Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Beleidsartikel 1 Kennisontwikkeling

Tabel 17 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie Nota van Wijziging 2022

      

Mutatie amendement 2022

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

      

Nieuwe mutaties

      

Bijdrage van H XIII

 

702.247

1.154.363

1.273.670

1.211.410

 

Kasschuif

 

5.900

6.490

390

1.820

 

Stand ontwerpbegroting 2023

0

708.147

1.160.853

1.274.060

1.213.230

1.219.034

Bijdrage van Hoofdstuk XIII

Door de omzetting van een niet-departementale begroting naar een begrotingsfonds zijn alle kasmiddelen ongewijzigd overgeboekt van Hoofdstuk XIX naar Hoofdstuk L, via artikel 6 van Hoofdstuk XIII.

Kasschuif

Deze kasschuif betreft actualisatie van de geraamde uitfinanciering van de voorwaardelijk toegekende NGF-projecten.

Tabel 18 Historie Hoofdstuk XIX beleidsartikel 1 (bedragen x 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

728.359

1.061.691

1.395.025

1.395.025

1.063.590

 

Mutatie Nota van Wijziging 2022

‒ 5.460

‒ 5.638

‒ 6.032

‒ 6.421

‒ 13.756

 

Mutatie amendement 2022

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

‒ 683.937

‒ 369.368

‒ 222.730

‒ 105.534

161.576

 

Nieuwe mutaties

      

NGF - project Leeroverzicht & Skills bijdrage OCW

‒ 6.100

‒ 7.950

‒ 7.550

‒ 6.880

  

NGF - project Leeroverzicht & Skills bijdrage SZW

‒ 3.900

‒ 5.450

‒ 4.350

‒ 2.520

  

Kasschuif onverdeeld pijler 1

‒ 28.962

28.962

    

Overboeking naar H XIII

 

‒ 702.247

‒ 1.154.363

‒ 1.273.670

‒ 1.211.410

 

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Mutaties in de periode tussen de begroting voor 2022 en deze begroting hebben plaatsgevonden op Hoofdstuk XIX. Voor de continuïteit is ervoor gekozen om in deze verdiepingsbijlage eenmalig de historie van Hoofdstuk XIX weer te geven (in tabel 18).

Project Leeroverzicht & Skills

Het 1e-rondeproject Versterking infrastructuur leven lang ontwikkelen is gewijzigd in het project Leeroverzicht & Skills. In tabel 17 zijn voor dit project twee nieuwe mutaties opgenomen voor in totaal € 44,7 mln. Dit betreffen overboekingen naar de verantwoordelijke departementen naar aanleiding van definitieve toekenningen.

Transities op het gebied van klimaat en energie, globalisering en digitalisering en andere technologische veranderingen vragen om een dynamischere arbeidsmarkt, waarop werkenden en werkzoekenden zich beter kunnen blijven ontwikkelen en makkelijker de overstap kunnen maken naar een andere baan, bedrijf en/of sector. Er is dan ook een noodzaak dat iedereen zich een leven lang ontwikkelt. Met het project Leeroverzicht & Skills wordt informatie ontsloten over de vraag naar skills (verzamelnaam voor kennis, competenties en vaardigheden) op de arbeidsmarkt en de skills die je met scholing op mbo-niveau kunt verwerven. Door deze informatie te combineren met informatie over de eigen skills wordt de gebruiker ondersteund bij het vinden van passende scholingsmogelijkheden of kansen op de arbeidsmarkt, of in het maken van een gerichte keuze voor om- of bijscholing die bijdraagt aan een betere positie op de arbeidsmarkt.

Kasschuif onverdeeld pijler 1

Deze kasschuif betreft het overbrengen van het onverdeelde kasbudget van pijler 1 van het jaar 2022 naar 2023.

Overboeking naar Hoofdstuk XIII

Door de omzetting van een niet-departementale begroting naar een begrotingsfonds zijn alle kasmiddelen ongewijzigd overgeboekt van Hoofdstuk XIX naar Hoofdstuk L, via artikel 6 van Hoofdstuk XIII.

