulpcomponent van het Dutch Disaster Risk Reduction/Dutch Surge Support programma.

Artikelonderdeel 2.3

Er wordt EUR 5,0 miljoen toegevoegd aan het subartikelonderdeel voor Klimaat voor een structurele oplossing voor de Al Safer-tanker voor de kust van Jemen (via het United Nations Development Programme). De tanker is leeggepompt en nu moet de vervangende opslag operationeel gemaakt worden.

Daarnaast wordt als gevolg van het amendement Grinwis c.s. (Kamerstuk 36435-XVII-15) EUR 20 miljoen naar dit artikelonderdeel overgeheveld. Hiervan wordt EUR 10 miljoen ingezet als bijdrage aan het Access to Energy Fund van het FMO en EUR 10 miljoen als vervroegde bijdrage aan het Africa Adaptation Acceleration Program. Hiermee laat Nederland haar commitment zien op zowel het terrein van het tegengaan van klimaatverandering als het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Licence