Base description which applies to whole site

Artikel 3: Sociale vooruitgang

Toelichting

Uitgaven

Artikelonderdeel 3.3 Maatschappelijke middenveldDe uitgaven op artikel 3 vallen EUR 8 miljoen hoger uit dan gepland. Dit hangt samen met de liquiditeitsbehoefte van de partnerschappen onder het Power of Voices beleidskader.

Licence