Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.5 Flexnorm

In de begroting 2018 is de flexnorm geïntroduceerd, waarmee het inzicht in de meerjarige hardheid van de bestuurlijke afspraken is aangescherpt. De flexnorm is een percentage dat aangeeft welk aandeel van de aanlegbudgetten (inclusief investeringsruimte) naar mening van het kabinet flexibel is om bij nieuwe planvorming te betrekken. Het betreft de ruimte binnen de begroting waar nog geen definitieve oplossing is bepaald en gekozen kan worden voor een alternatieve aanwending of oplossing. Overigens geldt ook dat waar wél bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar er nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, de budgetten nog altijd onverminderd door de Tweede Kamer te amenderen zijn.

In onderstaande tabel is weergegeven welke budgetten in de begroting 2023 conform hierboven geschetste flexnorm flexibel zijn om bij nieuwe planvorming te betrekken.

Tabel 9 Flexnorm

Artikel onderdeel

Omschrijving

Budgetten t/m 2036 (x € 1 miljoen)

11.01

Verkenningen

2.587

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

1

11.03

Reserveringen

13.724

11.04

Generieke investeringsruimte

5.724

Totaal

22.035

Als percentage van de budgetten (inclusief investeringsruimte)

17,4%

Licence