Tabel 19 Ontvangsten beleidsartikel 1(bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie Nota van Wijziging 2022

      

Mutatie amendement 2022

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

      

Nieuwe mutaties

      

Bijdrage van H XIII

0

702.247

1.154.363

1.273.670

1.211.410

 

Kasschuif

 

5.900

6.490

390

1.820

 

Stand ontwerpbegroting 2023

0

708.147

1.160.853

1.274.060

1.213.230

1.219.034

Tabel 19 geeft tot slot de ontvangsten voor beleidsartikel 1 weer. Deze ontvangstenmutaties komen overeen met de hierboven beschreven uitgavenmutaties in tabel 17.

Beleidsartikel 2 Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Tabel 20 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie Nota van Wijziging 2022

      

Mutatie amendement 2022

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

      

Nieuwe mutaties

      

Bijdrage van H XIII

 

958.241

1.700.624

1.496.767

1.487.180

 

NGF - project Circulaire Plastics bijdrage EZK

 

‒ 48.970

‒ 35.030

‒ 20.000

‒ 15.000

 

NGF - project Einstein Telescope bijdrage OCW

 

‒ 28.000

‒ 14.000

   

NGF - project NXTGEN HIGHTECH bijdrage EZK

 

‒ 50.805

‒ 92.526

‒ 91.607

‒ 78.676

 

NGF - project PharmaNL bijdrage VWS

 

‒ 17.400

‒ 29.500

‒ 3.400

‒ 12.700

 

NGF - project Nieuwe Warmte Nu! bijdrage EZK

 

‒ 75.000

‒ 75.000

‒ 50.000

  

Kasschuif

 

21.420

‒ 13.258

‒ 20.958

‒ 1.158

 

Stand ontwerpbegroting 2023

0

759.486

1.441.310

1.310.802

1.379.646

1.281.195

Bijdrage van Hoofdstuk XIII

Door de omzetting van een niet-departementale begroting naar een begrotingsfonds zijn alle kasmiddelen ongewijzigd overgeboekt van Hoofdstuk XIX naar Hoofdstuk L, via artikel 6 van Hoofdstuk XIII.

Omzettingen projecten

Voor vijf projecten heeft een omzetting van een voorwaardelijke toekenning naar een definitieve toekenning plaatsgevonden. De kasmiddelen voor deze projecten zijn overgeboekt naar EZK, OCW en VWS.

Kasschuif

Deze kasschuif betreft actualisatie van de geraamde uitfinanciering van de voorwaardelijk toegekende NGF-projecten.

Tabel 21 Historie Hoofdstuk XIX beleidsartikel 2 (bedragen x 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

639.136

996.860

1.352.443

1.373.093

1.055.000

 

Mutatie Nota van Wijziging 2022

      

Mutatie amendement 2022

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

‒ 596.188

‒ 81.567

348.181

123.674

432.180

 

Nieuwe mutaties

      

Kasschuif onverdeeld pijler 2

‒ 38.548

38.548

    

Kasschuif AiNed bijdrage EZK

‒ 4.400

4.400

    

Overboeking naar H XIII

 

‒ 958.241

‒ 1.700.624

‒ 1.496.767

‒ 1.487.180

 

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Mutaties in de periode tussen de begroting voor 2022 en deze begroting hebben plaatsgevonden op Hoofdstuk XIX. Voor de continuïteit is ervoor gekozen om in deze verdiepingsbijlage eenmalig de historie van Hoofdstuk XIX weer te geven (in tabel 21). Daarin zijn nog drie nieuwe mutaties opgenomen.

Kasschuiven

Een bedrag van € 38,5 mln aan onverdeeld kasbudget op pijler 2 wordt overgeheveld van het jaar 2022 naar 2023.

Voor het project AiNed stond € 4,4 mln aan uitgaven geraamd voor 2022 voor een voorwaardelijke toekenning, maar het is niet gekomen tot een omzetting van deze voorwaardelijke toekenning naar een definitieve toekenning. Daarom zijn de middelen voor 2022 doorgeschoven naar 2023.

