Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Integratie-uitkeringen

Tabel 13 Integratie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Voogdij 18+

772.059

35.383

35.383

35.383

35.383

35.383

Beschermd wonen

1.495.475

1.532.904

1.533.404

1.534.001

1.534.625

1.534.625

Participatie

1.965.262

1.792.420

1.734.306

1.674.625

1.615.795

1.556.996

Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

9.776

0

0

0

0

0

Uitvoeringskosten inburgering

76.021

0

0

0

0

0

Wijziging betalingsverloop integratie uitkeringen

2

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

4.318.595

3.360.707

3.303.093

3.244.009

3.185.803

3.127.004

Licence