Base description which applies to whole site

Artikel 3: Sociale vooruitgang

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Sociale vooruitgang (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

478 202

0

478 202

‒ 23 270

454 932

‒ 128 952

935 262

‒ 198 233

‒ 23 450

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

849 037

0

849 037

‒ 109 595

739 442

‒ 85 282

‒ 107 698

‒ 67 733

0

 

waarvan juridisch verplicht

85%

   

72%

    
           

3.1

Mondiale gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

530 578

0

530 578

‒ 107 595

422 983

‒ 85 282

‒ 107 698

‒ 67 733

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Mondiale gezondheid en SRGR

216 255

0

216 255

14 610

230 865

13 327

20 819

32 772

40 842

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

52 000

0

52 000

‒ 52 000

0

‒ 52 000

‒ 52 000

‒ 52 000

‒ 52 000

           
 

Opdrachten

         
 

Mondiale gezondheid en SRGR

17 825

0

17 825

‒ 1 428

16 397

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

100

0

100

37

137

39

40

42

72

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

WHO/PAHO

6 713

0

6 713

0

6 713

0

0

0

0

 

Mondiale gezondheid en SRGR

112 469

0

112 469

71 941

184 410

71 948

64 455

54 000

38 900

 

UNFPA

60 000

0

60 000

0

60 000

0

0

0

0

 

UNAIDS

20 000

0

20 000

3 000

23 000

3 000

3 000

3 000

3 000

 

Partnershipprogramma WHO

15 216

0

15 216

‒ 814

14 402

‒ 814

‒ 814

‒ 814

‒ 814

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

UNICEF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Vrouwenrechten en keuzevrijheid

30 000

0

30 000

‒ 30 000

0

‒ 30 000

‒ 30 000

‒ 30 000

‒ 30 000

           
 

Nog te verdelen

         
 

Nog te verdelen

0

0

0

‒ 112 941

‒ 112 941

‒ 90 782

‒ 113 198

‒ 74 733

0

           

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

51 667

0

51 667

‒ 2 000

49 667

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Vrouwenrechten

33 367

0

33 367

3 700

37 067

4 800

4 800

12 300

12 300

           
 

Opdrachten

         
 

Vrouwenrechten

1 000

0

1 000

‒ 1 000

0

‒ 1 000

‒ 1 000

‒ 1 000

‒ 1 000

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Vrouwenrechten

11 300

0

11 300

‒ 4 700

6 600

‒ 3 800

‒ 3 800

‒ 11 300

‒ 11 300

 

UNWOMEN

6 000

0

6 000

0

6 000

0

0

0

0

           

3.3

Maatschappelijk middenveld

197 242

2 400

199 642

0

199 642

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Twinningsfaciliteit Suriname

700

0

700

150

850

‒ 700

‒ 700

0

0

 

Versterking maatschappelijk middenveld

180 845

2 400

183 245

‒ 2 188

181 057

‒ 247

‒ 941

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Versterking maatschappelijk middenveld

6 000

0

6 000

0

6 000

0

0

0

0

 

Versterking maatschappelijk middenveld Monitoringsfonds

1 000

0

1 000

417

1 417

282

291

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Versterking maatschappelijk middenveld

8 697

0

8 697

1 621

10 318

665

1 350

0

0

           
           

3.4

Onderwijs

69 550

‒ 2 400

67 150

0

67 150

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

0

1 500

0

1 500

0

0

0

‒ 1 500

           
 

Opdrachten

         
 

Onderwijs

0

0

0

200

200

200

200

200

100

 

Onderzoekprogramma's

2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

 

Hoger Onderwijs

46 635

‒ 2 400

44 235

6 697

50 932

16 697

19 050

19 050

20 650

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Onderwijs

9 415

0

9 415

‒ 6 897

2 518

‒ 6 897

‒ 9 250

‒ 9 250

‒ 9 250

 

Global partnership for education

10 000

0

10 000

0

10 000

‒ 10 000

‒ 10 000

‒ 10 000

‒ 10 000

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt cumulatief verhoogd t/m 2028. In 2023 wordt de verhoging veroorzaakt door het aangaan van nieuwe verplichtingen voor intensiveringsmiddelen voor mondiale gezondheid en SRGR uit het regeerakkoord. Het betreft met name gedelegeerde middelen op diverse posten. De daling in 2024 wordt met name veroorzaakt door verlaging van het verplichtingenbudget op de ZMA Addis Abeba, omdat de meerjarige verplichtingenruimte uit de pas loopt met het kasbudget op artikel 3.1. De verhoging in 2025 is met name te wijten aan de start van het beoogde nieuwe subsidiekader voor het maatschappelijke middenveld op artikel 3.3. De daling in 2026 wordt met name veroorzaakt doordat geen nieuwe fase voor het GPE programma is voorzien op artikel 3.4. De daling in 2027 wordt met name veroorzaak door verlaging van het verplichtingenbudget op ZMA Addis Abeba, omdat de meerjarige verplichtingenruimte uit de pas loopt met het kasbudget op artikel 3.1.

Uitgaven

Artikelonderdeel 3.1

Het uitgavenbudget op artikelonderdeel 3.1 is jaarlijks verhoogd met EUR 7 miljoen tot en met 2026. Deze verhoging vindt plaats in het kader van verlenging van het sociale beschermingsprogramma in Benin.

Artikelonderdeel 3.3

Op het uitgavenbudget van artikelonderdeel 3.3 is het amendement van het lid Hammelburg (kamerstuknummer 36200-XVII-8) verwerkt. Er is EUR 2,4 mln toegevoegd vanaf artikelonderdeel 3.4 ten behoeve van de bescherming van mensenrechten van LHBTIQ+ personen in de regio Oost-, Centraal Europa en de Kaukasus.

Nog te verdelen

Als gevolg van hogere kosten voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast. De mutaties zijn verdeeld en binnen het thema opgenomen onder het instrument ‘nog te verdelen’. De verwerking van deze bijstellingen op artikelonderdeel niveau zal uiterlijk op Prinsjesdag 2023 aan de Kamer worden vermeld.

Licence