Overboeking naar Hoofdstuk XIII

Door de omzetting van een niet-departementale begroting naar een begrotingsfonds zijn alle kasmiddelen ongewijzigd overgeboekt van Hoofdstuk XIX naar Hoofdstuk L, via artikel 6 van Hoofdstuk XIII.

Tabel 22 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie Nota van Wijziging 2022

      

Mutatie amendement 2022

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

      

Nieuwe mutaties

      

Bijdrage van H XIII

 

958.241

1.700.624

1.496.767

1.487.180

 

NGF - project Circulaire Plastics bijdrage EZK

 

‒ 48.970

‒ 35.030

‒ 20.000

‒ 15.000

 

NGF - project Einstein Telescope bijdrage OCW

 

‒ 28.000

‒ 14.000

   

NGF - project NXTGEN HIGHTECH bijdrage EZK

 

‒ 50.805

‒ 92.526

‒ 91.607

‒ 78.676

 

NGF - project PharmaNL bijdrage VWS

 

‒ 17.400

‒ 29.500

‒ 3.400

‒ 12.700

 

NGF - project Nieuwe Warmte Nu! bijdrage EZK

 

‒ 75.000

‒ 75.000

‒ 50.000

  

Kasschuif

 

21.420

‒ 13.258

‒ 20.958

‒ 1.158

 

Stand ontwerpbegroting 2023

0

759.486

1.441.310

1.310.802

1.379.646

1.281.195

Tabel 22 geeft tot slot de ontvangsten voor beleidsartikel 2 weer. Deze ontvangstenmutaties komen overeen met de hierboven beschreven uitgavenmutaties in tabel 20.

Beleidsartikel 3 Infrastructuur

Tabel 23 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

      

Mutatie Nota van Wijziging 2022

      

Mutatie amendement 2022

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

      

Nieuwe mutaties

      

Bijdrage van H XIII

 

105.000

    

Stand ontwerpbegroting 2023

0

105.000

0

0

0

0

Bijdrage van Hoofdstuk XIII

Door de omzetting van een niet-departementale begroting naar een begrotingsfonds zijn alle kasmiddelen ongewijzigd overgeboekt van Hoofdstuk XIX naar Hoofdstuk L, via artikel 6 van Hoofdstuk XIII.

Tabel 24 Historie Hoofdstuk XIX beleidsartikel 3 (bedragen x 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

731.133

1.064.467

1.397.800

1.397.799

1.066.366

 

Mutatie Nota van Wijziging 2022

      

Mutatie amendement 2022

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

‒ 731.133

‒ 959.467

‒ 1.397.800

‒ 1.397.799

‒ 1.066.366

 

Nieuwe mutaties

      

Overboeking naar H XIII

 

‒ 105.000

    

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Mutaties in de periode tussen de begroting voor 2022 en deze begroting hebben plaatsgevonden op Hoofdstuk XIX. Voor de continuïteit is ervoor gekozen om in deze verdiepingsbijlage eenmalig de historie van Hoofdstuk XIX weer te geven (in tabel 24). Daarin is één nieuwe mutatie opgenomen.

Overboeking naar Hoofdstuk XIII

Door de omzetting van een niet-departementale begroting naar een begrotingsfonds zijn alle kasmiddelen ongewijzigd overgeboekt van Hoofdstuk XIX naar Hoofdstuk L, via artikel 6 van Hoofdstuk XIII.

Tabel 25 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

      

Mutatie Nota van Wijziging 2022

      

Mutatie amendement 2022

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

      

Nieuwe mutaties

      

Bijdrage van H XIII

0

105.000

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2023

0

105.000

0

0

0

0

Tabel 25 geeft tot slot de ontvangsten voor beleidsartikel 3 weer. Deze ontvangstenmutaties komen overeen met de hierboven beschreven uitgavenmutaties in tabel 23.

Licence